เขาบริหารทรัพยากรบุคคลกันอย่างไร HR Benchmarking 2560

ต่อเนื่องจากเมื่อวานนี้นะครับ ก็คือ ผลการสำรวจค่าจ้างและสวัสดิการของทางสมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย (PMAT) ได้ทำเรื่องของ HR Benchmarking ของกลุ่มผู้เข้าร่วมการสำรวจ ในเรื่องของระบบและวิธีการในการบริหารทรัพยากรบุคคลว่าทำกันอย่างไรบ้าง เพื่อที่จะได้ใช้เป็นข้อมูลอ้างอิง และใช้ในการวางระบบ และปรับปรุงระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลของบริษัทได้

เราลองมาดูข้อมูลของปี 2560 ว่ามีประเด็นอะไรที่น่าสนใจบ้าง

 • วันทำงาน ที่บางบริษัทเคยทำงานสัปดาห์ละ 6 วัน ก็เริ่มลดลงเป็นสัปดาห์ละ 5 วัน ถ้าเทียบจากปี 2555 มีบริษัทที่ทำงานหกวันอยู่ที่ 23% ของกลุ่มผู้เข้าสำรวจ มาในปี 2560 มีบริษัทที่ทำงานสัปดาห์ละ 6 วัน อยู่ 16% ซึ่งจะเห็นว่า จำนวนวันทำงานต่อสัปดาห์ที่เป็นที่นิยม ก็คือ 5 วัน ยิ่งไปกว่านั้น เด็กรุ่นใหม่ๆ ไม่ต้องการที่จะทำงานวันเสาร์ ถ้าบริษัทไหนที่ทำงานวันเสาร์ ก็จะหาพนักงานรุ่นใหม่เข้าทำงานได้ยากกว่าปกติ

 

 • จำนวนครั้งที่ใช้ในการสัมภาษณ์ผู้สมัคร จากผลการสำรวจปีนี้ ก็ยังคงเป็น 2 ครั้ง ก็คือ ครั้งแรกจะเป็น HR สัมภาษณ์ก่อนเพื่อพิจารณาความเข้ากันได้ของผู้สมัครกับองค์กร จากนั้นก็จะให้ผู้จัดการสายงานสัมภาษณ์อีกรอบหนึ่ง เพื่อดูว่าเหมาะสมกับการทำงานหรือไม่

 

 • การใช้แบบทดสอบในการประเมินผู้สมัคร ในการสรรหาคัดเลือก ก็ยังคงมีบริษัทที่นิยมใช้แบบทดสอบเพื่อทดสอบผู้สมัคร ซึ่งแบบทดสอบที่บริษัทส่วนใหญ่นิยมใช้ก็จะมี อันดับแรก ก็คือ แบบทดสอบความสามารถ และความถนัดในการทำงาน อันดับที่สองก็คือแบบทดสอบทัศนคติ และอันดับที่สามก็คือ แบบทดสอบวัดเชาว์ปัญญา ระยะหลังก็เริ่มมีการใช้แบบทดสอบเพื่อวัดความฉลาดทางอารมณ์กันมากขึ้น เมื่อเทียบกับในอดีตที่มักจะวัดแค่เพียงเรื่องของเชาว์ปัญญาเท่านั้น

 

 • จำนวน Core Competency ที่นิยมกันมากก็คือ 5 ตัว

 

 • จำนวนชั่วโมงฝึกอบรมเฉลี่ยต่อคน ก็คือ 17 ชั่วโมงต่อปีต่อคน

 

 • การบริหารผลงาน มีจำนวนบริษัทถึง 62% ที่เปลี่ยนจากระบบการประเมินผลงานธรรมดา มาเป็นระบบบริหารผลงาน ซึ่งก็คือ จะมีการกำหนดตัวชี้วัดผลงานให้สอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กร และมีการกำหนด Competency และมีระบบการให้ Feedback และ Coaching .ในองค์กร

 

 • การกำหนดน้ำหนักในการประเมินผลงาน ระหว่าง KPI และ Competency อยู่ที่ 60:40

 

 • การพัฒนาพนักงาน จะอาศัย Competency Base มากขึ้น และจะมีการกำหนด Training Roadmap เพื่อใช้สำหรับการพัฒนาพนักงานปกติ และจะมีการทำ IDP – Individual Development Plan สำหรับพนักงานที่เป็นกลุ่ม Talent ขององค์กร

 

 • ปัจจัยที่ใช้ในการพิจารณาให้รางวัลผลงาน ถ้าเป็นการขึ้นเงินเดือนประจำปี จะพิจารณาจาก ผลสำเร็จของงาน Competency และ ศักยภาพของพนักงาน ถ้าเป็นการให้โบนัส จะเน้นการพิจารณาที่ผลสำเร็จของงาน ประกอบกับ Competency ที่เกี่ยวเนื่องกับการสร้างผลงาน

 

เดี๋ยวพรุ่งนี้จะมาต่อในประเด็นของการบริหารค่าจ้างเงินเดือนบ้างว่า มีประเด็นอะไรที่น่าสนใจบ้าง อย่าลืมติดตามนะครับ

2 thoughts on “เขาบริหารทรัพยากรบุคคลกันอย่างไร HR Benchmarking 2560

Add yours

  1. ผมคิดว่า ขึ้นอยู่กับวิธีการเขียน และวิธีการสื่อนะครับ เช่นที่ผมเคยเห็น บางบริษัทเน้นเรื่องของนวัตกรรมใหม่ๆ ก็จะเน้นค่านิยมขององค์กรไปที่การสร้างสรรค์ส่ิ่งใหม่ แต่ถ้าบางแห่ง แค่เพียงให้พนักงานมีความคิดใหม่ๆ บ้างก็จะกำหนดเป็น สมรรถนะไว้ครับ ในปัจจุบัน มีหลายบริษัทก็กำหนดสมรรถนะหลักขององค์กรจากค่านิยมองค์กร เพราะจะได้เข้าใจง่าย และเป็นตัวเดียวกัน พนักงานไม่งง ไม่สับสนด้วยครับ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

บลอกที่ WordPress.com .

Up ↑

%d bloggers like this: