HR ที่พนักงานรัก

งานบริหารทรัพยากรบุคคลในองค์กรนั้น เป็นงานในเชิงสนับสนุน จนบางองค์กรเอง HR เองก็พูดว่า “เป็นงานที่ทำดีเสมอตัว” แต่องค์กรเองก็ยังจำเป็นที่จะต้องมีฝ่าย HR ไว้ก็เพื่อดูแลเรื่องของการบริหารจัดการคนในองค์กรนั่นเอง เราลองมาดูกันว่า องค์กรที่ HR เป็นที่รักของพนักงานและผู้บริหารนั้น เขามีคุณสมบัติอย่างไรบ้าง

  • เข้าใจธุรกิจขององค์กร ประเด็นนี้ผู้บริหารจะชอบมา ถ้าฝ่ายบุคคลมีความเข้าใจในเรื่องของธุรกิจ การบริหารธุรกิจ ยิ่งไปกว่านั้น ถ้ามีความเข้าใจในธุรกิจขององค์กรได้จะยิ่งดีมาก เพราะว่าจะได้วางแผนเรื่องของการบริหารคนได้ตรงจุดมากขึ้นนั่นเอง นอกจากนั้นถ้า HR มีความเข้าใจในธุรกิจ และบทบาทของหน่วยงานต่างๆ ในองค์กรแล้ว ก็จะสามารถพูดุคยกับผู้บริหารของหน่วยงานต่างๆ ได้อย่างเข้าใจ ก็จะทำให้งาน HR มีความชัดเจน และมีประโยชน์ต่อความสำเร็จขององค์กรมากขึ้น

 

  • คุยกับทุกคนรู้เรื่อง HR ที่พนักงานชอบนั้น จะเป็นคนที่คุยกับพนักงานทุกคนในองค์กรรู้เรื่อง มีความเข้าใจในความต้องการของพนักงานแต่ละคน และสามารถที่จะสื่อสารทำความเข้าใจกับพนักงานได้อย่างมีเหตุผล มีตรรกะ ว่าเรื่องอะไรที่ได้ อะไรที่ไม่ได้เพราะอะไร ไม่ใช่มาแบบไม่คุย เอะอะก็อ้างระเบียบข้อบังคับและอ้างผู้บริหารระดับสูง แบบนี้ก็คงได้ใจพนักงานยากหน่อย

 

  • สามารถเป็นที่ปรึกษาให้พนักงานได้ ในองค์กรทั่วไป เวลาที่พนักงานมีปัญหาอะไร คนแรกที่พนักงานควรจะปรึกษาหารือด้วยก็คือ นายตัวเอง แต่พนักงานบางคนไม่กล้าคุยกับนาย บางคนไม่ถูกกับนาย ฯลฯ แล้วพนักงานจะไปคุยกับใคร (ถ้าไม่ใช่เพื่อนร่วมงาน) ก็เหลือแค่ฝ่ายบุคคล องค์กรที่ HR เป็นที่รักของพนักงานนั้น HR จะมีคุณสมบัติที่โดดเด่นอีกอย่างก็คือ เป็นที่ปรึกษาให้กับพนักงานได้ในเรื่องของการทำงาน ปัญหาในเรื่องงาน ปัญหากับเพื่อนร่วมงาน ปัญหากับนาย ฯลฯ สิ่งเหล่านี้ HR สามารถคุยและให้ข้อคิดแก่พนักงานได้ เพื่อทำให้พนักงานสบายใจมากขึ้น

 

  • คิดแทนพนักงานและผู้บริหารในเรื่องการบริหารคน คิดแทนในที่นี้หมายถึงสามารถที่จะพยากรณ์แนวโน้มความต้องการของพนักงานในบริษัทได้ อ่านสถานการณ์ต่างๆ ภายนอกออก ว่าขณะนี้ตลาดแรงงานเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร สถานการณ์ทางด้านการว่าจ้าง ค่าจ้างเงินเดือน และสวัสดิการเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร สภาพแวดล้อมในการทำงานมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไร ฯลฯ และจะนำเอามาปรับใช้กับองค์กรอย่างไร เพื่อที่จะทำให้พนักงานได้รับในสิ่งที่ดีที่สุด โดยที่องค์กรก็ไม่ได้เกิดความเสียหายอะไร เช่น บางองค์กร HR ก็จะคอยคิดหาแนวทางดีๆ เข้ามาเพื่อทำให้พนักงานเกิดความผูกพันกับองค์กรมากขึ้น เสนอปรับปรุงระบบสวัสดิการต่างๆ อัตราสวัสดิการและค่าตอบแทนอื่นๆ ที่ให้ บางแห่งกำหนดมานานกว่า 20 ปีก็ไม่เคยปรับอัตราเหล่านี้เลย แต่ HR ที่ดีจะต้องติดตามตลาด และเสนอปรับปรุงสิ่งเหล่า เพื่อให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ทั้งนี้ก็เพื่อสร้างความได้เปรียบในการบริหารคนนั่นเอง

 

  • มีความเป็นกันเอง และรักการบริการ HR ยุคใหม่ที่พนักงานนัก จะต้องเป็นคนที่รักการให้บริการ ก็คือบริการพนักงานภายในองค์กรเราเองนี่แหละครับ เวลาพนักงานเดินเข้ามาในฝ่ายก็ยิ้มแย้ม ทักทาย ต้อนรับอย่างดี สร้างความเป็นกันเอง และบรรยากาศที่ดี ไม่ใช่แบบ HR ในสมัยก่อนที่มักจะชอบวางตัวเป็นผู้คุมกฎ คอยจับผิดพนักงาน เวลาพนักงานเดินเข้ามาในฝ่าย HR เพื่อที่จะขอคำปรึกษาก็ไม่กล้าเข้ามา บางคนก็เดินตัวเกร็งเข้ามาเลย แถมยังโดนตำหนิตลอดเวลา

จริงๆ คุณสมบัติของ HR ที่ดียังมีอีกมากมาย แต่ถ้า HR ของเราสามารถทำได้อย่างน้อย 5 หัวข้อข้างต้นตามที่กล่าวมา ผมเชื่อว่า เราจะเป็น HR ที่เป็นที่รักของทั้งผู้บริหาร และพนักงาน ซึ่งมันจะสร้างผลดีกับการทำงานอย่างมากมายต่อองค์กร

เรามาทำ HR ขององค์กรเราให้เป็นที่รักของพนักงานกันดีกว่าครับ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

บลอกที่ WordPress.com .

Up ↑

%d bloggers like this: