การเลื่อนตำแหน่ง และการหาผู้สืบทอดตำแหน่ง อย่าลืมพิจารณาศักยภาพพนักงานประกอบด้วย

“ถ้าท่านผู้อ่านจะเลื่อนตำแหน่งให้ใคร หรือ จะวางแผนเพื่อหาผู้สืบทอดตำแหน่ง จะพิจารณาจากอะไรบ้าง”

จากคำถามข้างต้น ผมเคยสอบถามทั้งฝ่ายบุคคล และผู้จัดการสายงานขององค์กรต่างๆ คำตอบที่ได้ส่วนใหญ่ ก็จะมี ผลงานที่ผ่านมาบ้าง KPI บ้าง Competency บ้าง พฤติกรรมที่ดีบ้าง บางคนก็ตอบในเรื่องของความรู้ ทักษะ และความสามารถบ้าง คำตอบที่ได้มาส่วนใหญ่จะสามารถแยกเป็น 2 ด้านอย่างชัดเจน ก็คือ ด้านผลงาน และด้านพฤติกรรม แต่น้อยคนมากที่จะมองไปยังอีกเรื่องที่สำคัญไม่แพ้กันก็คือ “ศักยภาพ”

ทำไมต้องพิจารณาศักยภาพ?

ลองพิจารณาดูนะครับ ปกติถ้าเราต้องการจะเลือกพนักงานว่าใครที่ควรจะได้รับการเลื่อนตำแหน่งให้สูงขึ้น เพื่อขึ้นไปรับหน้าที่และความรับผิดชอบที่สูงขึ้น เราจะมองผลงานย้อนหลังเพียงอย่างเดียวหรือไม่

หรือ ถ้าเราต้องการเลือกพนักงานที่จะเข้ามาเป็นผู้สืบทอดตำแหน่งในระดับผู้จัดการ หรือผู้บริหาร เราจะเลือกจากผลงานย้อนหลังผ่านมาเพียงอย่างเดียวหรือไม่

ปกติแล้วถ้าเราต้องการพนักงานที่จะดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น เราจะต้องมั่นใจว่า พนักงานคนนั้นเราสามารถฝากฝีฝากไข้อนาคตขององค์กรเราไว้กับเขาได้ เราจะต้องมั่นใจว่า พนักงานคนนั้นสามารถที่จะสร้างอนาคตที่ดีให้กับหน่วยงาน หรือองค์กรของเราได้อย่างดี เรียกว่า ฝากอนาคตขององค์กรเราไว้กับเขาได้ คนแบบนี้แหละครับ ที่เราเรียกว่าเป็นคนที่มีศักยภาพ

เคยเจอมั้ยครับ พนักงานสองคนทำผลงานออกมาดีเหมือนกัน มีพฤติกรรมที่ดีเหมือนกัน แต่สองคนนี้ เราจะรู้สึกว่า เราจะฝากอนาคตขององค์กรเรากับเขาได้ไม่เท่ากัน นั่นก็คือ คำตอบของคำว่า ศักยภาพ

ผลจากการที่เราไม่พิจารณาศักยภาพในการเลื่อนตำแหน่งพนักงาน ทำให้เราอาจจะได้ผู้บริหารที่ต้องรอคำสั่ง ต้องรอแผนงาน ต้องรอแนวทาง เป็นผู้บริหารที่คิดเอง หาทางออกเอง และมองอนาคตของการทำงานไม่ออกเลย ผลงานดีมากแต่ไม่สามารถนำพาองค์กร และพนักงานไปสู่สิ่งที่ดีขึ้นได้ คุ้นๆ มั้ยครับ

แนวทางพิจารณาศักยภาพง่ายๆ ของพนักงาน ผมนำมาจากแนวทางในบทความเรื่อง What Science Says About Identifying High-Potential Employees ซึ่งเขียนโดย Tomas Chamorro-PremuzicSeymour AdlerRobert B. Kaiser ได้กล่าวถึงปัจจัยในการพิจารณาศักยภาพว่า อย่างน้อยต้องดู 3 ปัจจัยนี้คือ

  • Ability ก็คือ ความสามารถของบุคคล ซึ่งความสามารถในที่นี้จะต้องเป็นความสามารถในการมองหาทางออกให้กับปัญหา สามารถแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อนได้ รวมไปถึงความสามารถในการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ได้อย่างรวดเร็ว และมีความสามารถในการปรับตัวเองให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงได้ดี

 

  • Social Skills ก็คือ ทักษะในการเข้าสังคม หรือพูดง่ายๆก็คือ มีทักษะในการบริหารคน และเข้ากับคนได้ในทุกระดับ เพราะคนที่จะมีศักยภาพในการเติบใหญ่ขึ้นไปนั้น ยิ่งต้องทำงานกับคนอื่นๆ ที่มีความแตกต่างกันมากขึ้นเรื่อยๆ ดังนั้นทักษะในการเข้ากับคนอื่นจึงถือเป็นศักยภาพที่สำคัญ ผู้เขียนบทความได้แนะนำว่า ทักษะด้านนี้อาจจะใช้เครื่องมือที่เรียกว่า EQ Test มาทดสอบเพื่อพิจารณาว่ามีหรือไม่มีในเบื้องต้นได้ แต่ก็ต้องพิจารณาจากพฤติกรรมที่แสดงออกของพนักงานในการทำงานด้วยเช่นกัน คนที่มี EQ ที่ดีนั้น จะต้องสามารถที่จะบริหารจัดการอารมณ์ของตนเองได้ และสามารถที่จะควบคุมพฤติกรรมและการแสดงออกของตนเองเพื่อไม่ให้เกิดความขัดแย้งในการทำงานได้นั่นเอง

 

  • Drive คือ พลังที่อยากจะเติบโตขึ้นไปอีก คนที่มีศักยภาพสูงนั้น จะเป็นคนที่มีพลังขับเคลื่อนในตัวเองที่สูงมาก ต้องการความสำเร็จ ต้องการการเปลี่ยนแปลง ต้องการสิ่งที่ดีขึ้น ต้องการการพัฒนาอยู่เสมอ ไม่ว่าจะเป็นตัวเอง หรือเรื่องงานก็ตาม ต้องการรับผิดชอบมากขึ้น ต้องการความท้าทายในการทำงานมากขึ้น พฤติกรรมของคนที่มี Drive ที่เรามักจะเห็นชัดเจนก็คือ เป็นคนที่ไม่ปฏิเสธงานที่ยาก ไม่มีพฤติกรรมอิดออด เวลาที่ได้รับมอบหมายงานใหม่ หรืองานที่ยาก แต่จะยินดี และเต็มใจรับทำทันที เพราะรู้ว่ามันท้าทาย และทำให้ตนเองเติบโตได้ แม้ว่าจะเหนื่อยหน่อยในการทำงานก็ตาม

ลองเอาแนวทางนี้ไปปรับใช้นการพิจารณาศักยภาพของพนักงานดูนะครับ อย่าลืมว่า การที่เราจะเลื่อนตำแหน่งให้พนักงานคนไหน หรือจะหาผู้สืบทอดตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นไปขององค์กรนั้น เราไม่ควรที่จะมองข้ามการพิจารณาเรื่องของศักยภาพของพนักงานนะครับ

2 thoughts on “การเลื่อนตำแหน่ง และการหาผู้สืบทอดตำแหน่ง อย่าลืมพิจารณาศักยภาพพนักงานประกอบด้วย

Add yours

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

บลอกที่ WordPress.com .

Up ↑

%d bloggers like this: