องค์กรของเราพัฒนาพนักงานแบบมองอดีต หรือพัฒนาแบบมองอนาคต

การพัฒนาพนักงานก็ยังคงเป็นสิ่งที่มีความสำคัญอยู่เสมอในการบริหารทรัพยากรบุคคลในยุคปัจจุบัน ทุกองค์กรต่างมีนโยบายในการพัฒนาพนักงานอย่างต่อเนื่อง เพราะเล็งเห็นถึงความสำคัญของทรัพยากรบุคคลที่จะมีผลต่อความสำเร็จขององค์กร

แต่องค์กรของท่านพัฒนาพนักงานกันอย่างไร ปกติที่ผมเห็น ก็มีอยู่สองแนวทางก็คือ

  • พัฒนาแบบมองอดีต ก็คือ การที่เราจะรู้ว่าพนักงานแต่ละคนนั้นจะต้องถูกพัฒนาในเรื่องอะไรบ้างนั้น เราก็จะพิจารณาผลงานในอดีตของเขาว่า เขาทำอะไรได้ หรือทำอะไรไม่ได้บ้าง ในการทำงานปีที่ผ่านมา มีงานใดที่มีปัญหา และทำไม่ค่อยได้บ้าง มีพฤติกรรมใดบ้างที่เห็นแล้วว่าควรจะพัฒนาต่อให้ดีขึ้น ฯลฯ เราจะมองย้อนไปในอดีตของพนักงานแต่ละคน จากนั้นก็จะวางแผนในการพัฒนาพนักงานแต่ละคนตามสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีต

 

  • พัฒนาแบบมองอนาคต ก็คือ แผนการพัฒนาพนักงานนั้นจะถูกวิเคราะห์มาจาก เป้าหมาย วิสัยทัศน์ขององค์กร ในอีก 3-5 ปีข้างหน้าว่าองค์กรจะโตไปไหน แบบไหน และการเติบโตตามเป้าหมายนั้น เราจะต้องใช้พนักงานที่มีความรู้ ทักษะ และพฤติกรรมในการทำงาน อย่างไรบ้าง ดึงออกมาเป็นประเด็นๆ ไป จากนั้น ก็นำมาวางแผนเพื่อที่จะพัฒนาพนักงานที่มีอยู่ในปัจจุบัน ให้มีทักษะ ความรู้ ที่จะสร้างผลงานในอนาคตให้กับองค์กรได้จริงๆ

องค์กรที่มีแต่การวางแผนพัฒนาพนักงานแบบมองย้อนหลังไปในอดีตนั้น ไม่ได้บอกว่าไม่ดีนะครับ แต่สิ่งที่เราจะขาดไปก็คือ พนักงานที่จะมีความพร้อมในการทำงานในอนาคตขององค์กรนั่นเองครับ

สิ่งที่ผมเคยเจอมาก็คือ องค์กรมีการวางแผนเรื่องของการนำเอาระบบดิจิตอลเข้ามาใช้ ระบบงานทุกอย่างจะต้องดำเนินการผ่านระบบดิจิตอลทั้งหมด มีการวางแผนที่จะนำเอาเครื่องมือ และเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ แต่ฝ่ายบุคคลขององค์กรนั้นกลับลืมมองเป้าหมายขององค์กร มัวแต่มองผลงานในอดีตของพนักงาน และหาทางที่จะพัฒนาพนักงานเพื่อให้ผลงานของพนักงานดีขึ้นในอนาคต ผลที่เกิดขึ้นก็คือ พอถึงเวลาที่นำเอาระบบดิจิตอลมาใช้งานจริง พนักงานก็ไม่สามารถทำงานด้วยระบบนี้ได้ อีกทั้งยังไม่มีความพร้อมใดๆ เลย องค์กรก็เลยเกิดความปั่นป่วนอย่างหนัก เพราะผู้บริหารอยากก้าวไปข้างหน้า ระบบก็ลงทุนไว้หมดแล้ว แต่พนักงานกลับไม่พร้อมเลย และยังคงยืนกรานที่จะทำงานในระบบเดิมที่ใช้งานอยู่

ดังนั้นถ้าองค์กรของเราจะวางระบบในการพัฒนาพนักงานให้ได้ผล ก็คงต้องมีทั้งสองมุมมองมาผสมผสานกัน ก็คือ มองอดีตของพนักงาน เพื่อพัฒนาผลงานได้ แต่ก็ต้องอย่าลืมมองอนาคตขององค์กรด้วยเช่นกัน

แผนการพัฒนาก็จะมีแผนการพัฒนาเพื่อปรับปรุงผลงานของพนักงาน และแผนการพัฒนาเพื่อสร้างความรู้ และทักษะใหม่ๆ ในการทำงาน เพื่อรองรับการเติบโตขององค์กรในอนาคตด้วยเช่นกัน

องค์กรของท่านล่ะครับ มองอดีตอย่างเดียว มองอนาคตอย่างเดียว หรือมองทั้งสองด้าน เพื่อวางแผนการพัฒนาพนักงานของตนเอง

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

บลอกที่ WordPress.com .

Up ↑

%d bloggers like this: