มี KPI เพื่อให้มี หรือมีเพื่อเป็นเป้าหมายให้เกิดความสำเร็จ

เรื่องของการบริหารผลงานก็ยังคงเป็นระบบยอดฮิตที่องค์กรในบ้านเราพยายามที่จะนำมาใช้ ซึ่งโดยปกติระบบนี้จะมีการให้กำหนดตัวชี้วัดผลงาน ซึ่งจะต้องเริ่มกำหนดตั้งแต่ตัวชี้วัดผลงาน และเป้าหมายระดับองค์กร จากนั้นก็จะมีการถ่ายทอดเป้าหมายในระดับองค์กร ลงมาสู่ระดับหน่วยงาน และลงสู่ตำแหน่งงาน ซึ่งถ้าบางองค์กรทำได้ดี ทุกตำแหน่งที่เป็นงานหลักๆ ขององค์กร ก็จะมีตัวชี้วัดผลงาน และเป้าหมายผลงานที่ชัดเจน และสอดคล้องไปกับเป้าหมายขององค์กร

และหลายองค์กรที่นำเอาระบบบริหารผลงาน และตัวชี้วัดผลงานมาใช้ ก็จะจบอยู่แค่นั้น ก็คือ มีตัวชี้วัดผลงานและมีเป้าหมายกันเรียบร้อยแล้ว จากนั้นก็ไม่มีการทำอะไรต่อ มีไว้เพื่อให้เป็นตัวบอกว่า พนักงานแต่ละคนทำงานถึงเป้าหมายหรือไม่ ถ้าไม่ถึง ก็จะได้ประเมินว่าไม่ถึง หรือถ้าทำงานได้ดีกว่าเป้าหมาย ก็จะได้ประเมินว่าผลงานดีกว่าเป้าหมาย เท่านั้นเอง

องค์กรของท่านเอาระบบบริหารผลงานและตัวชี้วัดผลงานมาใช้แค่นี้หรือเปล่า

องค์กรที่นำเอาระบบบริหารผลงานมาใช้ และใช้แบบไม่สมบูรณ์ จะมีสิ่งต่อไปนี้เกิดขึ้น

  • มี KPI ไว้เพื่อมี หรืออาจจะมีเพื่อบอกคนอื่นว่า เราก็มีนะ KPI และก็ใส่ไว้ในแบบฟอร์มการบริหารผลงาน แค่นั้น ผู้บริหาร ผู้จัดการ หัวหน้างาน พนักงาน ไม่ได้ไปใส่ใจ และสนใจกับเป้าหมายผลงานที่กำหนดไว้เลย ต่างคนก็ต่างทำงานกันไปเหมือนเดิม เหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น

 

  • มีไว้เพื่อจับผิดผลงาน บางองค์กรกำหนดเป้าหมาย และตัวชี้วัดผลงานเสร็จแล้ว หัวหน้าและผู้จัดการก็จะเอาเป้าหมายผลงานนี้ไว้เพื่อที่จะคอยดูผลงานของพนักงาน แต่ดูเพื่อที่จะคอยจับผิดมากกว่า เมื่อไหร่ที่พนักงานทำงานผิด หรือไม่ได้ตามเป้าหมาย ก็จะจดไว้ แต่ไม่ทำอะไรเพื่อแก้ไขปัญหานั้นๆ พอถึงช่วงเวลาปลายปีที่ต้องประเมินผลงานก็จะประเมินผลงานลูกน้องแบบไม่ถึงเป้าหมาย จากนั้นก็วนกันไปแบบนี้ทุกปี

แต่ถ้าองค์กรที่ใช้ KPI เพื่อบริหารผลงานจริงๆ สิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือ ผู้จัดการจะต้องทำหน้าที่บริหารผลงานของลูกน้อง หรือพูดง่ายๆ ก็คือ เมื่อไหร่ที่ลูกน้องทำผลงานที่มีแนวโน้มว่าจะไม่ได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ ผู้จัดการก็จะต้องเข้ามาช่วยเหลือ ไม่ว่าจะเป็นการสอนงาน การให้คำแนะนำ หรือการช่วยเหลือ เพื่อให้พนักงานคนนั้นทำงานให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ ดังนั้น สิ่งที่จะเกิดขึ้นกับองค์กรที่บริหารผลงานจริงๆ ก็คือ

  • KPI มีไว้เพื่อเป็นเป้าหมายที่จะต้องไปให้ถึง กำหนดเป้าหมายแล้ว จะต้องมีการบริหารจัดการ ซึ่งในที่นี้ก็คือ ผู้จัดการทุกคนจะต้องทำหน้าที่ในการติดตามผลงานของทีมงาน และของพนักงานแต่ละคน ว่ามีความคืบหน้าอย่างไร มีปัญหาอะไรบ้าง เมื่อเทียบกับเป้าหมายที่กำหนดไว้ มีการพูดคุยถึงความคืบหน้าของงานกันอย่างสม่ำเสมอ

 

  • มีการสื่อสารเรื่องผลงานอย่างสม่ำเสมอ องค์กรที่ทำการบริหารผลงานอย่างถูกต้อง ผู้จัดการทุกคนจะต้องทำหน้าที่ในการบริหารจัดการลูกน้องให้ทำงานให้ได้ตามเป้าหมายผลงานที่กำหนดกันไว้ และผู้จัดการทุกคนก็จะต้องมีการสื่อสารถึงความคืบหน้าของผลงานให้ลูกน้องทราบอย่างสม่ำเสมอ ว่าขณะนี้ผลงานไปถึงไหนแล้ว มีปัญหาอะไร พนักงานคนไหนที่ทำงานไม่ค่อยจะได้ตามเป้าหมาย ผู้จัดการก็จะต้องมีการให้ Feedback เพื่อให้พนักงานรับทราบ จะได้ช่วยกันแก้ไขได้ทันเวลา ไม่ใช่ปล่อยให้ถึงปลายปีแล้วค่อยมาประเมินผลงาน หรือค่อยมาบอกพนักงานว่า ผลงานเมื่อตอนต้นปีมันไม่ดีนะ ทั้งๆ ที่ถ้าบอกตั้งแต่ต้นปี ก็จะได้แก้ไขได้ทันเวลา ผลงานก็จะออกมาดีตามเป้าหมาย

 

  • มีการกำหนดเป้าในระยะสั้นๆ จาก KPI ที่กำหนดไว้ในระยะ 1 ปี ว่าจะต้องบรรลุเป้าหมายอะไรบ้าง ผู้จัดการกับพนักงานจะต้องนำเอาเป้าหมายทั้งปี มากำหนดเป็นเป้าหมายระยะสั้นๆ เช่น ทุกเดือน หรือ ทุกสองเดือน หรือทุกไตรมาส เพื่อที่จะกำหนดเป็นจุดตรวจสอบเพื่อให้งานไปสู่เป้าหมายทั้งปีให้ได้ และเมื่อมีการกำหนดเป้าหมายย่อยๆ แล้ว ในแต่ละช่วงเวลา ผู้จัดการกับพนักงานจะต้องมีการสื่อสารในการเรื่องของผลงานกันอย่างสม่ำเสมอ

เห็นดังนี้แล้ว ก็น่าจะพอมองออกได้ว่า องค์กรไหนที่ใช้ระบบบริหารผลงานจริงๆ หรือองค์กรไหนที่ใช้แค่เพียงชื่อของระบบบริหารผลงาน แต่ในทางปฏิบัติมันก็เป็นแค่เพียงระบบประเมินผลงานแบบเก่า ที่มีเครื่องมือแบบใหม่เข้ามาให้ดูโก้เก๋ก็เท่านั้น

ถ้าท่านจะใช้ระบบบริหารผลงานจริงๆ ก็ขอให้ เป็นการบริหารผลงานกันอย่างจริงจัง เป้าหมายทุกตัวมีความหมาย และจะต้องทำให้เกิดขึ้นให้ได้ โดยการที่ผู้จัดการกับพนักงานทุกคนจะต้องมีการพูดคุยกัน สื่อสารกัน Feedback กัน สอนงานกัน ฯลฯ อย่างต่อเนื่อง

แล้วองค์กรของท่านก็จะเป็นองค์กรที่ใช้ระบบบริหารผลงานอย่างแท้จริง

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

บลอกที่ WordPress.com .

Up ↑

%d bloggers like this: