ผู้เชี่ยวชาญ (ที่ไม่เชี่ยวชาญ) เต็มองค์กรไปหมด เป็นเพราะอะไรกันแน่

ประเด็นเรื่องของระบบความก้าวหน้าในสายอาชีพ หรือ Career Path นั้น เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่หลายองค์กรพยายามที่จะทำระบบขึ้นมา และนำมาใช้ในการบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อที่จะทำให้พนักงานขององค์กร รู้ว่าตัวเองจะสามารถเติบโตไปทางไหนได้บ้าง ซึ่งถ้ามองจากวัตถุประสงค์ของระบบ ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดี เพราะพนักงานทุกคนก็ย่อมต้องการที่จะเติบโตในองค์กรที่เขาทำงานอยู่

แต่สิ่งที่เกิดขึ้นจริง จากองค์กรที่ทำเอาระบบ career path มาใช้โดยไม่ทำให้เป็นระบบ และไม่มีระบบการตรวจสอบพนักงานอย่างถูกต้องนั้น ก็ทำให้เกิดปัญหาตามมามากมายเช่นกัน ลองมาดูสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นจริง จากองค์กรที่เอาระบบ career path มาใช้แล้วไม่มีเกณฑ์ที่ชัดเจนในการบริหารจัดการ

  • ครบปีก็เลื่อนระดับ/ตำแหน่ง หลายองค์กรเอาระบบ Career Path มาใช้ก็จริง แต่สุดท้ายก็ยังคงไปยึดติดกับจำนวนปีของพนักงานที่เข้าทำงานกับองค์กร ยังคงไปให้สัญญากับพนักงานว่า ถ้าทำงานครบจำนวนปีที่กำหนดก็จะได้รับการเลื่อนระดับงานขึ้นไปตามเส้นทางความก้าวหน้าสายอาชีพ ผลก็คือ เราได้พนักงานที่มีอายุงานมาก แต่ไม่สามารถทำงานได้ตามมาตรฐาน และตามความคาดหวังของระดับงานที่สูงขึ้นได้เลย

 

  • มีตำแหน่งผู้จัดการเต็มไปหมด บางองค์กรพอใช้ระบบ Career Path ได้ไม่นาน ก็เกิดเหตุการณ์น่าประหลาดใจก็คือ พนักงานได้รับการเลื่อนตำแหน่งขึ้นไปดำรงตำแหน่งผู้จัดการเต็มไปหมด ทั้งๆ ที่ในโครงสร้างองค์กรไม่จำเป็นต้องมีผู้จัดการเยอะขนาดนั้น แต่เป็นเพราะ เราไม่มีเกณฑ์เข้ามาบริหารจัดการให้ดี ก็เลยปล่อยให้เหล่าบรรดาผู้บริหารที่อยากจะเลื่อนตำแหน่งให้พนักงาน โดยไม่ดูว่าพร้อมหรือไม่ ดันพนักงานของตนเองขึ้นไปเป็นผู้จัดการ ท่านผู้อ่านบางคนอาจจสงสัยว่าทำได้อย่างไร องค์กรเหล่านี้ ผู้บริหารพอใจที่จะตั้งตำแหน่งผู้จัดการใหม่ขึ้นอีกกี่ตำแหน่งก็ได้ โดยไม่สนใจว่า ผังองค์กรจะเป็นอย่างไร ขอแค่เพียงพนักงานของตนเองได้รับการเติบโตไปเป็นผู้จัดการเป็นใช้ได้ แต่สุดท้ายก็จะเป็นผู้จัดการที่ทำงานแบบพนักงานคนหนึ่งเท่านั้น ไม่สามารถที่จะรับผิดชอบในฐานะผู้จัดการตัวจริงได้เลย เพราะการปรับเลื่อนพนักงานไม่ได้ดูคุณสมบัติ และเกณฑ์ที่กำหนดไว้เลย ว่าจะต้องผ่านเกณฑ์เรื่องอะไรบ้าง

 

  • มีตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญเต็มไปหมด บางองค์กรยึดโครงสร้างองค์กรอย่างดี ก็เพิ่มตำแหน่งผู้จัดการไม่ได้ แต่ระบบ Career Path ก็มีทางออกโดยการฉีกออกด้านข้าง ให้พนักงานโตไปในฐานะผู้เชี่ยวชาญ ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ ผู้ชำนาญการ ผู้ชำนาญการพิเศษ สักพักไม่มีทางให้ไป ก็ต่อยอดขึ้นไปได้อีก โดยเติมคำว่าอาวุโสเข้าไป ฯลฯ ผลก็คือ เดินเข้าไปในองค์กรนี้ จะพบเจอกับกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ ผู้ชำนาญการเต็มไปหมด ถ้าเชี่ยวชาญจริงก็คงไม่มีประเด็นอะไร แต่บางแห่งเชี่ยวชาญแค่เพียงชื่อเท่านั้น แต่ตัวจริงกลับไม่สามาถทำงานที่ยากขึ้นในฐานะผู้เชี่ยวชาญได้เลย

จากผลดังกล่าว ก็เลยทำให้องค์กรนั้น ไม่มีตำแหน่งพนักงาน และเจ้าหน้าที่เหลืออยู่อีกเลย องค์กรต้องจ่ายเงินเดือนที่สูงขึ้น ตามระดับงานที่สูงขึ้น แต่พนักงานกลับไม่สามารถที่จะทำงานรับผิดชอบงานที่สูงขึ้นได้เลย ซึ่งถ้าเป็นแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆ องค์กรก็ไม่สามารถสร้างผลงานที่ดีได้ แต่กลับมีต้นทุนที่สูงขึ้นทุกปี ในระยะยาว ความสามารถในการแข่งขันก็จะค่อยๆ ลดลงไปเรื่อยๆ

ดังนั้น ถ้าองค์กรของเราต้องการจะมีระบบ Career Path จริงๆ ก็คงต้องมีวิธีการบริหารจัดการในเรื่องของเกณฑ์ในการเลื่อนระดับหรือเลื่อนตำแหน่งที่มีความชัดเจนก่อน เมื่อเกณฑ์ชัดเจนแล้ว ก็จะต้องให้ผู้บริหารทุกคนวางแผนพัฒนาพนักงานแต่ละคนให้เป็นไปตามเกณฑ์ทีกำหนดไว้ แต่พนักงานคนไหนยังมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามเกณฑ์ก็ขยับเวลาออกไปเป็นปีถัดไป แล้วก็ลงมือพัฒนากันต่อไป เพื่อให้ได้ตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้

ถ้าเราสามารถทำได้สัก 90% ของเกณฑ์ที่กำหนดไว้ พนักงานที่โตไปเป็นผู้เชี่ยวชาญ ก็จะเป็นผู้เชี่ยวชาญตัวจริงเสียงจริงที่สามารถทำงานที่ยากขึ้นได้จริงๆ ใครที่โตไปเป็นผู้จัดการ ก็จะเป็นผู้จัดการที่มีความรู้ทักษะ และความสามารถในการรับผิดชอบงานที่ยากขึ้น มากขึ้น และพัฒนาต่อยอดผลงานของตนเองให้ดีขึ้นไปอีกได้

ถ้าเป็นอย่างที่ว่ามา องค์กรขึ้นเงินเดือนให้พนักงานก็จะเกิดความคุ้มค่า เพราะเราได้มูลค่าเพิ่มจากพนักงาน ที่ได้รับการพัฒนาอย่างเป็นระบบจากองค์กร พนักงานเองก็เก่งขึ้น มีความสามารถมาขึ้นจริงๆ และก็ยังได้รับเงินเดือนที่สูงขึ้นตามไปด้วย

ไม่ใช่โตแค่จำนวนปีเพียงอย่างเดียว เหมือนในอดีต

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

บลอกที่ WordPress.com .

Up ↑

%d bloggers like this: