ระบบบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์กร เชื่อมโยงกับเป้าหมายขององค์กรสักแค่ไหน

กระบวนการในการบริหารทรัพยากรบุคคล ตั้งแต่ การวางแผนกำลังคน การสรรหาคัดเลือก การพัฒนา การบริหารค่าตอบแทนและสวัสดิการ การประเมินผลงาน การเติบโตก้าวหน้าตามสายอาชีพ และการหาผู้สืบทอดตำแหน่งนั้น ทุกระบบที่กล่าวมาจะต้องมีการเชื่อมโยงถึงกัน และที่สำคัญก็คือจะต้องเชื่อมโยงกับนโยบาย และเป้าหมายในอนาคตขององค์กรด้วยเช่นกัน

บางบริษัทกำหนดระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลขึ้นมา โดยที่ไม่ได้ดูว่า ทิศทางและเป้าหมายของธุรกิจของเรานั้นเป็นอย่างไร สิ่งที่ HR มักจะทำก็คือ ไปหาเพื่อนๆ หรือ คนรู้จักที่อยู่ในแวดวงเดียวกัน จากนั้นก็ถามว่า ระบบ HR เป็นอย่างไร ถ้าดี ก็ขอ copy ดื้อๆ เลย โดยไม่คิดไม่วิเคราะห์กันเลยว่า องค์กรของเรานั้น เป็นอย่างไร เหมาะสมหรือไม่ ผมเคยได้รับการติดต่อขอ โครงสร้างเงินเดือนกันเลยครับ ผมถามว่าจะเอาไปทำอะไร เขาตอบว่า ก็เอาไปกำหนดอัตราเงินเดือนของพนักงานในบริษัท ทั้งๆ ที่พื้นฐาน และระบบการจ่ายนั้นแตกต่างกันโดยสิ้นเชิง

เราลองมาดูระบบ HR ว่า เป้าหมายขององค์กรจะมีผลต่องาน HR ด้านต่างๆ อย่างไรบ้าง

  • การวางแผนกำลังคน เรื่องของการวางแผนกำลังคนนั้น เป็นงานแรกที่จะต้องพิจารณาถึงนโยบาย เป้าหมายในระยะยาว ระยะกลาง และระยะสั้นขององค์กรอย่างชัดเจน จะต้องวิเคราะห์ให้ออกว่า แผนขององค์กรแต่ละตัวนั้น จะต้องใช้ทรัพยากรบุคคลอย่างไรบ้าง คุณสมบัติที่ต้องการในแต่ละช่วงเวลาคืออะไร แนวโน้มของคนของเราว่า จะขาดคนทักษะแบบไหนในอนาคตบ้าง แล้วคนของเราปัจจุบันเป็นอย่างไร ใครจะเกษียณ ใครจะลาออก (แนวโน้ม) เพื่อหาคนทดแทนได้ทัน และจะได้วางแผนในการพัฒนาพนักงานได้อย่างต่อเนื่องโดยมีเป้าหมายและแผนงานขององค์กรเป็นตัวตั้ง

 

  • งานสรรหาคัดเลือกพนักงาน คนที่ทำหน้าที่สรรหาคัดเลือกพนักงาน จำเป็นที่จะต้องทราบ เป้าหมายนโยบายขององค์กร และต้องทราบถึงค่านิยม และวัฒนธรรมขององค์กรเป็นอย่างดี เพราะเราต้องเลือกคนที่เหมาะสมเข้ามาทำงาน ต้องทราบด้วยว่า องค์กรของเราแข่งขันกับองค์กรประเภทใด จะได้รู้ว่า เราจะไปหาคนที่เหมาะสมได้จากที่ไหนบ้าง นอกจากนั้น จะต้องรู้แผนกำลังคนในอนาคตขององค์กรด้วย ว่าในอนาคตเราจะต้องการคนแบบไหนเข้ามาทำงาน แนวโน้มคนขององค์กรเราจะขาดคนที่มีทักษะอะไร เพื่อที่จะได้วางแผนในการสรรหา และคัดเลือกคนได้อย่างเหมาะสม เป็นต้น

 

  • งานพัฒนาพนักงาน ในการพัฒนาพนักงาน ก็จะจำเป็นที่จะต้องทราบเป้าหมาย และแผนงานของบริษัท ว่าจะเดินไปทางไหน และคนของเราจะต้องมีความรู้ทักษะอะไรบ้าง เพื่อวางแผนพัฒนากันไปในแต่ละปี สิ่งที่ขาดไม่ได้เลยก็คือ จะต้องมีการนำเอาผลการปฏิบัติงานของพนักงานมาวิเคราะห์กัน ว่าใครมีความรู้เรื่องอะไร ขาดความรู้เรื่องอะไร ขาดทักษะอะไรบ้าง เมื่อเทียบกับแผนงานอนาคตของบริษัท นอกจากนั้นในเรื่องของการกำหนดเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพของพนักงาน และการวางระบบในการหาผู้สืบทอดตำแหน่ง ก็จำเป็นที่จะต้องทราบถึงเป้าหมายขององค์กรเช่นกัน เพื่อที่จะได้วางแผนเส้นทางสายอาชีพให้สอดคล้องกับเป้าหมายองค์กร และการหาและพัฒนาผู้สืบทอดตำแหน่ง ก็จะได้สอดคล้องกับเป้าหมายองค์กร กล่าวคือ จะได้คนที่ทำงานได้ในอนาคตข้างหน้า ไม่ใช่พัฒนากันไปแล้ว เติบโตขึ้นมาแล้ว แต่ไม่สามารถทำงานในปัจจุบันได้ เพราะเรื่องที่พัฒนาดันเป็นเรื่องอดีตที่ไม่ได้ตรงกับความต้องการขององค์กรในอนาคตเลย

 

  • งานบริหารค่าจ้างเงินเดือน งานด้านนี้ ก็จำเป็นที่จะต้องรู้นโยบายขององค์กร เป้าหมาย และแผนงานเช่นกัน เพราะจะได้นำไปกำหนดนโยบายในการบริหารค่าจ้างเงินเดือน และสวัสดิการที่สามารถดึงดูดพนักงานที่เราต้องการ และสามารถที่จะเก็บรักษาพนักงานเก่งๆ ให้ทำงานกับเราไว้ได้ อีกทั้งยังเป็นระบบที่สามารถจูงใจพนักงานมือดีให้สร้างผลงานที่ดีอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ การที่เราทราบแผนงานขององค์กรในอนาคต ยังทำให้เราสามารถที่จะวางแผนในเรื่องของการปรับปรุงระบบการบริหารค่าตอบแทนและสวัสดิการได้อย่างมีเป้าหมายอีกด้วย นอกจากนั้น ถ้าเราทราบว่าเป้าหมายขององค์กรเป็นอย่างไรเน้นด้านใด เราก็สามารถออกแบบระบบบริหารค่าตอบแทนเพื่อที่จะได้จูงใจและกระตุ้นให้พนักงานเปลี่ยนพฤติกรรมไปตามวัฒนธรรมองค์กรที่ต้องการได้

ดังนั้นการบริหารทรัพยากรบุคคลที่ดีนั้น จำเป็นที่จะต้องนำเอานโยบาย เป้าหมาย และแผนงานขององค์กรมาพิจารณาร่วมด้วยอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ แต่ในทางปฏิบัติที่ผมเคยเห็นมา ก็มีหลายองค์กรที่วางแผนงานทางด้าน HR โดยไม่มีการนำเอาเป้าหมายขององค์กรเข้ามาพิจารณาเลย HR ยังคง ยืนยัน ดึงดัน ว่าจะต้องทำตามนี้ให้ได้ เพราะประสบการณ์ที่ผ่านมาของเขาสอนเขามา โดยไม่สนใจว่า เป้าหมายขององค์กรนั้นจะเป็นอย่างไร ไปไหน และอยากที่จะบรรลุความสำเร็จอะไรบ้าง ผลก็คือ งาน HR ขององค์กรนั้น ทำไปก็ไม่ได้ไปช่วย และไม่ได้สนับสนุนให้องค์กรประสบความสำเร็จอย่างที่ต้องการได้เลย

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

บลอกที่ WordPress.com .

Up ↑

%d bloggers like this: