โบนัสที่จ่ายให้พนักงาน จูงใจให้สร้างผลงานที่ดีขึ้นสักแค่ไหน

ปัจจุบันนี้เครื่องมือในการสร้างแรงจูงใจพนักงานให้สร้างผลงานที่ดีอย่างต่อเนื่องนั้น หนีไม่พ้นเรื่องของโบนัส ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ธุรกิจเอกชนใช้กันอยู่ทั่วไป วัตถุประสงค์ของการให้โบนัส ก็คือ เพื่อตอบแทนที่พนักงานได้สร้างผลงานที่ดี ซึ่งผลงานนั้นมีผลต่อผลสำเร็จขององค์กร หรืออีกนัยหนึ่งก็คือ พนักงานคนไหนที่ช่วยให้องค์กรบรรลุเป้าหมายได้มากกว่า ก็จะได้โบนัสในอัตราที่สูงกว่านั่นเอง

โบนัสจึงเกิดขึ้น เพื่อทำให้พนักงานเรียนรู้ว่า ถ้าเขาทำผลงานได้ดี เขาจะได้รับรางวัลตอบแทนที่ดีไปด้วย แต่ในทางปฏิบัติก็มีหลายองค์กรที่นำระบบโบนัสมาใช้แล้ว กลับไม่ได้ไปสร้างหรือกระตุ้นแรงจูงใจพนักงานเลย พนักงานกลับรู้สึกเฉยๆ ยิ่งไปกว่านั้นยังไม่รู้สึกว่า มันเป็นผลมาจากผลงานของตนเองด้วย

องค์กรที่ให้โบนัสเพื่อจูงใจผลงานพนักงาน

 • พนักงานรับทราบเสมอว่า ขณะนี้ผลงานขององค์กรเป็นอย่างไร และรู้ว่า ถ้าผลงานขององค์กรดีขึ้นกว่านี้ เขาก็จะได้โบนัสที่สูงขึ้นกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ และยิ่งไปกว่านั้น พนักงานส่วนใหญ่ในองค์กรจะทราบว่าผลงานของเขา และของหน่วยงานที่เขาสังกัดอยู่นั้น มีส่วนทำให้เป้าหมายองค์กรบรรลุได้อย่างไร

 

 • พนักงานจะมองโบนัสว่า มาจากผลงานองค์กร ถ้าผลงานขององค์กรออกมาได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ พนักงานก็จะรับทราบว่า เขาจะได้โบนัสตามที่บริษัทได้ตกลงไว้กับพนักงาน แต่ถ้าผลงานของบริษัทไม่ถึงเป้า หรือเกินกว่าเป้าหมาย ก็จะได้โบนัสน้อยลง หรือเพิ่มขึ้นแล้วแต่กรณี

 

 • องค์กรใช้โบนัสเป็นเครื่องมือในการกระตุ้นผลงานของพนักงานในแต่ละปี เรียกได้ว่า มีการวางแผนผลงาน และผูกผลงานขององค์กรเข้ากับระบบการให้รางวัลของบริษัท

 

 • ผลงานขององค์กรมีการเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพราะพนักงานรับรู้ว่า ถ้าเขาสร้างผลงานที่ดี และมีพฤติกรรมในการทำงานที่เหมาะสมกับองค์กร เขาก็จะได้รับโบนัสตอบแทนตามที่กำหนดไว้ ซึ่งถ้าปีถัดไปอยากได้มากกว่าเดิม ก็ต้องช่วยกันสร้างผลงานให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ หรือมากกว่า

 

องค์กรที่จ่ายโบนัส แต่ไม่เคยบอกพนักงานว่ามันเชื่อมโยงกับผลงานของพนักงานอย่างไร

 • พนักงานมักจะเฝ้ารอว่าแต่ละปีบริษัทจะให้โบนัสเขาเท่าไหร่ โดยไม่เคยรู้เลยว่า ผลงานของพนักงานเองนั้นจะไปมีผลอย่างไรกับโบนัสของบริษัท

 

 • พนักงานอยากได้โบนัสเยอะๆ แต่ไม่เคยคิดว่า การที่บริษัทจะสามารถให้โบนัสได้เยอะๆ นั้นมันมาจากผลงานของบริษัทด้วยเช่นกัน และไม่เคยรู้เลยว่า ผลงานของตนเองนั้น ไปมีผลอย่างไรกับผลงานขององค์กรเลย

 

 • บริษัทเองก็ไม่เคย หรืออาจจะไม่รู้ว่า โบนัสที่จ่ายให้กับพนักงานนั้น มันเชื่อมโยงกับผลงานของพนักงานอย่างไร หรือไม่เคยรู้ว่า จะใช้โบนัสในกระตุ้นและจูงใจให้พนักงานสร้างผลงานได้อย่างไร ก็เลยจ่ายโดยไม่มีวัตถุประสงค์ใดๆ แค่รู้ว่าบริษัทอื่นมี เราก็ควรจะมีบ้าง

 

ถ้าอยากให้ระบบโบนัสเป็นเครื่องมือในการจูงใจให้พนักงานสร้างผลงานที่ดีอย่างต่อเนื่อง จะต้องทำอย่างไรบ้าง

 • กำหนดเป้าหมายองค์กรให้ชัดเจน ว่าในแต่ละปีจะต้องทำกำไรเท่าไหร่บ้าง ยอดขายควรจะเป็นเท่าไหร่ และต้นทุนจะต้องไม่เกินเท่าไหร่

 

 • กำหนดวิธีการจ่ายโบนัสตามผลงาน โดยผูกผลงานขององค์กรเข้ากับอัตราโบนัสที่จะให้ ซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องของกำไร เนื่องจากโบนัสเป็นค่าตอบแทนในลักษณะแบบ Incentive อย่างหนึ่ง ซึ่งต้องมีเงินพอถึงจะจ่ายได้ การที่บริษัทจะมีเงินพอจ่ายหรือไม่นั้น ส่วนใหญ่จะวัดกันที่กำไรที่ได้มามากกว่ายอดขาย

 

 • ผูกผลงานพนักงานให้เข้ากับผลงานขององค์กร ทำให้พนักงานเห็นและเข้าใจอย่างชัดเจนว่า ผลงานของเขามีส่วนที่จะทำให้ผลงานขององค์กรประสบความสำเร็จได้ในมุมใด และอย่างไร และถ้าพนักงานทำสำเร็จเขาจะได้รับโบนัสตอบแทนอย่างไร

 

 • สื่อความเรื่องผลงานบ่อยๆ ต้องมีการสื่อให้พนักงานรับทราบความคืบหน้าในเรื่องของผลงานของบริษัทเป็นระยะ เพื่อให้พนักงานรู้ว่าตอนนี้ผลงานของบริษัทอยู่ ณ ระดับใด ยังไม่ถึงเป้า หรือกำลังดี เพื่อที่จะได้สร้างแรงกระตุ้นให้พนักงานสร้างผลงานอย่างต่อเนื่อง

 

 • ถ้าเราจะใช้โบนัสในการกระตุ้นผลงานพนักงานให้ได้ผลจริงๆ ควรจะจ่ายมากกว่า 1 ครั้งต่อปี เพราะการจ่ายโบนัสปลายปีเพียงปีละครั้งนั้น ไม่ได้เป็นตัวกระตุ้นให้พนักงานสร้างผลงานอย่างต่อเนื่อง สิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือ ช่วงต้นปี ก็จะไม่ค่อยทุ่มเทอะไรมากมาย จะมาทุ่มเอาตอนที่ใกล้ๆ โบนัสจะออก ซึ่งบางครั้งมันไม่ทันการณ์ ดังนั้นถ้าจะให้โบนัสกระตุ้นผลงานได้ดีกว่า ก็คงต้องเพิ่มจำนวนครั้งของการจ่ายต่อปีให้มากขึ้นกว่าเดิม อาจจะเป็นปีละ 2 หรือ 3 ครั้งก็ได้ เพื่อเป็นเครื่องมือในการกระตุ้นให้พนักงานสร้างผลงานอย่างต่อเนื่อง

ลองพิจารณาระบบโบนัสของบริษัทดูนะครับว่าเป็นอย่างไร กระตุ้นและจูงใจให้พนักงานสร้างผลงานที่ดีอย่างต่อเนื่องหรือไม่ ถ้ายังไงบริษัทก็ต้องจ่ายเงินก้อนนี้ออกไปอยู่แล้ว ก็อย่าลืมหาทางเชื่อมโยงผลงานขององค์กร ผลงานของพนักงานเข้ากับเงินก้อนนี้ให้ได้ เพื่อทำให้เงินโบนัส เป็นเงินที่มีคุณค่าและสามารถสร้างแรงจูงใจในการสร้างผลงานได้อย่างแท้จริง

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

บลอกที่ WordPress.com .

Up ↑

%d bloggers like this: