โครงสร้างเงินเดือน มีแล้วดีอย่างไร

ผมได้รับคำถามมาจากคนเรียน และจากท่านที่เข้ามาอ่านในเพจ ว่า การมีโครงสร้างเงินเดือนนั้นมันดีจริงๆ หรือ มีแล้วจะเกิดผลอะไร อย่างไรบ้าง เมื่อเทียบกับการที่เราไม่มีโครงสร้างเงินเดือน มันจะแตกต่างกันอย่างไร

จริงๆ แล้วการมี และไม่มีโครงสร้างเงินเดือนนั้น จากประสบการณ์ส่วนตัวของผมเองที่ทำงานด้านนี้มาพอสมควร ก็ตอบได้เลยว่า การมีโครงสร้างเงินเดือนนั้น ดีกว่าการที่เราไม่มีโครงสร้างเงินเดือน เพราะมันทำให้เรามีระบบ มีหลักการในการจ่ายค่าจ้างเงินเดือนที่เป็นระบบ อธิบายได้ มีที่มาที่ไป ตรวจสอบได้

  • บริษัทที่ไม่มีการกำหนดโครงสร้างเงินเดือนนั้น การจ่ายเงินเดือนจะเป็นไปตามอาวุโสมากกว่า ซึ่งทำให้พนักงานในบางตำแหน่งที่มีค่างานไม่มากนัก แต่กลับได้รับเงินเดือนสูงมากเมื่อเทียบกับงานที่ยากกว่า รับผิดชอบมากกว่า เช่น พนักงานขับรถ มีเงินเดือนที่สูงกว่า วิศวกร และ หัวหน้าแผนกในบางแผนก ซึ่งถ้าพิจารณาค่าคุณค่าของงาน ก็จะเห็นว่าเกิดความไม่เป็นธรรมขึ้นในการจ่ายเงินเดือน เพราะเงินเดือนที่จ่ายนั้น ควรจะตอบแทนในลักษณะที่ว่า งานที่มีความรับผิดชอบสูงกว่า ใช้ความรู้มากกว่า ก็น่าจะได้รับเงินเดือนที่สูงกว่า ซึ่งถ้าเรามีโครงสร้างเงินเดือนที่ถูกต้องตามหลักการ ก็จะช่วยให้ปัญหาข้างต้นลดลงไปได้

 

  • การมีโครงสร้างเงินเดือนที่ชัดเจน ก็จะช่วยให้การจ่ายเงินเดือนของบริษัทเป็นไปตามค่างาน และมีความเป็นธรรมในแง่ของการทำงานของพนักงาน กล่าวคือ ถ้าพนักงานอยากได้เงินเดือนสูงขึ้น ก็ต้องทำงานที่ยากขึ้น และมีคุณค่ากับองค์กรมากขึ้น ซึ่งก็น่าจะเป็นหลักการที่ถูกต้องในเรื่องของผลตอบแทนที่องค์กรตอบแทนพนักงานเพื่อตอบแทนการทำงาน พนักงานจะได้เกิดแรงจูงใจ และเกิดความคิดที่จะพัฒนาตนเองเพื่อสร้างผลงานที่ดี และพัฒนาตัวเองไปสู่งานที่ยากขึ้น เพื่อที่จะได้เงินเดือนที่สูงขึ้นตามไปด้วย

 

  • บริษัทที่ไม่มีโครงสร้างเงินเดือน มักจะเกิดกรณีที่ว่า อยู่ทำงานให้นานเข้าว่า เงินเดือนก็จะสูงขึ้นเอง ซึ่งแบบนี้ไม่มีประโยชน์อะไรต่อองค์กรเลย และพนักงานเองก็ไม่ได้รับการพัฒนาด้วย องค์กรเองต้องจ่ายเงินเดือนให้กับพนักงานที่ทำงานแบบเดิมๆ และไม่มีการพัฒนา และผลลัพธ์ของงานก็เหมือนเดิม แถมยังถอยหลังอีก ซึ่งเมื่อเรามีโครงสร้างเงินเดือนที่ดี เราสามารถผูกโครงสร้างเงินเดือนนี้ให้เข้ากับระบบ Career Path ได้อีกด้วย เพื่อเป็นการส่งเสริมให้พนักงานพัฒนาตนเองให้สามารถทำงานและรับผิดชอบงานที่ยากขึ้นได้

 

  • การมีโครงสร้างเงินเดือนอย่างเป็นระบบนั้น จะช่วยทำให้อัตราการจ่ายเงินเดือนของบริษัทมีความใกล้เคียงและแข่งขันได้กับตลาดที่เราอยากจะแข่งด้วย เนื่องจากก่อนที่จะวางโครงสร้างเงินเดือนนั้น เราจะต้องไปหาข้อมูลการจ่ายเงินเดือนจากตลาดมาก่อน ซึ่งก็คือ มาจากรายงานผลการสำรวจค่าจ้างนั่นเอง การที่เรามีโครงสร้างเงินเดือนอย่างเป็นระบบ จะทำให้เราสามารถเปรียบเทียบการจ่ายเงินเดือนของเรากับตลาดได้ชัดเจนขึ้น และสามารถทำให้ระบบเงินเดือนของเราดึงดูดและรักษาพนักงานให้ทำงานไว้ได้อีกด้วย

 

  • ส่วนบริษัทที่ไม่มีโครงสร้างเงินเดือนอย่างเป็นระบบนั้น ก็จะยากหน่อยในการที่จะบริหารเงินเดือนให้เกิดความเป็นธรรมมากที่สุด บางครั้งไม่มีมาตรฐานในการจ่ายเงินเดือนอีกด้วย เช่น บางบริษัทรับพนักงานใหม่เข้ามาโดยให้เงินเดือนสูงกว่าพนักงานเก่าที่ทำงานอยู่ในตำแหน่งเดียวกัน แถมประสบการณ์ในการทำงานยังมากกว่าอีกด้วย ทำให้คนเก่าที่มีผลงานดี ก็เริ่มที่จะหมดแรงจูงใจในการทำงาน เพราะบริษัทไปรับคนใหม่ที่ไม่เคยทำงานเข้ามาแถมยังให้เงินเดือนที่สูงกว่าอีก

อย่างไรก็ดี การมีโครงสร้างเงินเดือนนั้น ถ้าทำแล้ว ก็ต้องบริหารจัดการให้ดีด้วยเช่นกัน ผู้บริหารก็ต้องเคารพในโครงสร้างเงินเดือนของบริษัท ไม่ใช่อยากจะจ้างใครเท่าไหร่ก็จ้างเข้ามา โดยไม่สนใจว่าโครงสร้างเงินเดือนของบริษัทเป็นอย่างไร อีกเรื่องก็คือ จะต้องมีการปรับปรุงโครงสร้างเงินเดือนอยู่เสมอ โดยมีการเปรียบเทียบกับตลาด เพื่อไหร่ที่ตลาดขยับขึ้นไปถึงระดับหนึ่ง ก็ต้องมีการเสนอปรับปรุงโครงสร้างเงินเดือนใหม่ เพื่อให้ยังคงสามารถแข่งขันได้

เห็นแบบนี้แล้ว จะมีหรือไม่มีโครงสร้างเงินเดือน ก็คงอยู่ที่ดุลยพินิจของท่านแล้วล่ะครับ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

บลอกที่ WordPress.com .

Up ↑

%d bloggers like this: