เก่งอย่างเดียว แต่พฤติกรรมไม่เหมาะสม องค์กรต้องการหรือไม่

ปัจจุบันนี้คุณสมบัติของพนักงานที่แต่ละองค์กรกำหนดไว้นั้น ไม่ค่อยจะเป็นเรื่องของเกรดเฉลี่ยสักเท่าไหร่ อาจจะยังมีบางองค์กรที่ยังคงกำหนดเกรดในการเรียนหนังสือของผู้สมัครงานอยู่บ้าง เพื่อคัดคนที่มีผลงานในขณะที่เรียนหนังสือ แต่หลายองค์กรก็พิสูจน์มาแล้วว่า เรื่องเกรดเฉลี่ยที่สูงๆ นั้น ไม่ได้แปลว่าผลงานของพนักงานคนนั้นสูงไปด้วยเสมอไป

ก็เลยมีการกำหนดคุณสมบัติอื่นๆ ที่ไม่ใช่เรื่องของผลการเรียนแต่เพียงอย่างเดียว

Jack Ma CEO ของ อาลีบาบา เองก็ยังเคยพูดไว้ว่า เขาไม่ต้องการคนที่เรียนเก่ง หรือคนที่มีความเก่งกาจสามารถมากๆ แต่มีพฤติกรรมที่ไม่ดี เขาต้องการพนักงานที่ไม่ต้องเก่งอะไร สมองไม่ต้องดีมากก็ได้ แต่ต้องมีพฤติกรรมในการทำงานที่ดี และมีความเต็มใจ พร้อมที่จะเรียนรู้ และพัฒนาตนเองมากกว่า เขาบอกว่า เรื่องของความรู้มันมาสอนที่หลังได้ แต่เรื่องของพฤติกรรมในการทำงานนั้นมันปรับทีหลังยากกว่ามาก

ในการทำงานกับองค์กร พนักงานเก่งอย่างเดียว แต่ไม่สามารถทำงานกับคนอื่นได้ ก็มักจะไปไม่ค่อยรอด กล่าวคือ ผลงงานในภาพรวมก็ถือว่าไม่ดี เมื่อเทียบกับพนักงานที่เก่งงาน และยังมีพฤติกรรมที่เหมาะสมในการทำงานด้วย แล้วพฤติกรรมที่เรียกว่าไม่เหมาะสม และเป็นพฤติกรรมที่องค์กรส่วนใหญ่ไม่อยากได้จากพนักงานของตนเองเลย คืออะไรบ้าง ลองมาดูกันครับ

  • มองตัวเองถูกหมด คนอื่นผิดหมด คนเก่งบางคนเนื่องจากเขาเก่ง ก็เลยมีมุมมองต่อคนอื่นที่ทำอะไรที่ไม่ตรงกับสิ่งที่เขามองว่าเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้อง เป็นสิ่งที่ผิด และมักจะชี้ความผิดพลาดของคนอื่นออกมามากมาย โดยที่ไม่เคยมองกลับมาที่ตนเองเลยว่า ตนเองก็เป็นคนคนหนึ่งเหมือนกัน ที่ก็ต้องมีความผิดพลาดเช่นกัน คนแบบนี้มักจะมีความขัดแย้งกับคนอื่นอยู่เสมอ บางคนก็มีทิฐิมานะสูงมาก มากจนไม่ยอมเปิดใจรับฟังคนอื่นเลย บางคนปากบอกว่าเปิดใจ แต่พฤติกรรมที่แสดงออกกลับกลายเป็นตรงกันข้ามเลยก็คือ ปิดประตูใจแน่นมาก

 

  • ไม่ยอมรับว่าตนเองผิด คนเก่งบางคนมีความยึดมั่นถือมั่นในตนเอง มีอีโก้ติดตัวมาตลอด เวลาที่ทำอะไรผิดพลาด ก็มักจะไม่ค่อยมองตัวเอง แต่จะชี้ออกไปหาคนอื่น หรือสิ่งอื่น ที่อยู่ภายนอกตัวเราว่าเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดความผิดพลาด โดยที่ตัวเองจะต้องไม่ผิด คนแบบนี้ก็ทำงานกับคนอื่นได้ยาก เพราะมักจะสร้างปัญหาและความขัดแย้งให้เกิดขึ้นในการทำงาน

 

  • มองคนอื่นที่มีความเห็นต่างเป็นศัตรูไปหมด บางคนไม่เปิดใจรับฟังความคิดเห็นของคนอื่นเลย และมักจะมองว่า คนที่มองไม่เหมือนกับตน เป็นคนที่ไม่ควรคบค้าสมาคมด้วย บางคนมองเหยียดหยามเลยก็มี เหมือนกับว่า ใครที่คิดไม่เหมือนกับเรานั้น เป็นคนที่ด้อยกว่ามาก ไม่คู่ควรที่จะเป็นเพื่อน ก็เลยมองเป็นฝ่ายตรงข้ามหมดเลย หนักหน่อยก็มองเป็นศัตรูกันไปเลยก็มี

 

  • มีความมั่นใจในตนเองแบบผิดๆ พนักงานบางคนอีโก้สูงมาก และคิดว่า ตนเองเก่งจนนายต้องพึ่งพาอาศัย และคิดเสมอว่า ถ้านายขาดเขาไม่ได้ ก็เลยทำให้เกิดอาการผยอง บางคนถึงกับสั่งนาย มีข้อต่อรองกับนายอย่างไม่มีเหตุผลที่เหมาะสม นึกอยากทำอะไรก็ทำ เวลาที่ไม่อยากทำอะไร ก็ไม่ทำซะดื้อๆ โดยที่ไม่สนใจว่าจะเกิดผลเสียกับงานของบริษัทหรือไม่ หรือกระทบกับคนอื่นที่ทำงานร่วมกันหรือไม่

 

  • ทำให้คนอื่นไม่พอใจได้ แต่ถ้าคนอื่นมาทำให้ไม่พอใจจะไม่ยอม พนักงานบางคนทำงานในสไตล์ของตนเองด้วยความเชื่อมั่น ก็เลยคิดว่าสิ่งที่ตนเองทำนั้นถูกเสมอ บางครั้งการพูดจา การประสานงาน การขอความร่วมมือ ฯลฯ กลายเป็นการไปทำให้คนอื่นไม่พอใจ อาจจะด้วยคำพูด หรือพฤติกรรมที่แสดงออกบางอย่าง แต่พนักงานคนนี้ก็มักจะไม่สนใจ เพราะเชื่อว่าสิ่งที่ตนทำนั้นถูกต้อง แต่พอเมื่อไหร่ที่มีคนมาทำกับเขาในแบบที่เขาทำกับคนอื่น และทำให้เขาไม่พอใจบ้าง พนักงานคนนี้ก็จะแสดงท่าทีไม่พอใจทันที ทั้งๆ ที่เขาก็ไปทำกับคนอื่นไว้แบบนี้เช่นกัน

องค์กรส่วนใหญ่ที่ผมคุยกับ HR และกลุ่มผู้จัดการก็มักจะสรุปตรงกันไปในทางเดียวกันว่า พฤติกรรมข้างต้นนั้น เป็นพฤติกรรมที่องค์กรไม่ต้องการเลย ถ้าพนักงานคนไหนมีพฤติกรรมสัก 2 ข้อจาก 5 ข้อข้างต้น ก็จะถูกประเมินผลงานไม่ค่อยดี แม้ว่าผลงานจะออกมาดีก็ตาม แต่ภาพรวมของผลงานก็ถือว่ายังไม่ดีเมื่อเทียบกับมาตรฐานขององค์กร

ด้วยสาเหตุข้างต้น ก็เลยทำให้องค์กรปัจจุบันมักจะต้องมีการสัมภาษณ์นานมากขึ้นในบางตำแหน่งที่ถือเป็นตำแหน่งสำคัญของบริษัท มีการสังเกตพฤติกรรมของผู้สมัครตั้งแต่เดินเข้ามาสมัครงานในนาทีแรกเลย บางองค์กรมีการให้กลุ่มผู้สมัครคุยกัน และหาคำตอบให้กับโจทย์บางอย่าง ซึ่งผู้สมัครต้องแสดงพฤติกรรมในการทำงานร่วมกับคนอื่นๆ ออกมา ซึ่งก็ผู้คัดเลือก ก็มีการนั่งสังเกตพฤติกรรมของผู้สมัครแต่ละคน อาจจะอยู่ภายในห้อง หรือนอกห้อง แล้วแต่แนวทางของแต่ละบริษัท เพื่อสุดท้ายเราจะได้พนักงานที่มีพฤติกรรมที่เหมาะสม และตรงกับค่านิยมขององค์กรมากขึ้น สามาถทำงานกับคนอื่นได้

เก่งอย่างเดียว แต่พฤติกรรมแย่ ก็คงอยู่รอดยากมากขึ้นในปัจจุบัน

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

บลอกที่ WordPress.com .

Up ↑

%d bloggers like this: