Talent Management และ Succession planning จะได้ผลดี ระบบบริหารผลงานต้องดีก่อน

ปัจจุบันองค์กรต่างๆ เริ่มมองเห็นความสำคัญของการบริหารคนเก่ง หรือที่เรียกว่า Talent Management มากขึ้นเรื่อยๆ หลายองค์กรบ่นมากว่า หาคนเก่งก็ยาก เลยต้องพัฒนาพนักงานให้เก่ง พอพัฒนาแล้ว ก็กลัวว่าจะมีคนมาซื้อตัวไปอีก เพราะใครๆ ก็ต้องการพนักงานเก่งๆ เข้ามาทำงาน ดังนั้นระบบ HR ในองค์กร ก็เลยมุ่งเน้นไปที่ทำอย่างไรให้คนเก่งยินดีที่จะทำงานสร้างผลงานให้กับองค์กรให้นานที่สุด และที่สำคัญก็คือต้องมีการพัฒนาคนรุ่นใหม่ ให้ขึ้นมาเป็นคนเก่งรุ่นถัดๆ ไปด้วยเช่นกัน

อีกเรื่องหนึ่งที่ปัจจุบันหลายองค์กรพยายามจะทำระบบขึ้นมา ก็คือ เรื่องของการหาผู้สืบทอดตำแหน่ง (Succession Plan) ซึ่งโดยปกติแล้วก็ต้องเอามาจากกลุ่มคนเก่งขององค์กร และนำมาพัฒนาต่อยอดกันไปเพื่อให้พนักงานสามารถที่จะเติบโตไปเป็นผู้สืบทอดตำแหน่งต่างๆ ในระดับสูงได้

ทั้งเรื่องของ Talent Management และ เรื่องของ Succession Plan นั้น ล้วนแต่ต้องอาศัยข้อมูลผลงานของพนักงาน เพื่อที่จะมาประเมินดูว่า พนักงานคนไหนที่ถือว่าเป็นคนเก่ง คนไหนที่พร้อม หรือไม่พร้อม ดังนั้นองค์กรที่ต้องการจะทำระบบการบริหารคนเก่ง และระบบการหาผู้สืบทอดตำแหน่งนั้น จะต้องมีระบบบริหารผลงาน และข้อมูลผลงานของพนักงานที่พร้อมด้วยเช่นกัน

  • เราจะรู้ได้อย่างไรว่า พนักงานคนไหนเป็น Talent ใครเป็นคนเก่ง ใครที่ยังไม่เก่ง ปกติ คนเก่งขององค์กร ต้องมีคุณสมบัติคือ ผลงานต้องโดดเด่น และพฤติกรรมในการทำงานก็ต้องโดดเด่นเช่นกัน แล้วเราจะทราบได้อย่างไรว่า พนักงานคนไหนที่โดดเด่นในเรื่องใด คำตอบก็คือ เราต้องมีการประเมินพนักงานแต่ละคน ซึ่งแสดงว่า เราก็ต้องอาศัยผลงานของพนักงานที่ทำได้มาประกอบด้วย ดังนั้น ถ้าระบบประเมินผลงานของบริษัทเรา ไม่สามารถที่จะบอกได้ว่า พนักงานคนไหนผลงานเป็นอย่างไร ไม่มีเกณฑ์ที่ชัดเจนว่าจะดูผลงานกันตรงไหนบ้าง แล้วเราจะรู้ได้อย่างไรว่าพนักงานคนไหนเป็นคนเก่งกันแน่

 

  • คนเก่งไม่ใช่เพิ่งมาเก่งปีนี้ปีเดียว การที่พนักงานคนไหนจะเป็น คนเก่ง หรือ Talent ตัวจริงได้นั้น เขาจะต้องแสดงผลงาน และแสดงออกซึ่งพฤติกรรมมาสักพักแล้ว ดังนั้น เรื่องของข้อมูลผลงานในแต่ละด้านของพนักงานจึงเป็นเรื่องจำเป็นมาก เพราะในการพิจารณาหาคนเก่งหรือ Successor นั้น เราจำเป็นที่จะต้องดูข้อมูลผลงานย้อนหลังของพนักงานแต่คนเพื่อนำมาเทียบกับเกณฑ์ที่เรากำหนด ดังนั้น ถ้าเราไม่มีข้อมูลผลงานของพนักงานย้อนหลังเลย แล้วเราจะหาคนเก่งได้อย่างไร ด้วยเหตุนี้ จึงต้องมีระบบข้อมูลผลงานของพนักงานแต่ละคนที่เก็บไว้อย่างดี สามารถบอกเราได้ว่า ที่ผ่านมาพนักงานคนไหนสร้างผลงานอย่างไรบ้าง แสดงพฤติกรรมที่ดี หรือที่ยังต้องปรับปรุงอะไรบ้าง ยิ่งข้อมูลชัดเจนและครบถ้วนมากเท่าไหร่ ในการหา Talent และ Successor ก็จะยิ่งชัดเจนมากขึ้นเท่านั้น

 

  • ผู้จัดการ ผู้บริหารต้องประเมินผลงานเป็น คำว่าประเมินผลงานเป็นก็คือ จะต้องมีความสามารถในการพิจารณาว่า พนักงานคนไหนที่มีผลงานที่ดี ดีมาก โดดเด่น โดยพิจารณาจากเกณฑ์ที่กำหนดไว้ บางแห่งมีเกณฑ์ชัดเจน แต่คนประเมินกลับไม่สนใจเกณฑ์ แต่ใช้ความรู้สึกของตนเองเป็นตัวประเมิน มีความสามารถในการมองผลงานของพนักงานออก ทั้งด้านผลสำเร็จของงาน และด้านพฤติกรรม ซึ่งถ้าเป็นอย่างบางองค์กรที่ผู้จัดการหรือผู้บริหารประเมินผลงานพนักงานออกมา A ยกฝ่าย หรือ พนักงานทุกคนมีผลงานดีมากเท่ากันหมดทุกคน ซึ่งจริงๆ มันเป็นไปได้หรือ ที่ผลงานของทุกคนซึ่งมีความแตกต่างกันอยู่แล้ว จะออกมาเท่ากัน เหมือนกัน และไม่มีอะไรแตกต่างกันเลย ซึ่งถ้าไม่สามารถประเมิน หรือมองผลงานของพนักงานได้ แล้วเราจะประเมินหา Talent หรือหา Successor ที่เหมาะสมได้อย่างไร

จะเห็นว่า เรื่องของผลงาน การบริหารผลงาน การประเมินผลงาน ข้อมูลผลงานของพนักงาน ฯลฯ สิ่งเหล่านี้ เป็นสิ่งสำคัญมากที่จะทำให้เราค้นหา Talent และ Successor ตัวจริงได้ อีกทั้งยังสามารถที่จะมองเห็นว่าใครยังต้องพัฒนาอะไร ต่อยอดในเรื่องอะไรขึ้นไปเพื่อให้พร้อมมากขึ้นไปอีก

แต่ถ้าเราไม่มีระบบผลงานที่ดี สุดท้ายก็จะกลายเป็นว่า ผู้บริหารรู้อยู่แก่ใจแล้วว่าอยากได้ใคร หรืออยากให้ใครเป็น Talent หรือ Successor จากนั้นก็หาเหตุมาเพื่อนำเสนอให้พนักงานคนนั้น เข้าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ให้ได้ เพื่อดันให้พนักงานซึ่งอาจจะยังขาดความเหมาะสม ณ เวลานั้น ขึ้นมาเป็นคนเก่ง และเป็นผู้สืบทอดตำแหน่ง

ในใจผู้จัดการหรือผู้บริหารคิดแค่เพียงว่า ฉันอยากอวยคนนี้แหละ ใครจะทำไม

แบบนี้เราจะได้คนเก่งตัวจริง และได้ผู้สืบทอดตำแหน่งที่พร้อมสร้างผลงานและความเจริญก้าวหน้าให้องค์กรต่อไปได้จริงหรือ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

บลอกที่ WordPress.com .

Up ↑

%d bloggers like this: