แนวโน้มความต้องการของเด็กรุ่นใหม่ที่เข้าสู่โลกแห่งการทำงาน

ปฏิเสธไม่ได้ว่า คนรุ่นใหม่ที่เรียกว่า Gen Y และอีกไม่นานก็จะถึงยุคของ Gen Z ที่กำลังจะจบและเข้าสู่ตลาดแรงงานแล้ว เป็นคนรุ่นที่มีความต้องการในการใช้ชีวิตที่แตกต่างกันไปกับคนรุ่น Gen X และ Baby Boom อย่างสิ้นเชิง ดังนั้นถ้าองค์กรเองเริ่มเห็นแนวโน้มที่สำคัญของความต้องการของคนรุ่นใหม่ และทำการปรับเปลี่ยนแนวคิด และวิธีการทำงานขององค์การให้สอดคล้องไปกับแนวโน้มเหล่านั้นได้ ก็จะทำให้การดึงดูดคนรุ่นใหม่เข้าทำงานกับองค์กรง่ายขึ้น อีกทั้ง ยังสามารถเก็บรักษาคนกลุ่มนี้ให้ทำงานกับองค์กรได้ยาวนานยิ่งขึ้นด้วย วันนี้เราลองมาดูแนวโน้มความต้องการของคนรุ่นใหม่ๆ ในการทำงาน กันว่ามีอะไรกันบ้าง

  • ต้องการความยืดหยุ่นในการทำงาน สิ่งแรกที่คนรุ่นใหม่ต้องการมากก็คือ ความยืดหยุ่นในการทำงาน โดยเฉพาะเรื่องของระเบียบข้อบังคับที่เคร่งครัดในด้านต่างๆ ในการทำงาน เพราะคนรุ่นนี้เกิดมาด้วยเทคโนโลยี ซึ่งทำให้ชีวิตของเขาไม่ต้องอยู่กับระเบียบข้อบังคับอะไรมากมาย อยากทำอะไรเวลาไหน อยากได้อะไร ก็สามาราถทำได้ทันที โดยไม่ต้องคิดวางแผนอะไร เหมือนกับคนรุ่นก่อน ดังนั้น บริษัทที่มีระเบียบข้อบังคับที่เคร่งครัด อะไรๆ ก็ไม่ได้ มีข้อห้ามมากมายไปหมด จะไม่เป็นที่ต้องการทำงานของคนรุ่นใหม่เลย

 

  • ไม่ต้องการทำงานวันเสาร์ อีกประเด็นหนึ่งที่ถือได้ว่าเป็นประเด็นที่ทำให้หลายองค์กรต้องเปลี่ยนแปลงเรื่องของวันทำงานจากที่เคยต้องทำงานวันเสาร์เต็มวัน หรือเสาร์เว้นเสาร์ ก็กลายเป็นว่าต้องเลิกการทำงานวันเสาร์ไปเลย เพราะว่า ไม่สามารถที่จะดึงดูดเด็กรุ่นใหม่ให้เข้ามาทำงานได้เลย เพราะเมื่อไหร่ที่บอกเด็กรุ่นใหม่ไปว่า บริษัททำงานวันเสาร์ด้วย เราก็จะไม่ได้รับความสนใจจากเด็กรุ่นใหม่ๆ อีกเลย

 

  • ตอกบัตร สแกนนิ้ว เป็นเรื่องที่เชยแล้ว อีกเรื่องที่ไม่ค่อยเป็นที่ต้องการของคนรุ่นใหม่สักเท่าไหร่ก็คือ เรื่องของการลงเวลาทำงาน เพื่อที่จะมาบอกว่าใครมาทำงาน ขาดงาน ใครมาสายบ้าง และเอาข้อมูลตรงนี้ไปใช้ในการพิจารณาผลงานของพนักงานแต่ละคนด้วย ซึ่งเด็กรุ่นใหม่ จะมีความเชื่อว่า เขาสามารถที่จะทำงานเวลาไหนก็ได้ อีกอย่างก็คือ เรื่องของการดูเวลาการเข้างานออกงานนั้น มันไม่ได้สะท้อนให้เห็นถึงผลงานจริงๆ แล้วทำไมยังต้องมีการบันทึกเวลาการทำงานกันอย่างเคร่งครัดอีก

 

  • เวลาทำงานไม่ต้องเน้นได้หรือไม่ ผลของการมีเทคโนโลยีที่ทันสมัย และสภาพแวดล้อมของการดำรงชีวิตของคนเราที่เปลี่ยนแปลงไป ชีวิตการทำงาน และชีวิตส่วนตัวเริ่มที่จะเชื่อมโยงถึงกันมากขั้น ตัดออกจากกันไม่ขาดอีกต่อไป เด็กรุ่นใหม่ก็เลยต้องการเรื่องของความยืดหยุ่นทางด้านเวลาในการทำงาน คือ ถ้างานไหนไม่จำเป็นต้องดูเรื่องของเวลาในการทำงานแล้ว ก็ไม่ต้องมานั่งพิจารณาได้หรือไม่ สิ่งที่เด็กรุ่นใหม่คิดก็คือ เขาถูกจ้างมาทำงานเพื่อสร้างผลงาน สร้างความสำเร็จให้กับงาน ไม่ใช่ถูกจ้างมาเพื่อนั่งอยู่ที่โต๊ะทำงานให้ครบ 8 ชั่วโมงโดยที่ผลงานอาจจะไม่ออกมาเลยก็ได้ ดังนั้น เรื่องของความยืดหยุ่นเรื่องเวลาทำงาน เข้างาน ออกงาน วันหยุดวันลาต่างๆ ถ้าสามารถทำให้เกิดความยืดหยุ่นได้มากขึ้น ก็จะทำให้เด็กรุ่นใหม่เกิดความสบายใจในการทำงานมากขึ้น และจะส่งผลต่อการสร้างผลงานที่ดีได้เช่นกัน

 

  • มี Internet ใช้ตลอดเวลา สิ่งที่เด็กรุ่นใหม่ขาดไม่ได้เลยก็คือ การเชื่อมต่อกับโลกภายนอก โดยเฉพาะ Social Media ต่างๆ ก็เลยทำให้องค์กรสมัยใหม่ต้องอาศัย internet ในการทำงาน ยิ่งไปกว่านั้นชีวิตของคนเราเดี๋ยวนี้ก็ขาด Internet ไม่ได้ไปแล้ว ดังนั้น ถ้าองค์กรจัดหาเรื่องของระบบการเชื่อมต่อ เช่น Wifi หรือการเชื่อมต่อในด้านอื่นๆ ให้กับพนักงานให้สามารถเชื่อมต่อได้ตลอดเวลา ก็จะทำให้พนักงานรู้สึกดีขึ้นในการทำงานกับเรา บางองค์กรมีการจัดสวัสดิการให้ค่า Internet แก่พนักงาน อาจจะผ่านมือถือบ้าง หรือเป็นค่า internet ที่บ้าน ก็ได้ เพราะต้องการการเชื่อมต่อในการทำงานกับพนักงานได้ทุกเวลา

 

  • ไม่ต้องมีออฟฟิศสำหรับทำงาน เรื่องสุดท้ายที่เป็นที่ต้องการของเด็กรุ่นใหม่มากขึ้นเรื่อยๆ ก็คือ ไม่ค่อยที่จะอยากเข้าออฟฟิศเพื่อมาทำงาน เพราะคิดว่าไม่จำเป็น ทำงานที่ไหนก็ได้ ไม่ว่าจะเป็นทีบ้าน ร้านกาแฟ ห้องสมุด ชายทะเล ฯลฯ เพราะเทคโนโลยีทำให้การเชื่อมต่อถึงกันไปทั่วโลกได้อย่างง่ายดาย ก็เลยทำให้บางองค์กรต้องเลิกเช่าออฟฟิศกันไปเลยก็มี เพราะพนักงานทำงานที่บ้านก็ได้ บางองค์กรก็จัดเวลาทำงานให้พนักงานสามารถทำงานนอกออฟฟิศได้สัปดาห์ละ 1 วัน โดยจะไปทำงานที่บ้าน หรือจะที่ไหนก็แล้วแต่พนักงาน แต่ก็จะถูกควบคุมการทำงานโดยอาศัยผลงานที่จะต้องส่งมอบ เด็กบางคนบอกว่า การทำงานนอกบริษัทนั้น กลับได้ผลงาน และคุณภาพงานมากกว่า การนั่งทำงานในบริษัทด้วยซ้ำไป

สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เก็บรวบรวมข้อมูลได้มาจากการทำ Engagement Survey และ การทำ Employee Satisfaction Survey ให้กับบริษัทลูกค้าต่างๆ และรวบรวมเฉพาะความต้องการของคนรุ่นใหม่ ว่าเขาต้องการสภาพการทำงานอย่างไรกับบ้าง ก็เลยนำมาสรุปให้อ่านกันครับ

อ่านไว้เพื่อเป็นแนวทางสำหรับการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมการทำงานของบริษัทเราให้เหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการของคนรุ่นใหม่ แต่อย่างไรก็ดี ก็คงต้องพิจารณาจากสภาพแวดล้อมในการทำงานของบริษัทประกอบด้วยเช่นกัน บางลักษณะงานก็อาจจะทำอะไรไม่ได้มากมาย เพราะด้วยสภาพการทำงานบังคับอยู่ ก็คงต้องค่อยๆ ปรับเปลี่ยนกันไป

ที่สำคัญก็คือ ความเข้าใจกันระหว่างคนรุ่นใหม่กับคนรุ่นเดิม และความเข้าใจถึงธุรกิจของบริษัทด้วย ไม่ใช่เอะอะก็จะให้บริษัททำแบบที่อื่น ทั้งๆ ที่สภาพการทำงานมันแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

บลอกที่ WordPress.com .

Up ↑

%d bloggers like this: