ใครว่า Deadwood จะเป็น Deadwood ไปตลอด

ได้มีโอกาสคุยกับผู้บริหารของบริษัทต่างๆ ในเรื่องของพนักงานที่เป็น Deadwood ว่ามีคุณสมบัติอย่างไร และทำอย่างไรกับคนกลุ่มนี้ รวมถึงได้มีโอกาสคุยกันพนักงานที่ได้รับการประเมินจากองค์กรว่าเป็น Deadwood ขององค์กรว่ารู้สึกอย่างไรบ้าง และจริงๆ แล้วเขาเป็น Deadwood จริงหรือไม่ เราลองมาดูในรายละเอียดกันนะครับ

ประเด็นของคำว่า Deadwood นั้นก็คือ พนักงานที่ไม่สามารถที่จะสร้างผลงาน และสร้างมูลค่าเพิ่มอะไรให้กับองค์กรได้อีกต่อไปแล้ว เมื่อให้ฝ่ายบุคคลและผู้บริหารลองบอกถึงคุณลักษณะของพนักงานที่เป็น Deadwood มาให้ฟังก็สรุปได้ดังต่อไปนี้

  • ผลงานแย่มาก ผลงานในที่นี้หมายถึงผลลัพธ์ของงานที่ออกมาตามหน้าที่และความรับผิดชอบนั้น ออกมาแบบว่า แย่เอามากๆ สั่งให้ทำอะไร ก็ไม่สามารถทำได้ตามที่สั่ง หรือบางบริษัทมีการกำหนด KPI ไว้อย่างชัดเจน ก็ไม่สามารถที่จะทำงานได้ตาม KPI ที่กำหนดไว้แม้แต่นิดเดียว หรือถ้าทำได้ ก็เรียกได้ว่า ทำอยู่ในเกณฑ์ที่ไม่มีใครรับได้ในผลงานนั้นๆ

 

  • พฤติกรรมไม่เหมาะสม นอกจากผลงานไม่ดีแล้ว พฤติกรรมในการทำงานก็แย่เอามากๆ ด้วย กล่าวคือ ทัศนคติในการทำงาน ความตั้งใจในการทำงาน รวมถึงพฤติกรรมต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการมีส่วนร่วมในการทำงาน การเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ฯลฯ ล้วนแต่แสดงออกซึ่งพฤติกรรมที่คนในบริษัทรับไม่ได้กันส่วนใหญ่

 

  • ไม่สร้างผลงานแถมยังลากคนอื่นมาเป็นพวกอีกด้วย อีกประเภทหนึ่งก็คือ พนักงานที่ไม่เคยสร้างผลงานอะไรให้กับองค์กรเลย อีกทั้งยังเป็นผู้ที่มีอิทธิพลสามารถที่จะทำให้พนักงานคนอื่นทำตามก็คือ ไม่สร้างผลงานให้กับองค์กรอีกด้วย

 

  • เป็นพวกต่อต้านการเปลี่ยนแปลงไปหมดทุกเรื่อง ต่อต้านนี่คือ ไม่สนใจ ไม่คิด ไม่พิจารณาก่อนว่า เรื่องที่จะเปลี่ยนแปลงนั้นจะมีผลดีต่อการทำงาน ต่อตนเอง และต่อองค์กรอย่างไรเลย แค่เพียงองค์กรแจ้งว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเท่านั้น พนักงานคนนี้ก็จะทำตัวต่อต้านการเปลี่ยนแปลงอย่างเต็มที่ โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร อีกทั้งยังยุยง ปล่อยข่าวลือเพื่อให้บริษัทเกิดความเสียหาย เพื่อทำให้พนักงานคนอื่นไม่ยอมรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นนี้ด้วยเช่นกัน

 

  • ขี้เกียจทำงาน พฤติกรรมที่แสดงออกก็คือ ลาบ่อย หยุดบ่อย ไม่ทำงาน เวลามอบหมายงานให้ทำ ก็ทำแบบขอไปที หรือบางทีก็ทำนานมาก ทั้งๆ ที่งานนี้ใช้เวลาเพียงไม่กี่วันก็น่าจะเสร็จ เอาเวลาการทำงานไปทำอย่างอื่นตลอดเวลา เช่นเล่นอินเตอร์เน็ต คุยแชท ฯลฯ โดยที่ไม่คิดจะทำงานอะไรเลย

พนักงานที่มีพฤติกรรม และผลงานดังกล่าวมาข้างต้น ก็มักจะถูกผู้บริหารขององค์กรมองว่าเป็น Deadwood ซึ่งผลก็คือ จะได้รับการบริหารจัดการในแบบที่ว่า ไม่ได้รับการขึ้นเงินเดือน ไม่ได้รับการพิจารณาเลื่อนตำแหน่ง ไม่ได้รับโบนัส ไม่ได้รับการฝึกอบรมและพัฒนา ฯลฯ นอกจากนั้นก็ยังไม่ได้รับการมอบหมายงานอะไรเพิ่มเติมไปอีก บางคนยอมรับเลยว่า แต่ละวันที่มาทำงานนั้น ไม่มีงานอะไรให้ทำ ก็นั่งเฉยๆ ไปวันๆ รับเงินเดือนไปเรื่อยๆ

คำถามก็คือ พนักงานที่ถูกองค์กรจัดว่าเป็นกลุ่ม Deadwood นั้น จำเป็นที่จะต้องเป็น Deadwood ไปตลอดชีวิตของเขาหรือไม่ ท่านผู้อ่านเชื่ออย่างไรครับ

คำตอบที่ได้ก็คือ มีพนักงานบางคน ก็อดทนทำงานต่อกับองค์กรที่จัดตนเองให้เป็น Deadwood ไม่ได้ ก็ขอลาออกไป และไปทำงานกับองค์กรใหม่ ซึ่งส่วนหนึ่งกลับกลายเป็นว่า กลายเป็นพนักงานที่มีผลงานดี และบางคนพลิกจาก Deadwood กลายเป็น Star ขององค์กรนั้นไปเลยก็มี สาเหตุมาจากอะไรบ้าง เราลองมาดูกันครับ

  • ได้งานตรงกับที่ชอบ พนักงานที่เคยถูกจัดให้เป็น Deadwood ตอบอย่างชัดเจนว่า ที่ทำงานได้ดีขึ้นก็เพราะว่า งานใหม่นั้นเป็นงานที่ตนเองชอบ ส่วนใหญ่คนที่ลาออกจากงานเดิม ก็มักจะเปลี่ยนแนวทางการทำงาน หรือเปลี่ยนแง่มุมของการทำงานใหม่ ให้เป็นไปตามที่ตนเองชอบและถนัด เช่น พนักงานบางคนอยากทำงานด้านที่ปรึกษาทางบัญชี อยากเป็นวิทยากร แต่สุดท้ายรู้ตัวว่าเป็นไม่ได้ ก็เลยหันมาเอาดีทางด้านการทำบัญชีในบริษัทแทน ซึ่งกลับกลายเป็นว่าเป็นงานที่ตนถนัดและทำได้ดี ก็ถือว่าเป็นการค้นพบตัวเอง ก็เลยทำให้ผลงานดีขึ้น

 

  • ได้งานที่มีความท้าทายมากขึ้น พนักงานที่เป็น Deadwood มักจะไม่ได้รับมอบหมายงานที่ยาก และท้าทาย ก็เลยทำให้เขาอาจจะเบื่อ และที่เขาไม่ได้รับมอบหมายงานที่ท้าทายก็เพราะองค์กรมองว่าเขาเป็น Deadwood แต่เมื่อพนักงานคนนี้มาอยู่องค์กรใหม่ ที่ใหม่ไม่รู้ภูมิหลังพนักงานว่าเป็นอย่างไร ก็มีการมอบหมายงานที่มีความท้าทายความสามารถมากขึ้น

 

  • ได้นายที่เข้าใจกันมากขึ้น เหตุผลนี้สำคัญ การที่พนักงานสามารถทำงานได้ดี และฉายแววได้อย่างเต็มที่นั้น ผู้บังคับบัญชามีส่วนเยอะมากครับ พนักงานบางคน เจอนายที่ทำงานเข้าขากันไม่ได้เลย ก็เลยไม่สามารถทำงานได้อย่างเต็มที่ ผลก็คือนายมองว่าพนักงานคนนี้เป็น Deadwood แต่พอเปลี่ยนงาน หรือเปลี่ยนนายใหม่ กลับกลายเป็นว่าสามารถสร้างผลงานได้อย่างยอดเยี่ยม

 

  • รู้สึกตนเองมีคุณค่ากับองค์กร พนักงานที่สามารถสร้างผลงานได้ดึขึ้นก็เพราะ พนักงานรู้สึกว่าองค์กรใหม่ที่ไปทำงานด้วยนั้น เขาทำให้พนักงานคนนั้นรู้สึกว่าตนเองเป็นคนที่มีความสำคัญ นาย และเพื่อนร่วมงานต่างก็ให้การยอมรับในการทำงาน พนักงานก็มีกำลังใจในการทำงานมากขึ้น ผลงานก็ดีขึ้นตามลำดับเมื่อเทียบกับทำงานกับองค์กรเดิม

จากที่ได้ข้อมูลมาข้างต้น เป็นบทพิสูจน์ว่า Deadwood ขององค์กรนี้ อาจจะไม่ใช่ Deadwood ของทุกองค์กรก็ได้ อยู่ที่องค์กรประกอบหลายอย่างเลยครับ ไม่ว่าจะเป็นตัวพนักงานเอง วัฒนธรรมองค์กรว่าเข้ากันได้หรือไม่ หัวหน้า ผู้บริหาร เพื่อนร่วมงาน บรรยากาศในการทำงาน ฯลฯ ถ้าทุกสิ่งเอื้อและตรงกับสิ่งที่พนักงานคิดและต้องการ พนักงานคนนั้นก็จะสามารถสร้างผลงานได้อย่างดี แต่ถ้ามีอะไรที่ทำให้พนักงานรู้สึกว่าไม่ใช่ และไม่ถูกต้อง ไม่ตรงกับสิ่งที่ตนเองเป็นอยู่ ผลงานก็จะออกยาก หรือไม่ออกมาเลย พฤติกรรมก็จะเริ่มเปลี่ยนแปลงไป จนสุดท้ายเมื่อทำงานเข้ากับองค์กรไม่ได้ ก็เลยถูกจัดให้เป็น Deadwood ไปในที่สุด

จริงๆ ผมไม่ค่อยชอบคำว่า Deadwood เท่าไหร่ เพราะดูแล้วเหมือนกับว่าจะไปไหนก็ไม่โต หลายองค์กรเขาใช้คำว่า Misfit มากกว่า ก็คือ ไม่ฟิตกับองค์กร หรือทำงานเข้ากับองค์กรไม่ได้นั่นเอง แต่อาจจะทำได้ดีกับองค์กรอื่นก็ได้

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

บลอกที่ WordPress.com .

Up ↑

%d bloggers like this: