ระบบการประเมินผลงานมีปัญหา จะทำให้ระบบบริหารทรัพยากรบุคคลอื่น มีปัญหาได้เช่นกัน

ปกติแล้ว เมื่อเรารับพนักงานเข้ามาทำงาน สิ่งที่องค์กรมักจะดำเนินการต่อก็คือจะต้องพิจารณาผลการปฏิบัติงานของพนักงานว่าเป็นอย่างไร เพื่อที่จะได้วางแผนการพัฒนาพนักงานเพื่อให้ผลงานดีขึ้น เมื่อพัฒนาแล้วก็ต้องดูว่าพัฒนาไปแล้วได้ดีแค่ไหน เมื่อเทียบกับเป้าหมาย ซึ่งก็ต้องมีการประเมินงานอีกเช่นกัน เมื่อพนักงานมีผลงานที่ดี เป็นคนเก่ง องค์กรเองก็ต้องการที่จะเก็บรักษาคนเก่งไว้ ก็ต้องมีระบบความก้าวหน้าในสายอาชีพ เพื่อให้พนักงานเติบโต และจะเติบโตได้ ก็ต้องดูจากผลงานอีกเช่นกัน

จะสังเกตได้ว่าระบบบริหารผลงาน หรือระบบประเมินผลงานขององค์กร เป็นระบบที่สำคัญมากในการที่จะบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลขององค์กรให้เป็นไปอย่างถูกทิศทาง และเพื่อให้ผลงานของพนักงานดีขึ้นอย่างต่อเนื่องจริงๆ แต่ถ้าระบบประเมินผลงานขององค์กรเรายังไม่ชัดเจน และยังมีปัญหา ก็จะส่งผลกระทบต่อระบบการบริหารบุคคลอย่างมาก เช่น

  • ระบบการพัฒนาพนักงาน ถ้าเราไม่รู้ว่าผลงานของพนักงานดีหรือไม่ดีอย่างไร ประเมินที่ไร A ทุกที หรือ A แทบจะทุกคน ก็แปลง่ายๆ ว่า พนักงานมีผลงานที่ดี เก่ง พอพนักงานเก่ง ก็แปลว่า ไม่ต้องพัฒนาอะไรมากนัก ซึ่งจริงๆ แล้วมันอาจจะไม่ได้เป็นไปตามผลการประเมินก็เป็นได้ เนื่องจากผู้ประเมินมีความลำเอียง ไม่อยากสร้างความขัดแย้งให้กับทีมงานภายใน สุดท้ายก็เลยทำให้ระบบการพัฒนาพนักงานมีปัญหาตามมา เพราะไม่รู้จะพัฒนาพนักงานในเรื่องอะไรบ้าง เนื่องจากผลงานดีหมดเลย

 

  • ระบบความก้าวหน้าในสายอาชีพ ถ้าระบบประเมินผลงานมีปัญหา ไม่สามารถบอกผลงานของพนักงานจริงๆ ได้ สิ่งที่จะเกิดขึ้นตามมาก็คือ แล้วเราจะเลื่อนระดับ หรือเลื่อนตำแหน่งให้กับพนักงานคนไหนดี ใครที่เป็นคนเก่งตัวจริงขององค์กรกันแน่ บางองค์กรพนักงานเป็น Talent หมดทุกคนเลย เรียกว่า ผลการประเมินจากนายทุกคนให้ลูกน้องตัวเองเก่งหมด เป็น Star หมด แบบนี้เราจะเลื่อนตำแหน่งให้ใครดี บางองค์กร ผู้บริหารแบบว่า รับไม่ได้กับผลการประเมินแบบนี้ ก็เลยไปหาพนักงานจากภายนอกเข้ามาเสียบแทนคนในเลยก็มี เพราะไม่สามารถที่จะบอกได้ว่าใครเก่งกว่าใครกันแน่

 

  • ระบบการให้รางวัลตอบแทน เมื่อเราไม่สามารถบอกถึงผลงานของพนักงานที่แท้จริงได้ เรื่องของการขึ้นเงินเดือน และการให้โบนัสพนักงาน ก็มีปัญหาตามมาทันที กลายเป็นระบบที่ไม่สามารถสร้างความเป็นธรรมให้กับพนักงานได้อย่างแท้จริงเช่นกัน

 

  • ระบบการสร้างผู้สืบทอดตำแหน่ง เมื่อระบบผลงานไม่ดี การหา Successor ก็มีปัญหาตามมาอีกเช่นกัน เพราะเมื่อเราไม่รู้ผลงานที่แท้จริงของพนักงาน เราก็ไม่รู้ว่าใครที่จะเหมาะสมกับตำแหน่งงานไหนบ้าง สุดท้ายก็ใช้ความรู้สึก และความเห็นส่วนตัวเป็นเกณฑ์ในการพิจารณาเลือกพนักงาน

จะเห็นว่าแค่เพียงระบบประเมินผลงาน ซึ่งบางองค์กรอาจจะไม่ค่อยให้ความสำคัญกับระบบนี้สักเท่าไหร่ อาจจะมองว่า เป็นเรื่องปกติที่ระบบนี้จะต้องมีปัญหา ก็เลยไม่ค่อยได้ใส่ใจ และแก้ไขให้มันดีขึ้น เมื่อระบบไม่ดีขึ้น ผลของการประเมินที่ได้ ก็จะไม่สะท้อนผลงานจริงๆ ของพนักงาน อะไรเป็นจุดแข็ง อะไรเป็นจุดอ่อน ก็มองไม่ออก ไม่สามารถบอกได้

เมื่อไม่สามารถบอกได้ เราก็ไม่สามารถที่จะวางแผนพัฒนาพนักงานได้อีกเช่นกัน ซึ่งก็จะส่งผลทันทีกับระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลในเรื่องอื่นๆ ตามมาอีกมากมาย

ดังนั้นอย่าลืมหันกลับมาพัฒนาและแก้ไขปัญหาของระบบบริหารผลงาน และระบบประเมินผลงานขององค์กรด้วยนะครับ เพื่อให้ปัญหาที่กล่าวมาข้างต้นเกิดขึ้นน้อยที่สุดครับ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

บลอกที่ WordPress.com .

Up ↑

%d bloggers like this: