คุณสมบัติของพนักงานแบบไหนบ้าง ที่เป็นที่ต้องการของทุกองค์กร

เมื่อพูดถึงเรื่องทรัพยากรบุคคล ก็ถือว่าเป็นทรัพยากรที่สำคัญที่สุดที่จะสร้างความสำเร็จให้กับองค์กร แต่การที่ทรัพยากรบุคคลจะสร้างความสำเร็จให้กับองค์กรได้จริงหรือไม่นั้น ไม่ใช่ทุกคนจะทำได้เหมือนกันหมด องค์กรเองก็ต้องการทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพ ที่จะเข้ามาสร้างความสำเร็จให้กับองค์กร แล้วทรัพยากรบุคคลแบบไหนที่เรียกว่ามีคุณภาพ และเป็นที่ต้องการตัวของทุกองค์กร (ทรัพยากรบุคคลในที่นี้ หมายถึงทั้งพนักงาน และผู้บริหารทุกระดับ)

  • เปิดรับโอกาสใหม่ๆ เสมอ องค์กรส่วนใหญ่ต้องการบุคลากรที่มีจิตใจที่ยินดีที่จะเปิดรับโอกาสในการทำงานใหม่ๆ อยู่เสมอ เวลาที่ได้รับมอบหมายงานใหม่ หรือมีวิธีการทำงานใหม่ๆ เข้ามา ก็จะเป็นคนที่เปิดรับ และยินดีที่จะรับผิดชอบงานใหม่นั้น โดยที่ไม่กลัวว่าจะผิดพลาด พนักงานลักษณะนี้จะเป็นคนที่เรียนรู้จากความผิดพลาด และจะไม่คิดที่จะทำผิดพลาดซ้ำสองอีก เป็นคนที่ไม่กลัวที่จะทดลองทำอะไรใหม่ๆ

 

  • รักษาคำพูด องค์กรต้องการพนักงานที่รักษาคำพูด รักษาสัญญา ภาษาอังกฤษ ใช้คำว่า Commitment ก็คือ พูดอะไร หรือสัญญาอะไรก็ต้องทำตามที่พูดไว้เสมอ บางองค์กรใช้คำว่า Integrity ก็มี เป็นพนักงานที่ไม่ผิดคำพูดของตนเอง เวลาที่รับปากว่าจะทำอะไร ส่งมอบงานอะไร เมื่อไหร่ ก็จะเป็นคนที่สามารถทำให้เกิดผลลัพธ์ได้ตามที่ตกลงกันไว้

 

  • ทัศนคติเชิงบวก องค์กรต้องการบุคลากรที่มีทัศนคติในเชิงบวกมากกว่า เชิงลบ มีมุมมองที่เห็นโอกาส มากกว่าเห็นปัญหา หรือข้อจำกัด พนักงานบางคนมองทุกเรื่องมีแต่ข้อจำกัดไปหมด อะไรก็ทำไม่ได้ อะไรก็ไม่ควรทำ ฯลฯ แต่พนักงานที่มีทัศนคติเชิงบวกนั้น จะเป็นคนที่มองโลกในแง่ดี มองเห็นโอกาสในปัญหาต่างๆ และเข้าใจคนอื่นได้ดี เพราะด้วยมุมมองที่สามารถยืนอยู่ในความรู้สึกของอีกฝ่ายได้ดี ดังนั้นคนที่มีทัศนคติเชิงบวก เวลาที่จะทำอะไร ก็มักจะทำได้ดี เพราะเชื่อว่าทำได้ดี เป็นคนที่ไม่มีปัญหาความขัดแย้งอะไรกับใครมากนัก

 

  • มีความคิดสร้างสรรค์อยู่เสมอ องค์กรต้องการบุคลากรที่คิดใหม่ และมีความคิดที่จะสร้างสรรค์สิ่งใหม่ระบบงานใหม่ๆ โดยที่ความคิดที่ว่านี้จะต้องเป็นความคิดที่สมเหตุสมผล มีตรรกะที่ถูกต้อง องค์กรจะไม่ชอบบุคลากรที่เวลาถามอะไร ก็ตอบไม่ได้ ถามว่ามีความเห็นอย่างไร ก็บอกว่าไม่มี หรือถามว่า มีความคิดที่จะพัฒนาระบบงานเดิมอย่างไรบ้าง ก็ตอบว่า ระบบงานเดิมมันดีอยู่แล้วไม่ต้องปรับปรุงอะไร พนักงานแบบนี้ ย่อมไม่ค่อยเป็นที่ต้องการตัวขององค์กรสักเท่าไหร่

 

  • เป็นนักแก้ไขปัญหาที่ดี องค์กรต้องการบุคลากรที่ไม่กลัวปัญหา แต่สามารถที่จะวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นได้อย่างชัดเจน และสามารถที่จะคิดหาทางในการแก้ไขปัญหา ซึ่งอาจจะต้องมีการนำเอาความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆ เข้ามาประกอบด้วย ไม่ใช่ใช้แต่ความคิดเดิมๆ แนวทางเดิมๆ วิธีการเดิมๆ อยู่ตลอดเวลา แบบนี้ก็ไม่ใช่คนที่องค์กรต้องการตัว บางคนเวลาที่งานมีปัญหาเช่น มีพนักงานลาออก และทำให้ทำงานไม่ทัน ก็คิดแก้ไขปัญหาอยู่ทางเดียวก็คือ จะต้องเพิ่มคนเข้ามา แต่จริงๆ แล้วอาจจะไม่จำเป็นต้องเพิ่มคนเลย แค่เพียงจัดงานใหม่ หรือใช้อุปกรณ์เทคโนโลยีบางอย่างที่องค์กรมีอยู่ ก็สามารถแก้ไขปัญหาได้แล้ว ยิ่งไปกว่านั้นก็ไม่ต้องเสียต้นทุนในการว่าจ้างพนักงานใหม่อีกด้วย (อันนี้เป็นตัวอย่างนะครับ) องค์กรต้องการบุคลากรที่คิดหาทางเลือก ทางออกได้มากกว่า 1 ทางและสามารถที่จะตัดสินใจเลือกทางเลือกที่ดีที่สุดได้ด้วย

 

  • เป็นนักวางแผนที่เก่ง องค์กรต้องการคนที่สามารถกำหนดเป้าหมายในการทำงานได้ และสามารถกำหนดแผนงานจากเป้าหมายที่กำหนดไว้ได้ โดยสามารถที่จะกำหนดขั้นตอนการทำงาน ประเมินความเสี่ยง และปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในการทำงาน และวางแผนป้องกันไว้ล่วงหน้าได้

ถ้าองค์กรใดที่พบว่ามีพนักงานที่มีครบทั้ง 6 คุณสมบัติข้างต้นในคนเดียวกัน ก็ขอให้เก็บรักษาพนักงานคนนี้ไว้ให้ดี เพราะพนักงานคนนี้ ถ้าเราไม่สามารถเก็บรักษาไว้ให้ดี เขาจะไปสร้างผลงานให้กับองค์กรอื่นอย่างแน่นอน เพราะเขามีคุณสมบัติที่เพียบพร้อม ที่เป็นที่ต้องการตัวอยู่ทั้งหมดในตัวคนเดียวเลย

หรือในทางตรงกันข้าม ถ้าท่านผู้อ่านอยากเป็นที่ต้องการตัวของทุกองค์กร ก็ขอให้พัฒนาคุณสมบัติเหล่านี้ให้เกิดขึ้นในตัวของเราเองให้ได้มากที่สุด เพราะถ้าเรามีอย่างน้อยครึ่งหนี่งของทั้งหมดที่กล่าวมาข้างต้น ก็มีหลายองค์กรที่อ้าแขนรับแล้วล่ะครับ คราวนี้จะไปสมัครงานที่ไหน ก็ไม่มีปัญหาอย่างแน่นอนครับ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

บลอกที่ WordPress.com .

Up ↑

%d bloggers like this: