เมื่อข้อมูลเงินเดือนค่าจ้าง (ในตลาด) สามารถหาได้ตามอินเตอร์เน็ต

ยุคสมัยแห่งข้อมูลข่าวสารที่อยู่ในปัจจุบันนี้ เราสามารถหาข้อมูลอะไรก็ได้ในโลกนี้ ภายในไม่กี่วินาที ข้อมูลก็จะมาปรากฎที่หน้าจอคอมพิวเตอร์ หรือหน้าจอโทรศัพท์มือถือของเราทันที (จะเป็นข้อมูลที่ถูกต้องหรือไม่นั่นก็อีกเรื่องนะครับ) ในการบริหารค่าจ้างเงินเดือนก็เช่นกัน ข้อมูลในเรื่องของการจ่ายค่าจ้างเงินเดือนของงานต่างๆ ในโลกนี้ สามารถหาได้ไม่ยากจากอินเตอร์เน็ต อาจจะถูกบ้างผิดบ้าง แต่พนักงานทุกคนก็สามารถที่จะเข้าไปค้นหาข้อมูลเหล่านี้ เพื่อมาพูดคุย และมาต่อรองกับทางฝ่ายบุคคลได้ไม่ยากนัก แล้วเราจะต้องทำอย่างไรกันดีในเรื่องของการบริหารค่าจ้างเงินเดือนขององค์กรเรา

  • ต้องทำให้โปร่งใส ระบบบริหารค่าจ้างเงินเดือนขององค์กร จะต้องทำให้โปร่งใส ในที่นี้ไม่ได้แปลว่าจะต้องโชว์ตัวเลขโครงสร้างเงินเดือนของบริษัท หรือเปิดตัวเลขเงินเดือนของพนักงานทุกคนให้รู้กันโดยทั่วไป แต่คำว่าโปร่งใสในที่นี่หมายความว่า ระบบในการจ่ายค่าจ้างเงินเดือนของบริษัทจะต้องสามารถอธิบายได้อย่างมีเหตุมีผล เวลาพนักงานมาสอบถาม ก็สามารถตอบได้ มีที่มาที่ไป ไม่ใช่นั่งอ้ำอึ้ง แล้วก็พยายามเลี่ยงไม่ตอบ หรือใช้เหตุผลว่าเงินเดือนเป็นความลับไม่คุยกัน ในยุคนี้ก็คงใช้เหตุผลนี้ไม่ได้อีกต่อไปแล้ว เพราะพนักงานมาคุยกับ HR ไม่ได้เอาไปคุยกันเอง

 

  • ต้องจ่ายให้ทัดเทียมกับตลาด เมื่อข้อมูลหาได้ง่าย พนักงานสามารถเห็นว่าตลาดจ่ายกันอย่างไร ก็ยิ่งทำให้บริษัทต้องปรับปรุงเรื่องของการจ่ายค่าจ้างเงินเดือนให้ทัดเทียมกับตลาดด้วยเช่นกัน มิฉะนั้นจะยิ่งทำให้เกิดปัญหาเรื่องของการดึงดูด และการเก็บรักษาพนักงานมือดีไว้ เพราะเขารู้ว่าที่อื่นจ่ายกันเท่าไหร่ อย่างไร ยิ่งไปกว่านั้น เราต้องมีการปรับปรุง และ Update โครงสร้างเงินเดือนของบริษัทเราอยู่เสมอ เพื่อให้แข่งขันกับตลาดได้ เวลาที่พนักงานรับทราบข้อมูลมา เมื่อมาเทียบกับอัตราของบริษัทจะได้รู้สึกว่าเราก็ไม่ได้จ่ายต่ำกว่า

 

  • ต้องสื่อสารระบบการบริหารค่าจ้างเงินเดือนของบริษัท สิ่งที่ต้องทำอีกอย่างก็คือ จะต้องอธิบายและทำความเข้าใจระบบการบริหารค่าจ้างเงินเดือนของบริษัทเราให้ชัดเจน ว่าระบบการจ่ายของบริษัทเรานั้นมีที่มาที่ไปอย่างไร เริ่มต้นจากอะไร และจ่ายอยู่บนพื้นฐานของอะไรบ้าง เช่น ค่างาน ผลงาน และความสามารถ เป็นต้น รวมทั้งอธิบายถึงวิธีการบริหารค่าจ้างเงินเดือนให้ชัดเจน ว่าโครงสร้างเงินเดือนคืออะไร มีเงื่อนไข และวิธีการบริหารจัดการอย่างไรบ้างที่ถูกต้อง และเป็นวิธีของบริษัทที่สอดคล้องกับวัฒนธรรมและค่านิยมของบริษัทเรา ที่ต้องสื่อสารให้ชัดเจนก็เพราะ พนักงานอาจจะไปหาข้อมูลที่ผิดๆ ถูกๆ มาจากอินเตอร์เน็ต และคิดว่าเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง ซึ่งอาจจะไม่ตรงกับวิธีการที่บริษัทใช้อยู่ หรือไม่ตรงกับวิธีการที่เป็นสากล ก็จะทำให้พนักงานคิดกันไปเองต่างๆ นานา ยิ่งไปกว่านั้น ยังอาจจะไปสื่อความผิดๆ ให้กับพนักงานคนอื่นเข้าใจผิดกันไปใหญ่

 

  • ต้องทำความเข้าใจองค์ประกอบของค่าจ้างและเงื่อนไขในการจ่ายค่าจ้างเงินเดือน เรื่องนี้ก็คือ ข้อมูลที่พนักงานได้มา อาจจะเป็นข้อมูลของใครคนใดคนหนึ่งที่เอามาแชร์กัน หรืออาจจะเป็นข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลที่ถูกต้อง หรืออาจจะเป็นข้อมูลเงินเดือนเพียงอย่างเดียว โดยไม่ได้ดูองค์ประกอบของค่าจ้างที่ควรจะเป็น เช่น ไปเอาตัวเลขเงินเดือนที่สูงกว่าของบริษัทเรามาอ้างอิงโดยไม่ดูว่า ที่อื่นนั้นเขาจ่ายค่าจ้างเสริมตัวอื่นเท่าไหร่ เช่น มาบอกเราว่า ทำไมบริษัทอื่นเขาจ่ายกัน 20,000 แต่เราจ่ายแค่ 18,000 กรณีนี้ดูแค่ฐานเงินเดือนอาจจะไม่ได้ อาจจะต้องดูเงินได้อื่นเช่น โบนัส ค่าตอบแทนอื่นๆ มาประกอบด้วย ถึงจะเทียบกันได้ หรืออาจจะเกิดจากเงื่อนไขของผลงาน หรืออายุงาน หรืออายุตัว ฯลฯ ซึ่ง HR จะต้องสามารถอธิบายได้อย่างชัดเจน

 

  • อ้างอิงถึงแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือของบริษัท บริษัทจะต้องมีข้อมูลที่มาของค่าจ้างเงินเดือนของตลาดที่เป็นข้อมูลที่น่าเชื่อถือ เช่น จากสถาบัน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่เขาทำเรื่องการสำรวจค่าจ้างเงินเดือนมานานๆ และมีข้อมูลที่อ้างอิงได้จริงๆ ไม่ใช่มาจากแค่อินเตอร์เน็ต แล้วเอามาทำโครงสร้างเงินเดือน ซึ่งการบอกถึงแหล่งข้อมูลที่บริษัทใช้สำหรับการเปรียบเทียบค่าจ้าง และกำหนดอัตราค่าจ้างเงินเดือนนั้น ก็จะช่วยสร้างความน่าเชื่อถือให้กับพนักงานที่มีต่อระบบการบริหารค่าจ้างเงินเดือนของบริษัทได้มากขึ้น

ยุคนี้สมัยนี้ เป็นยุคที่ข้อมูลถึงกันเกือบทุกเรื่อง ดังนั้นไม่ต้องไปนั่งปกปิดข้อมูลกันอีกต่อไปแล้ว เพียงแต่อะไรที่ควรเป็นความลับก็ยังคงเป็นความลับ อะไรที่บอกได้ อธิบายได้ และทำความเข้าใจได้ ก็ให้ทำความเข้าใจกันอย่างถ่องแท้ เพื่อที่จะได้ไม่ต้องคิดกันไปเอง อ้างอิงข้อมูลของตัวเอง ซึ่งยิ่งทำให้เกิดปัญหาในการบริหารทรัพยากรบุคคลมากขึ้นไปอีก

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

บลอกที่ WordPress.com .

Up ↑

%d bloggers like this: