4 ประเด็นที่ต้องทำ เพื่อให้การจ่ายค่าจ้างในองค์กรมีความเป็นธรรม

หลายบริษัทมีประเด็นเรื่องของการบริหารค่าจ้างเงินเดือน และมีปัญหาในเรื่องของความเป็นธรรมในการจ่ายค่าจ้างเงินเดือนมาโดยตลอด และก็ยังเฝ้าถามตัวเองว่า จะทำอย่างไรดีที่จะทำให้ระบบบริหารค่าจ้างเงินเดือนของบริษัทมีความเป็นธรรมมากที่สุด บางบริษัทก็พยายามที่จะพัฒนาระบบบริหารค่าจ้างเงินเดือนของตนเองเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมให้ได้ แต่สุดท้ายก็ยังติดปัญหามากมาย

วันนี้ก็เลยนำเอาแนวทางที่จะพัฒนาความเป็นธรรมในการบริหารค่าจ้างเงินเดือนมานำเสนอกัน เผื่อว่าท่านผู้อ่านจะนำไปปรับใช้กับองค์กรตนเองได้ครับ

  • จ่ายให้แข่งขันได้กับตลาด ประเด็นแรกที่จะต้องทำให้เกิดขึ้นให้ได้ก็คือ เวลาที่จะกำหนดนโยบายในการจ่ายค่าจ้าง และกำหนดโครงสร้างเงินเดือนนั้น จะต้องกำหนดโดยการเปรียบเทียบกับตลาดที่เราแข่งขันด้วยเสมอ ซึ่งโดยปกติในการเปรียบเทียบ เราก็จะนำเอาตำแหน่งงานของบริษัทเรา ไปเปรียบเทียบกับตลาด ในงานแบบเดียวกัน หน้าที่และความรับผิดชอบใกล้เคียงกัน และอยู่ในกลุ่มธุรกิจที่แข่งขันกันทั้งในด้านธุรกิจ และด้านการว่าจ้างคนในลักษณะเดียวกัน องค์กรเองจะต้องกำหนดนโยบายในเรื่องนี้ให้ชัดเจนว่า เราจะแข่งเรื่องการบริหารคนกับกลุ่มธุรกิจใด และจะต้องมีการนำเอาข้อมูลการบริหารค่าจ้างเงินเดือนของตลาดมาใช้ในการเปรียบเทียบ และกำหนดอัตราการจ่ายค่าจ้างเงินเดือนขององค์กรเรา

 

  • จ่ายเพื่อตอบแทนทักษะและความสามารถของพนักงาน คนเก่งที่องค์กรต้องการให้อยู่ทำงานด้วยนั้น ก็คือ พนักงานที่มีความรู้ความสามารถ และมีทักษะในการทำงานที่สูง และมีความเชี่ยวชาญ ดังนั้น ระบบค่าจ้างเงินเดือนขององค์กร ก็ต้องตอบแทนในเรื่องนี้ของพนักงานให้ได้เช่นกัน พนักงานคนใดที่มีความเชี่ยวชาญมีความเก่ง ทั้งเรื่องงาน และพฤติกรรมในการทำงานที่ดีเหมาะสม และเป็นตัวอย่างที่ดีได้ อีกทั้งยังเป็นคนที่มีความสามารถที่จะนำพาองค์กรของเราไปสู่อนาคตที่ดีได้ องค์กรก็ควรจะมีระบบค่าตอบแทนที่ตอบแทนในเรื่องของความสามารถของพนักงานด้วย

 

  • จ่ายเพื่อตอบแทนผลงานพนักงาน นอกจากความสามารถแล้ว สิ่งที่ปัจจุบันหลายองค์กรพูดถึงเสมอก็คือ การจ่ายเพื่อตอบแทนผลงานของพนักงาน พนักงานคนใดที่สร้างผลงานที่ดี โดดเด่นมาก และสามารถที่จะทำผลงานได้เกินกว่าเป้าหมาย ทำให้องค์กรได้ผลงานที่ดี ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆ สินค้าใหม่ๆ ยอดขายที่เพิ่มขึ้น การปรับปรุงการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งมีผลทำให้ผลประกอบการขององค์กรดีขึ้นได้อย่างต่อเนื่อง คนเหล่านี้องค์กรเองก็ต้องมีระบบที่จะตอบแทนผลงานที่พนักงานทำไว้ดีเช่นกัน

 

  • ผู้บริหารระดับสูงขององค์กรจะต้องเข้าใจ และผลักดันในเรื่องนี้อย่างจริงจัง ถ้าอยากให้ค่าจ้างเงินเดือนขององค์กรมีความเป็นธรรมมากขึ้น และสามารถที่จะดึงดูด รักษา และจูงใจพนักงานเก่งๆ ที่มีฝีมือได้ดี ประเด็นสุดท้ายที่ขาดไม่ได้ และต้องทำให้เกิดขึ้นให้ได้ก็คือ จะต้องทำให้ผู้บริหารระดับสูงขององค์กรมีความเข้าใจ และเห็นความสำคัญในเรื่องนี้ และไม่เพียงแค่เข้าใจอย่างเดียว ยังต้องเป็นผู้สนับสนุนแนวทางที่สร้างความเป็นธรรมได้จริงๆ ด้วย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการจ่ายให้ทัดเทียมกับตลาด ไม่ใช่อยากจ่ายเท่าไหรก็จ่าย หรือจ่ายให้ต่ำที่สุด เพื่อไม่ให้ต้นทุนสูง รวมถึงแนวทางที่จะจ่ายเพื่อตอบแทนทักษะและความสามารถ รวมถึงการจ่ายเพื่อตอบแทนผลงานของพนักงาน ผู้บริหารเองก็ต้องให้การสนับสนุนในเรื่องนี้ และจะต้องเป็นผู้นำนโยบายเหล่านี้ไปทำเพื่อให้เป็นตัวอย่างที่ดีแก่พนักงานในองค์กรทั้งหมด ไม่ใช่คิดอยากจะให้ใครมากก็ให้ ไปตามความรู้สึกส่วนตัว หรือให้ตามหน้าตาของพนักงาน โดยไม่ดูที่ความสามารถ และผลงานของพนักงานเลย

ถ้าเราทำได้ทั้ง 4 ข้อข้างต้น ก็จะมีแนวโน้มว่า ระบบบริหารค่าตอบแทนขององค์กรเราจะมีความเป็นธรรมเกิดขึ้นได้ไม่ยาก ตอนนี้เราลองถามตัวเราเองอยู่นะครับว่า ปัจจุบันนี้ องค์กรของเราจ่ายค่าจ้างทัดเทียมกับตลาดที่เราแข่งด้วยหรือไม่ เราจ่ายตอบแทนความสามารถของพนักงานหรือเปล่า และเราจ่ายเพื่อตอบแทนผลงานของพนักงานใช่หรือไม่ และผู้บริหารเองก็ให้การสนับสนุน และเป็นตัวอย่างที่ดีในเรื่องนี้ใช่หรือไม่

เมื่อรู้คำตอบแทน ก็น่าจะพอทราบสาเหตุ และวางแผนเพื่อทำให้ระบบค่าตอบแทนขององค์กรเราเป็นธรรมมากขึ้นได้ครับ

3 thoughts on “4 ประเด็นที่ต้องทำ เพื่อให้การจ่ายค่าจ้างในองค์กรมีความเป็นธรรม

Add yours

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

บลอกที่ WordPress.com .

Up ↑

%d bloggers like this: