คุณสมบัติอะไรบ้าง ที่ผู้จัดการต้องการจากพนักงาน

คนที่ดำรงตำแหน่งเป็นผู้จัดการที่ต้องทำงานโดยผ่านลูกน้องของตนเอง ย่อมที่จะต้องการลูกน้องที่ดี และสามารถทำงานได้เขาได้อย่างดี แล้วสิ่งที่ผู้จัดการต้องการจากลูกน้องของตนเองนั้นมีอะไรบ้าง ผมได้เคยจัดอบรมให้กับกลุ่มผู้จัดการในหลักสูตรเกี่ยวกับการพัฒนาทักษะการบังคับบัญชา มาหลายรุ่น และมีแบบฝึกหัดหนึ่งที่ให้ผู้เข้าเรียนซึ่งเป็นผู้จัดการได้เรียงลำดับสิ่งที่ตนต้องการจากพนักงานของตนเองว่ามีอะไรบ้าง ก็สามารถสรุปได้ดังต่อไปนี้ครับ

  • ต้องการให้พนักงานทำงานให้สำเร็จ สิ่งแรกที่ผู้จัดการทุกคนต้องการเหมือนกันจากพนักงานของตนเองก็คือ ต้องการให้พนักงานทุกคนทำงานที่ได้รับมอบหมายให้สำเร็จทั้งในด้านของปริมาณงาน และคุณภาพของงาน คงไม่มีผู้จัดการคนไหนที่อยากให้พนักงานทำงานไม่เสร็จ ไม่สำเร็จ และมีปัญหาตามมามากมายจนผู้จัดการจะต้องลงมือทำเอง ซึ่งแบบนั้นผลงานของหน่วยงานก็จะขาดประสิทธิภาพไป แต่ถ้าหากมีกรณีที่พนักงานไม่สามารถทำงานได้ตามแผนงานที่วางไว้ ผู้จัดการเองก็อยากให้พนักงานบอกตรงๆ ว่างานไม่เสร็จ แต่อยากให้บอกล่วงหน้าสักระยะหนึ่ง ไม่ใช่มาบอกเอาวันนี้ว่างานไม่เสร็จ โดยที่งานต้องส่งพรุ่งนี้

 

  • ต้องการให้ทำงานร่วมกันในทีมได้ดี สิ่งที่ผู้จัดการอยากเห็นก็คือ พนักงานในทีมงานสามารถทำงานด้วยกันได้อย่างดี ไม่มีปัญหาความขัดแย้งกัน เวลาทำงานร่วมกันก็ให้เกียรติกัน รับฟังเหตุผลของกันและกัน และที่สำคัญก็คือ มีความเข้าใจกันอย่างดี แม้ว่าอาจจะมีปัญหาทะเลาะกันบ้าง แต่ก็ไม่ควรจะดราม่าเข้าหากัน และไม่คุยกัน มีทิฐิซึ่งกันและกัน โดยปกติแล้ว ถ้าเห็นได้ชัดว่าพนักงานทำงานด้วยกันไม่ได้ ตัวพนักงานเองนี่แหละครับ ที่จะได้รับการพิจารณาในเรื่องของผลงานในปีนั้นๆ ว่ามีผลงานที่ไม่ดี เพราะไม่สามารถที่จะทำงานร่วมกับผู้อื่นได้

 

  • มีความคิดสร้างสรรค์ในการทำงาน สิ่งถัดไปที่ผู้จัดการต้องการจากพนักงานก็คือ พนักงานควรจะมีความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆ บ้างในการทำงาน ไม่ใช่รอคำสั่งอย่างเดียว หรือรอให้ผู้จัดการเป็นคนคิดให้ทั้งหมด บางงานที่มอบหมายให้ทำแล้ว ก็น่าจะคิดพัฒนาปรับปรุงการทำงานให้ดีขึ้นกว่าเดิมที่เคยเป็นอยู่ได้ ไม่ใช่อยู่แบบเดิมๆ ทำแบบเดิมๆ ไปตลอด

 

  • มีความกระตือรือร้น ผู้จัดการอยากให้พนักงานของตนเองมีความกระตือรือร้น มีความเต็มใจในการทำงาน และแสดงออกถึงความมุ่งมั่นในการทำงานของตนเองอย่างเต็มที่ มีพลังในการทำงานอย่างไม่สิ้นสุด ไม่ใช่นั่งทำงานไปวันๆ แบบซังกะตาย หมดอาลัยตายอยาก เหมือนกับไม่อยากมีชีวิตอยู่

 

  • มีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ประเด็นสุดท้ายที่ผู้จัดการต้องการจากพนักงานก็คือ อยากให้พนักงานมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง รู้จักที่จะหาความรู้ใหม่ๆ ใส่ตัวเองบ้าง โดยไม่ต้องสั่ง และพัฒนาตนเองในสิ่งที่ตนเองต้องการ รวมถึงการมองอนาคตของตนเองได้ว่า อยากจะพัฒนาไปทางไหน เพื่อทำให้การทำงานของเราดีขึ้น และสามารถเติบโตได้ในองค์กร

5 ประเด็นข้างต้นสรุปมาจาก workshop ที่ได้ทำกับกลุ่มผู้จัดการประมาณสัก 20 องค์กรได้ อาจจะไม่ถึงกับเป็นงานวิจัยอย่างจริงจัง แต่ก็พอที่จะเห็นว่า คนที่เป็นผู้บังคับบัญชานั้น เขาต้องการพนักงานแบบไหน และทุกคนก็บอกว่า ถ้าพนักงานของเขามีคุณสมบัติอย่างที่เขียนมาข้างต้นได้สัก 3 ข้อ ก็ถือว่าเป็นพนักงานที่มีผลงานดีแล้วในทีมงาน

ดังนั้นใครที่เป็นพนักงาน (ทุกคนก็คือพนักงาน เพราะมีหัวหน้า ไม่ว่าจะดำรงตำแหน่งในระดับใดขององค์กร) ก็น่าจะลองนำเอาประเด็นข้างต้นไปใช้ในการพัฒนาตนเอง ให้กลายเป็นพนักงานที่นายขาดไม่ได้ในการทำงาน

แล้วเราจะกลายเป็นพนักงานที่มีผลงานที่ดี อนาคตสดใส มีแต่คนต้องการตัว

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

บลอกที่ WordPress.com .

Up ↑

%d bloggers like this: