ทักษะการสื่อสารที่ดี จุดอ่อนที่สำคัญของผู้จัดการ

หัวใจของการบริหารจัดการที่ดี ก็คือ การสื่อสาร การที่ผู้นำ ผู้จัดการ หรือแม้กระทั่งหัวหน้างาน ที่ต้องบริหารจัดการลูกน้องของตนเองนั้น หัวใจที่สำคัญของการบริหารจัดการที่ดีก็คือ การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพนั่นเอง

ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในการบริหารจัดการ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องงาน หรือเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างกันนั้น ล้วนแต่มีสาเหตุมาจากขาดการสื่อสารที่ดี ขาดความเข้าใจซึ่งกันและกัน ต่างคนต่างสื่อ ต่างคนต่างคิด ต่างคนต่างพูด แต่ไม่มีใครที่พยายามจะเข้าใจซึ่งกันและกัน

โดยเฉพาะกับคนที่เป็นผู้จัดการ มักจะมีปัญหาในเรื่องของทักษะในการสื่อสารเสมอ ไม่พูดมากไป ก็น้อยไป ไม่พอดี เราลองมาดูปัญหาในการสื่อสารที่มักจะเกิดขึ้นกับคนที่เป็นผู้จัดการ และทำให้เกิดปัญหาในการทำงานตามมาว่ามีอะไรบ้าง

  • ขาดการสื่อสารเป้าหมายในการทำงาน คนที่เป็นผู้จัดการหรือผู้นำ หรือหัวหน้างาน ล้วนแต่จะต้องมีเป้าหมายในการทำงานที่ต้องรับผิดชอบ ซึ่งเป้าหมายเหล่านี้ บรรดาพนักงานจะต้องมองเห็นภาพเป้าหมายเดียวกัน ต้องเข้าใจเป้าหมายในการทำงานร่วมกันอย่างชัดเจน และการที่จะทำให้ทุกคนในทีมงานเข้าใจเป้าหมายและเห็นภาพเป้าหมายไปในทางเดียวกันก็คือ ต้องอาศัยการสื่อความที่ดีของผู้บังคับบัญชา แต่ในทางปฏิบัติมีผู้บังคับบัญชาหลายคนที่ไม่เคยเล่าเป้าหมายให้กับลูกน้องของตนเองฟังเลย ไม่เคยพูดและสื่อสารเรื่องของสิ่งที่จะต้องทำ ต้องเน้นในการทำงานของแต่ละปี ปล่อยให้พนักงานทำงานไปแบบไม่รู้ว่าเป้าหมายที่แท้จริงคืออะไร บางครั้งพนักงานก็ต้องคิดไปเองก็มี
  • ขาดการสื่อสารติดตามการทำงาน นายบางคนมอบหมายงานให้ลูกน้องแบบไม่ชัดเจนยังไม่พอ ระหว่างที่ลูกน้องทำงาน ก็ไม่มีการสื่อสารติดตามการทำงานอะไรกับพนักงานเลย ปล่อยให้พนักงานทำงานด้วยความคิดของตนเอง ซึ่งอาจจะถูก หรือผิดก็เป็นไปได้ทั้งคู่ ซึ่งถ้างานผิด แล้วนายไม่สื่อสารก่อน ก็อาจจะต้องเสียเวลาแก้ไขงานใหม่ทั้งหมด ซึ่งการสื่อสารในระหว่างการทำงานนี้ เราเรียกมันอีกชื่อหนึ่งว่า Feedback การทำงาน หรือการให้ผลสะท้อนกลับในเรื่องงานแก่พนักงาน ซึ่งจริงๆ แล้วเป็นเรื่องสำคัญมาก เพราะพนักงานจะได้ทราบว่า ขณะนี้งานของตนเองนั้นเป็นอย่างไร ดีหรือไม่ดีตรงไหนบ้าง และต้องปรับปรุงแก้ไขอะไรจุดไหนบ้าง เพื่อให้งานดีขึ้นไปอีก แต่หัวหน้าก็มักจะไม่ค่อยอยากให้ Feedback พนักงานสักเท่าไหร่ ด้วยอาจจะให้ไม่เป็น ไม่รู้จะพูดยังไง หรือไม่อยากให้ เพราะเสียเวลา แต่ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใดก็ตาม การขาดการให้ Feedback ในการทำงานจะทำให้การทำงานมีปัญหาตามมาได้เช่นกัน
  • ขาดการสื่อสารเพื่อการจูงใจ ซึ่งแปลง่ายๆ ก็คือ คำชมเชย คนที่เป็นนาย ถ้าอยากได้ใจลูกน้อง ก็ต้องมีคำชมเชยให้กับพนักงานบ้าง เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับพนักงานในการทำงาน พนักงานที่ทำผลงานที่ดี ก็อยากได้กำลังใจ อยากได้ความสำคัญจากนาย ทั้งสิ้น ดังนั้น คนที่เป็นผู้บังคับบัญชาจึงควรที่จะฝึกทักษะในการสื่อสารเพื่อสร้างแรงจูงใจด้วย ในทางปฏิบัติ ก็มีนายหลายคนที่มองว่า ไม่จำเป็นต้องไปชมเชยพนักงาน เดี๋ยวพนักงานจะเหลิง ก็ยิ่งทำให้พนักงานขาดความรู้สึกภาคภูมิใจในตนเอง และขาดแรงจูงใจในการทำงานได้
  • ขาดการสื่อสารเพื่อการสอนงาน อีกเรื่องที่มักจะเป็นปัญหาของคนที่เป็นหัวหน้าก็คือ ขาดการสื่อสารเพื่อการสอนงานให้กับพนักงานของตน พนักงานที่มีจุดแข็ง หรือจุดอ่อน ล้วนแต่ต้องได้รับการพัฒนาไม่ว่าจะเป็นการสอนงานโดยนาย หรือการส่งไปพัฒนาภายนอกบริษัท สิ่งเหล่านี้ล้วนแต่ต้องมีการสื่อสารระหว่างหัวหน้ากับลูกน้องเสมอ
  • ขาดการสื่อสารเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดี ประเด็นนี้อาจจะเป็นกับหัวหน้างานบางคน ก็คือ แทนที่จะพูดจาดีๆ กลับชอบใช้น้ำเสียง และคำพูดในเชิงเสียดสีประชดประชัน ไม่แน่ใจว่า ทำเพื่อความสะใจของตนเองหรือเพื่ออะไร แต่รู้แค่เพียงว่า มันไม่มีประโยชน์อะไรเลยกับการใช้คำพูดและน้ำเสียงแบบนั้น เช่น “งานที่ทำส่งมานี้ ใช้อะไรคิดมา” หรือ “ทำไมสมองคุณถึงกลวงได้ขนาดนี้” หรือ “เรื่องง่ายๆ แค่นี้ ถ้าทำไม่ได้ก็ไม่ต้องไปทำอะไรกินแล้ว” ฯลฯ ตัวอย่างคำพูดเหล่านี้ มักจะพูดง่าย แต่พูดออกมาแล้วมันจะสร้างผลกระทบที่รุนแรงมากกับคนที่เราพูดด้วย ความสัมพันธ์อันดีก็จะค่อยๆ หายไป และเกิดเป็นความขัดแย้งในที่สุด

โดยสรุปแล้ว คนที่จะขึ้นไปเป็นหัวหน้า ผู้จัดการ หรือผู้นำ จะต้องถูกฝึกทักษะในการสื่อความที่ดี และจะต้องตระหนักในความสำคัญของการสื่อความที่ดี ไม่ว่าจะเป็นการพูด ก็ต้องพูดให้เข้าใจง่ายๆ สื่อได้ตรงประเด็น หรือ การฟัง ก็ต้องฟังอย่างเข้าใจผู้ที่เขาพูดมา ไม่คิดไปเอง ไม่ด่วนสรุป

เมื่อการสื่อสารดี ก็จะเป็นพื้นฐานที่ดีในการทำงาน และความสำเร็จของงานได้

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

บลอกที่ WordPress.com .

Up ↑

%d bloggers like this: