พนักงานแบบไหนที่องค์กรบอกว่า เป็นพนักงานที่มีศักยภาพสูง

เมื่อสัปดาห์ที่แล้วได้มีโอกาสไปทำงานกับลูกค้าแห่งหนึ่ง ซึ่งกำลังวางระบบเรื่อง Talent Management และได้มีโอกาสพูดคุยกับกลุ่มผู้บริหารเรื่องของพนักงานทีมีศักยภาพ ว่าสำหรับองค์กรของเราเองแล้ว พนักงานที่ถือได้ว่าเป็นคนที่มีศักยภาพนั้น จะต้องมีคุณสมบัติอย่างไรบ้าง

ก็ได้คำตอบมาจากผู้บริหารดังต่อไปนี้ เผื่อว่าจะเป็นประโยชน์แก่ท่านผู้อ่านบ้าง ก็เลยนำเอามาสรุปให้อ่านกันครับ

  • มีความคิดริเริ่มใหม่ๆ มักจะเสนอความคิดเห็น และแนวทางการเปลี่ยนแปลงวิธีการทำงานที่ดีขึ้นอยู่เสมอ ย้ำนะครับว่า ต้องเสนออยู่เสมอด้วยนะครับ คือเป็นคนที่มักจะมองหาจุดที่ต้องพัฒนาเสมอ เช่น หัวหน้ามอบหมายงานให้พนักงาน พร้อมกับบอกแนวทางการทำงาน และผลลัพธ์ที่ต้องการอย่างชัดเจน แต่พนักงานกลับคิดต่อยอดเพิ่มเติมประเด็นที่ได้รับมอบหมาย จนทำให้ผลงานออกมาดีกว่าเดิม จนบางครั้งบริษัทได้แนวทางในการทำงานที่ดีขึ้นแบบใหม่ๆ จากพนักงานคนนี้ก็มีครับ
  • เปลี่ยนแปลงตนเองอยู่เสมอ พนักงานที่มีศักยภาพตัวจริง มักจะเป็นคนที่ชอบการเปลี่ยนแปลง เวลามีอะไรดีๆ ไม่ว่าจะเป็นระบบงานใหม่ๆ เข้ามา ก็มักจะชอบ และยินดีที่จะเปลี่ยนแปลงตนเองให้เข้ากับระบบงานใหม่ๆ อยู่เสมอ พยายามที่จะมองหาแนวทางในการทำงานใหม่ๆ และพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงตนเองไปตามสิ่งใหม่ๆ ที่ดีกว่าเสมอ พนักงานคนนี้ไม่ได้ต่อต้านการเปลี่ยนแปลงแบบหัวชนฝา แต่จะคิด และพิจารณาถึงเหตุผล ข้อดีข้อเสีย ผลกระทบต่างๆ อย่างเปิดใจ และมีใจเป็นกลาง อาจจะไม่เห็นด้วยในบางประเด็นแต่ก็มักจะมีทางออกที่ดีอยู่เสมอ สุดท้ายตนเองก็จะเป็นคนที่เปลี่ยนแปลงก่อนคนอื่น
  • เมื่อองค์กรมีปัญหามักจะเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา พนักงานที่มีศักยภาพ มักจะเป็นคนที่ชอบเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ในเวลาที่องค์กรเกิดปัญหาต่างๆ ขึ้น โดยที่ไม่ต้องสั่งการอะไร พนักงานคนนี้ก็จะเสนอแนวทาง แนวคิดต่างๆ ในการแก้ไขปัญหา รวมทั้งบางครั้งก็ยอมที่จะเสียสละเวลา หรือทรัพยากรบางอย่างที่เป็นของส่วนตัว เพื่อมาทำให้องค์กรดีขึ้น
  • ทุ่มเททำงานให้กับองค์กรอย่างเต็มที่ คนที่รักองค์กรจริงๆ มักจะทำงานทุ่มเทให้กับองค์กร แบบว่า ไม่สนใจว่าจะได้เงินเดือนเท่าไหร่ สิ่งที่ทำให้กับองค์กรนั้นมักจะทำเกินกว่าเงินเดือนที่ได้รับอยู่เสมอ ยิ่งไปกว่านั้นยังเป็นคนที่มักจะให้ความช่วยเหลือแก่คนอื่นๆ ในองค์กรอยู่เสมอ โดยที่ไม่มีข้ออ้างว่า ธุระไม่ใช่ หรือนี่ไม่ใช่หน้าที่ความรับผิดชอบของตน
  • ชอบที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ อยู่เสมอ พนักงานที่มีศักยภาพจะต้องเป็นคนที่มีจิตใจที่รักการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ไม่หยุดนิ่งอยู่กับที่ ไม่ว่าจะเป็นความรู้ใหม่ๆ ทักษะใหม่ๆ ที่อาจจะเกี่ยวหรือไม่เกี่ยวกับการทำงาน เป็นคนที่มักจะนำเอาความรู้ที่ได้มาประยุกต์ใช้กับการทำงานของตนเองอยู่เสมอ
  • มีความสามารถที่จะรับงานที่ยากขึ้นได้อีก พนักงานที่มีศักยภาพ ก็คือ พนักงานที่สามารถที่จะรับงานที่ยากขึ้นได้อีก มีความพร้อมที่เราสามารถฝากอนาคตของฝ่ายงาน หรือขององค์กรไว้กับพนักงานคนนี้ได้ แสดงว่า พนักงานคนนี้จะต้องมีความรู้ มีทักษะ หรือแม้อาจจะยังไม่มีความรู้และทักษะก็ตาม แต่ก็สามารถที่จะเรียนรู้มันได้อย่างรวดเร็ว จนองค์กรสามารถฝากอนาคตขององค์กรไว้กับพนักงานคนนี้ได้

แม้คำว่าศักยภาพ จะเป็นสิ่งที่วัดด้วยเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ไม่ได้อย่างตรงไปตรงมา แต่ทุกองค์กรต่างก็ต้องการพนักงานที่มีศักยภาพเพื่อเข้ามาทำงานกับองค์กรของตนทั้งสิ้น หวังว่าเกณฑ์ข้างต้นนั้นน่าจะพอที่จะทำให้ท่านผู้อ่านพอที่จะเห็นภาพของคนที่มีศักยภาพได้ชัดเจนขึ้น และนำไปใช้ในองค์กรของตนเองได้บ้างนะครับ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

บลอกที่ WordPress.com .

Up ↑

%d bloggers like this: