ผู้บริหารบางคนก็แปลก รู้ว่าเป็นเรื่องดี แต่กลับไม่ทำ

know-but-not-do

การพัฒนาภาวะผู้นำให้กับผู้บริหารนั้น เป็นสิ่งที่ดี และเป็นสิ่งที่ทุกองค์กรพยายามที่จะทำมาโดยตลอด เพื่อที่จะได้ผู้นำที่ดี และสามารถนำพาองค์กรไปสู่อนาคตที่ดีต่อไปได้ แต่เรื่องราวในการพัฒนาผู้บริหารนั้น ส่วนใหญ่ ประเด็นในการพัฒนาก็มักจะเป็นเรื่องเดิมๆ หลักการที่ทราบกันดีอยู่แล้ว ว่าจะไปเป็นผู้บริหารที่ดีนั้นจะต้องมีคุณสมบัติอย่างไร แบบไหน และอาจจะมีกิจกรรม หรือกรณีศึกษาให้ถกเถียงกันในการอบรม

แต่เท่าที่สังเกตก็คือ เราจะเห็นการพูดคุย การวิเคราะห์กรณีศึกษากันอย่างออกรส ในเวลาที่มีการทำ workshop กัน และดูเหมือนกับว่า จะมีการนำเอาความรู้เหล่านี้ไปใช้งานจริงๆ ในการทำงานของผู้บริหารแต่ละคน แต่ในความเป็นจริง กลับตรงกันข้าม มีผู้บริหารน้อยคนมากที่พยายามจะนำเอาสิ่งเหล่านี้ไปใช้

เหตุผลที่ได้ยินมามักจะเป็นว่า “เรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องที่ผมทราบดีอยู่แล้ว ไม่ต้องมานั่งอบรมอะไรให้มากมายแล้ว ทำงานจนป่านนี้แล้ว ทำไมจะไม่รู้ว่าอะไรดีหรือไม่ดี” แต่เชื่อมั้ยครับ หลายคนที่พูดแบบนี้ คิดแบบนี้ แต่กลับไม่เห็นเอาสิ่งที่ตนเองบอกว่ารู้แล้วกลับไปทำจริงๆ ในการทำงานเลย

เราลองมาดูกันว่าอะไรบ้างที่ผู้บริหารบอกว่าเป็นสิ่งที่ดี และทราบอยู่แล้ว ไม่ต้องเรียนก็รู้อยู่ แต่กลับไม่ทำนั้น มีเรื่องอะบ้าง

  • การชื่นชมผลงานของพนักงาน เรื่องของการให้คำชมพนักงานนั้น เป็นเรื่องที่ผู้บริหารทุกคนทราบดี และทราบว่าเป็นสิ่งที่ดี แต่เอาเข้าจริงๆ ผู้บริหารเองก็ไม่เคยชมเชยพนักงานที่ทำผลงานดีเลย
  • การ Feedback ผลงานพนักงาน อีกเรื่องที่ระยะหลังมีผู้บริหารหลายคนบอกว่าเป็นเรื่องที่ดีมาก และอยากให้องค์กรมีระบบนี้ ก็พยายามที่จะทำให้ผู้จัดการทุกคน Feedback พนักงาน แต่ตัวผู้บริหารเองกลับไม่ให้ Feedback กับลูกน้องของตนเองเลย
  • การสอนงาน นี่ก็เป็นอีกเรื่องที่เวลาถามผู้บริหาร ถึงหน้าที่สำคัญๆ คำตอบที่มักจะได้ก็คือ เรื่องของการสอนงาน และการโค้ชลูกน้อง ทั้งๆ ที่ก็รู้ว่าเรื่องของการสอนงานมีความสำคัญ แต่ในทางปฏิบัติ ก็นับตัวผู้บริหารได้เลยว่า ใครบ้างที่สอนงาน ใครบ้างที่ไม่เคยสอนงานลูกน้องเลย โดยส่วนใหญ่ก็มักจะมีข้ออ้างว่า งานเยอะ ไม่มีเวลา ก็เลยทำให้การสอนงานนั้นกลายเป็นแค่เพียงหลักการที่เราเรียนรู้กันไป แต่ไม่เคยที่จะเอามาใช้งานจริงในการทำงาน
  • การสื่อความอย่างสร้างสรรค์ เรื่องของการสื่อความก็เช่นกัน คนเป็นผู้บริหารจะถูกอบรมเรื่องนี้มาเยอะมาก รู้กันหมดว่าการสื่อความจะต้องสื่ออย่างไร ต้องใช้ภาษาพูดอย่างไร ภาษาท่าทางอย่างไร และน้ำเสียงอย่างไร เพื่อให้การสื่อความมีประสิทธิภาพสูงที่สุด แต่สุดท้าย เวลาสื่อความจริงๆ ก็ยังคงใช้อารมณ์ของตนเองเป็นที่ตั้ง ผู้บริหารบางคนเรียนมาแล้วทุกอย่างในเรื่องของการสื่อความ แต่สุดท้ายก็ยังคงสื่อความในแบบที่ไม่สนใจว่าจะส่งผลอย่างไรต่อพนักงานบ้าง เช่น การพูดจากประชดประชัด แดกดัน หรือชอบพูดจาเปรียบเปรย เสียดสี ทั้งๆ ที่รู้ว่าไม่ดี แต่ก็ยังทำ เพราะมันสะใจดี
  • การทำงานเป็นทีม เรื่องนี้ก็มีประเด็นเช่นกัน หน้าที่ของผู้บริหารอีกอย่างก็คือ การสร้างทีมงานที่ดี เพื่อให้พนักงานทำงานร่วมกัน การสร้างทีมงานที่ดีก็คือ การที่ผู้บริหารจะต้องสร้างบรรยากาศในการทำงานร่วมกันระหว่างพนักงานภายในทีม โดยที่ต้องไม่สร้างความขัดแย้งในทีมเสียเอง เวลามีปัญหาความขัดแย้งกันระหว่างพนักงานในทีม ก็ต้องทำหน้าที่ไกล่เกลี่ย และสลายความขัดแย้งนั้นให้ได้ แต่ในทางปฏิบัติผู้บริหารบางคน ก็ยังมีการยุยง ใส่สี ใส่ไข่ พนักงานในทีมให้คนอื่นฟัง มีการนินทาพนักงาน มีการรับฟังคนอื่นแล้วก็เชื่อตามที่คนอื่นกล่าวไม่ดีต่อเพื่อนร่วมงานในทีมเดียวกัน ซึ่งถ้าคนอื่นในทีมรู้ว่า ผู้บริหารของตนเองเป็นแบบนี้ ผมเชื่อว่า การทำงานเป็นทีมรับรองว่าไม่มีทางเกิดขึ้นได้อย่างแน่นอน ผู้บริหารบางคนก็ทะเลาะกันเอง แต่กลับพยายามบอกให้พนักงานต้องทำงานเป็นทีมกันดีๆ แต่ตนเองกลับไม่สามารถทำงานเป็นทีมกับคนอื่นได้
  • ไม่เลือกปฏิบัติ คุณสมบัติที่ดีของผู้บริหารอีกประการหนึ่งที่ทุกคนทราบกันดีก็คือ จะต้องไม่เลือกปฏิบัติกับพนักงาน ต้องไม่ลำเอียง ไม่เล่นพรรคเล่นพวก ฯลฯ ต้องปฏิบัติต่อทุกคนด้วยความเป็นธรรม สิ่งเหล่านี้ ผู้บริหารทราบดีอยู่แก่ใจแล้ว แต่พอถึงเวลาจริงๆ กลับยังคงมีผู้บริหารบางคนที่ไม่ทำในสิ่งที่ตนเองรู้ ยังคงเลือกปฏิบัติกับพนักงานที่ตนเองรู้สึกชอบ รู้สึกดี ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการประเมินผลงาน การให้รางวัลผลงาน รวมถึงการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่ง

สิ่งที่กล่าวมาข้างต้น เป็นเรื่องที่ทุกคนทราบกันดีอยู่แล้ว แต่กลับไม่สามารถนำมาปฏิบัติได้ การพัฒนาผู้บริหารในเรื่องของภาวะผู้นำส่วนใหญ่ก็เลยไม่ได้ผล เพราะมักจะพูดแต่เรื่องราวเหล่านี้ ทั้งๆ ที่ผู้บริหารเองก็รู้มาเยอะแล้วว่ามันดี ดังนั้น ถ้าเราจะพัฒนาภาวะผู้นำของผู้บริหารจริงๆ แล้ว คงต้องมีระบบการพัฒนาที่มากกว่าแค่ให้ไปอบรมแค่นั้น อาจจะตัองมีการติดตาม มีการสังเกตพฤติกรรมของผู้บริหาร และอาจจะต้องมีการประเมินแบบ 360 องศาเข้ามาร่วมด้วยเช่นกัน ทั้งนี้ก็เพื่อให้ผู้บริหารเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของตนเองจนเป็นผู้นำที่ดีได้

อย่างไรก็ดี ก็ไม่ใช่ผู้บริหารทุกคนที่เป็นอย่างที่เขียนมานะครับ ผู้บริหารหลายคนที่มีจิตใจที่มุ่งมั่นตั้งใจมาก ที่จะพัฒนาตนเอง ก็พยายามที่จะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของตนเองให้ดีขึ้น ทำอย่างที่พูด พูดอย่างที่ทำ ก็มีหลายคนที่สามารถกลายเป็นผู้นำที่ดีได้เช่นกัน

ผู้นำที่ดี อยู่ที่การกระทำมากกว่าความรู้ครับ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

บลอกที่ WordPress.com .

Up ↑

%d bloggers like this: