องค์กรของท่าน กำลังขาดผู้สืบทอดตำแหน่งในระดับสูงหรือไม่

successor

มีหลายบริษัทที่ผู้บริหารบ่นให้ฟังว่า ขาดคนรับช่วงต่อในการทำงาน องค์กรมีแต่ผู้บริหารระดับสูง แล้วก็ลงมาเป็นกลุ่มพนักงานเลย ขาดกลุ่มผู้บริหารระดับกลาง ซึ่งทำให้การรับช่วงต่อของการทำงานขาดไป สาเหตุที่ทำให้เกิดเหตุการณ์นี้ก็คือ

  • ผู้บริหารไม่เคยวางแผนเรื่องการพัฒนาคน ในบางองค์กรที่ผู้บริหารระดับสูงเข้ามาทำงานด้วยวัยยังไม่มากนัก ก็คิดว่า ตนเองยังคงสามารถทำงานได้อีกนาน ก็เลยละเลยในเรื่องของการสร้างพนักงานในระดับกลางไป รับพนักงานเข้ามาทำงาน ก็ให้ทำแต่งาน ไม่เคยคิดที่จะพัฒนาและสร้างคนขึ้นมาเพื่อรับผิดชอบงานที่สูงขึ้น คิดแค่เพียงว่าตนเองยังสามารถทำงานได้สบายๆ ก็เลยไม่จำเป็นต้องไปทำอะไรมากนัก
  • ขาดการวางแผนเรื่อง Career Development บางองค์กรผู้บริหารก็มัวแต่ทำงานกันโดยไม่มีการคิดและวางแผนว่าพนักงานที่เข้ามาทำงานในองค์กรนั้น จะเติบโตไปไหนได้บ้าง และจะเติบใหญ่ขึ้นมารับบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารได้อย่างไร พอผู้บริหารไม่ได้คิดเรื่องนี้ พนักงานเองก็เลยคิดว่าบริษัทนี้คงไม่มีเส้นทางการเติบโตอะไร ก็เลยทำงานเก็บเกี่ยวประสบการณ์แล้วเดี๋ยวก็ไปหางานใหม่ต่อไป พนักงานทุกคนที่เข้ามาทำงานคิดแบบนี้กันหมด สุดท้ายก็ไม่มีใครที่จะสามารถเติบโตขึ้นมาสืบทอดตำแหน่งได้
  • เกรงใจผู้บริหารระดับสูง บางองค์กรคิดว่า เรื่องของการหาผู้สืบทอดตำแหน่งนั้นมีความสำคัญก็จริง แต่ติดด้วยความเกรงใจผู้บริหารที่ทำงานอยู่ในปัจจุบัน กลัวว่าการไปหาผู้สืบทอดตำแหน่งนั้นจะเป็นการทำให้ผู้บริหารคนนั้นไม่พอใจ เพราะจะคิดว่า เรากำลังที่จะบีบให้ท่านๆ เหล่านั้นรีบออกจากบริษัทไป ก็เลยไม่คิดหาใครมาสืบทอด ไม่คิดที่จะพัฒนาใครขึ้นมา ปล่อยจนสุดท้ายไม่มีใครที่จะสามารถขึ้นมาทำงานแทนได้เลย
  • ขาดระบบการเก็บรักษาคนเก่งที่มีประสิทธิภาพ บางองค์กรไม่สามารถที่จะเก็บรักษาพนักงานมือดีไว้ได้เลย แม้ว่าองค์กรนั้นจะมีการพัฒนาพนักงานมาอย่างดีแล้วก็ตาม แต่สุดท้ายพนักงานมือดีทุกคน ต่างก็ตบเท้าลาออกจากบริษัทไปทุกคน สาเหตุก็คือ บรรยากาศในการทำงานมันไม่เอื้อให้พนักงานอยากที่จะทำงานต่อไป สาเหตุก็อาจจะเกิดจากการเมืองในองค์กรที่รุนแรง มีการแทงกันข้างหลัง ผู้บริหารไม่จริงจังในเรื่องของการพัฒนาพนักงาน ไม่สนใจ ใส่ใจพนักงานมือดี แต่ไปสนใจพนักงานที่เลียแข้งเลียขามากจนเกินไป สุดท้ายก็ไม่เหลือใครให้เลือก

เรื่องของการวางแผนทดแทนตำแหน่ง หรือการกำหนดผู้สืบทอดตำแหน่งนั้น ไม่ใช่แค่คิดจะวางหรือ คิดจะเลือกก็เลือกได้เลยนะครับ การที่เราจะทำ Succession Planning ได้อย่างดีนั้น ระบบงานทางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลจะต้องครบถ้วน และเป็นไปด้วยดี ไม่ว่าจะเป็นระบบการสรรหาคัดเลือกคนเก่งเข้ามาทำงาน เมื่อคนเก่งเข้ามาแล้ว ก็ต้องมีการวางแผนเพื่อพัฒนาคนเก่ง ให้เก่งยิ่งขึ้น มีระบบความก้าวหน้าในสายอาชีพเพื่อให้คนเก่งเหล่านี้ เลือกเส้นทางความก้าวหน้าของตนเองในบริษัท รวมทั้งต้องมีระบบการเก็บรักษาพนักงาน หรือการสร้างความผูกพันของพนักงานต่อองค์กรโดยเฉพาะกับพนักงานที่เก่งๆ จะต้องทำให้เขาผูกพันกับองค์กรให้ได้ จากนั้นจึงค่อยมีการกำหนดเกณฑ์ในการคัดเลือกผู้สืบทอดตำแหน่งกันต่อไป

บางบริษัทมีระบบเหล่านี้ดีมาก ทุกอย่างลงตัว แต่เสียที่ระบบการเก็บรักษาพนักงาน สุดท้ายก็เลยไม่มีพนักงานมือดีๆ มาให้เลือกเพื่อเป็นผู้สืบทอดตำแหน่งเลยสักคน

สุดท้ายก็เหลือกลุ่มพนักงานที่ไม่เข้าเกณฑ์ แต่จำเป็นต้องให้เขาขึ้นมาบริหารบริษัท ลองคิดดูสิครับ แล้วบริษัทของเราจะเป็นอย่างไรต่อไป

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

บลอกที่ WordPress.com .

Up ↑

%d bloggers like this: