Performance Management จะให้ได้ผล ผู้บริหารต้องมี 3 กล้า

pms-courage

ต้นปีแบบนี้ เป็นช่วงเวลาของการตั้งเป้าหมาย การกำหนดตัวชี้วัดผลงาน ของระบบบริหารผลงาน โดยเฉพาะช่วงเดือนหนึ่งของทุกปี ก็จะเป็นช่วงที่หัวหน้ากับลูกน้องจะต้องมีการพูดคุยกันในเรื่องของการตั้งเป้าหมายกัน เพื่อกำหนดเป็นเป้าหมายผลงานของปีนี้

ระบบบริหารผลงาน เป็นระบบที่ดี ถ้าเราทำอย่างถูกต้อง จะเป็นระบบที่สามารถขับเคลื่อนธุรกิจไปสู่เป้าหมายได้อย่างรวดเร็ว เพราะเรามุ่งเน้นไปที่การสร้างผลงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้บริหารระดับสูงสุด ระดับกลาง ระดับต้น รวมไปถึงพนักงานทุกคน ต่างก็ต้องทำงานมุ่งไปที่ผลงาน

อย่างไรก็ดี ระบบบริหารผลงานที่หลายองค์กรพยายามนำมาใช้ แต่ไม่สามารถใช้งานได้ผลตามเจตนารมณ์ของระบบได้เลย สุดท้ายก็กลับมาเป็นระบบประเมินผลงานแบบเดิมๆ ซึ่งไม่สามารถที่จะขับเคลื่อนธุรกิจได้อย่างเต็มที่

ถ้าเราต้องการให้ระบบบริหารผลงานได้ผลจริง ผู้บริหารระดับสูงขององค์กรจะต้องมีความกล้า 3 อย่าง ก็คือ

  • กล้าที่จะมุ่งเน้นไปที่ผลงานอย่างจริงจัง ผู้บริหารระดับสูงจะต้องเปลี่ยนแนวความคิดในการบริหารจัดการ โดยที่จะต้องมุ่งเน้นไปที่ผลงานขององค์กรเป็นหลัก ในการบริหารจัดการ ควบคุมดูแลงาน ก็จะต้องมุ่งเน้นไปที่งานที่เป็นเป้าหมายขององค์กร เรียกได้ว่าจะต้องมีการติดตาม มีการพูดคุย และมีการปรับเปลี่ยนแผนงานกันอย่างตลอดเวลา เพื่อทำให้งานขององค์กรบรรลุเป้าหมายที่ต้องการได้ แต่ถ้าผู้บริหารระดับสูงยังคงบริหารจัดการแบบเดิมๆ แบบเกรงใจพนักงาน พนักงานทำงานไม่ถึงเป้าหมาย ก็ไม่มีมาตรการอะไรออกมาเพื่อพัฒนาผลงาน แต่กลับบริหารจัดการกันไปแบบเดิมทุกๆ ปี ถ้าเป็นแบบนี้ เป้าหมายผลงานที่กำหนดไว้ มันก็ไม่มีความศักดิ์สิทธิ์อะไรเลย สุดท้ายเรื่องของการกำหนดตัวชี้วัดผลงาน การกำหนดเป้าหมายในการทำงาน มันก็แค่เป็นการทำเพื่อให้มันมีตามแฟชั่นกันไป
  • กล้าที่จะริเริ่มอะไรใหม่ๆ การที่ผลงานขององค์กรจะดีขึ้นได้จริงนั้น สิ่งที่ต้องมีก็คือ เรื่องของความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ การหาแนวทางในการทำธุรกิจใหม่ๆ ต่อยอดออกไปให้ได้ ดังนั้น ถ้าองค์กรของเราจะนำเอาระบบบริหารผลงานมาใช้งานให้ได้ผลจริง ผู้บริหารระดับสูงจะต้องกล้าที่จะคิดอะไรใหม่ๆ อยู่ตลอดเวลา ถ้าอยากให้องค์กรเติบโตอย่างต่อเนื่อง การทำงานแบบเดิมๆ ไปทุกปี องค์กรจะเติบโตได้จริงหรือ ดังนั้น การที่เราตั้งและกำหนดเป้าหมายการทำงานที่มันสูงขึ้นทุกปีนั้น การที่เราจะไปสู่เป้าหมายนั้นได้ แปลว่า เราจะทำงานแบบเดิมๆ ไม่ได้อีกต่อไป เพราะถ้าทำแบบเดิม ผลงานก็จะออกมาเท่าเดิม ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง เป้าหมายที่เรากำหนดสูงขึ้นมันก็จะไม่ได้ ดังนั้นถ้าเราจะเน้นผลงานขององค์กรที่ดีขึ้นทุกปี เราก็ต้องกล้าที่จะคิดอะไรใหม่ๆ หาวิธีการทำงานใหม่ๆ เพื่อสร้างโอกาสในการทำธุรกิจใหม่ๆ ด้วยเช่นกัน
  • กล้าที่จะให้รางวัลผลงานที่แตกต่างออกไป ถ้าองค์กรเน้นผลงานอย่างจริงจัง ผู้บริหารเองจะต้องกล้าที่จะเปลี่ยนแปลงวิธีการให้รางวัลผลงานให้แตกต่างออกไปจากเดิม จะต้องกล้าที่จะให้รางวัลผลงานพนักงานที่ทำผลงานโดดเด่น ซึ่งจะต้องได้รางวัลผลงานที่แตกต่างไปจากพนักงานที่ทำงานได้ตามเป้าหมาย และพนักงานที่ทำงานได้ตามเป้าหมาย ก็จะต้องได้รับรางวัลผลงานที่แตกต่างไปจากพนักงานที่ทำงานไม่ถึงเป้าหมายเช่นกัน การที่จะทำให้พนักงานคิดริเริ่ม และสร้างสรรค์ผลงานชั้นเยี่ยม เราก็ต้องให้รางวัลผลงานแบบมีความชัดเจนมากกว่าเดิม การที่เราให้รางวัลผลงานพนักงานแบบใกล้ๆ กัน คนทำงานดี กับคนทำงานไม่ดี แทบจะไม่แตกต่างกันเลย แบบนี้ ไม่ได้เป็นการสนับสนุนให้พนักงานสร้างผลงานที่ดีเลย ที่สำคัญจะต้องเปลี่ยนมุมมองเรื่องของผลงานพนักงานว่า ใครที่ทำงานได้ตามเป้าหมายแปลว่าผลงานอยู่ในระดับปกติ ตามที่คาดหวัง แต่ถ้าใครที่ทำงานได้เหนือว่าเป้าหมาย เราจะให้รางวัลตอบแทนอย่างสาสมเช่นกัน ถ้าเราสามารถเปลี่ยนแปลงระบบการให้รางวัลให้เกิดความแตกต่างกันได้ ระบบบริหารผลงานก็จะได้ผลมากขึ้นด้วยเช่นกัน

โดยปกติแล้วองค์กรที่นำเอาระบบบริหารผลงานมาใช้งานแล้วไม่ได้ผล โดยมากจะเกิดจากการที่ผู้บริหารไม่กล้าที่จะเปลี่ยนแปลง ขาด mindset บางอย่าง ผู้บริหารเองจะต้องเปลี่ยน mindset ค่อนข้างจะมากหน่อย ถ้าต้องการให้ระบบบริหารผลงานใช้ได้ผล ก็คือ ต้องมี Growth Mindset มากหน่อย มองผลงานขององค์กรอย่างจริงจัง ต้องเติบโตอย่างต่อเนื่อง

และที่สำคัญก็คือ ต้องกล้าที่จะให้รางวัลผลงานพนักงานให้แตกต่างออกไป ใครที่ทำผลงานได้ดีกว่ามาตรฐาน หรือเป้าหมายที่กำหนดไว้ ก็ให้รางวัลแบบเต็มที่ไปเลย ให้พนักงานได้เรียนรู้ว่า ถ้าไม่สร้างผลงานที่ดี ก็จะไม่ได้รางวัลที่ดี

ผิดกับหลายองค์กรที่ไม่สามารถทำระบบบริหารผลงานให้ได้ผล ก็เนื่องจาก ผู้บริหารไม่กล้าที่จะให้รางวัลผลงานพนักงานให้แตกต่างออกไป เพราะมัวแต่กลัวว่าพนักงานที่ไม่มีผลงานจะรู้สึกไม่ดี กลัวว่าเดี๋ยวพนักงานจะเกิดความแตแยกกัน สุดท้ายก็เลยให้รางวัลแบบไม่แตกต่างกันมาก

ผลก็คือ พนักงานที่ทำผลงานดีมากๆ และเป็นกำลังหลักขององค์กร เป็นคนที่รู้สึกไม่ดี และไม่มีแรงจูงใจในการทำงาน เพราะคนไม่ทำงานกลับได้ผลตอบแทนที่ใกล้ๆ กับเขา

และแล้วองค์กรก็เหลือแต่คนที่ไม่ทำงาน แต่ได้รางวัลผลงานดี ทำงานต่อไป แล้วเป้าหมายองค์กรที่ตั้งไว้ มันจะบรรลุได้จริงหรือ

One thought on “Performance Management จะให้ได้ผล ผู้บริหารต้องมี 3 กล้า

Add yours

  1. อยากให้เขียนแนะนำmindsetของผู้ปฎิบัติการด้วยครับ เพราะเชื่อว่าต้องร่วมกันเปลี่ยนทั้งองค์กรจึงจะได้ผล

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

บลอกที่ WordPress.com .

Up ↑

%d bloggers like this: