สาเหตุที่ทำให้ KPI ไม่ได้ผลในทางปฏิบัติ

kpi-success

ช่วงต้นปีแบบนี้ หลายบริษัทกำลังเริ่มต้นทำการวางแผนผลงาน โดยเฉพาะการกำหนดเป้าหมาย และตัวชี้วัดผลงาน (KPI) เพื่อที่จะใช้เป็นตัวชี้วัดผลงานในการทำงานในปีนี้ ในการกำหนดตัวชี้วัดผลงานนั้น เป็นเรื่องที่ดี เพราะจะทำให้พนักงานได้รับทราบถึงเป้าหมายในการทำงานของตนเอง และทราบว่า ตนเองถูกวัดและประเมินผลงานจากประเด็นใดบ้าง ซึ่งถ้าเรากำหนดเป็นตัวเลขที่ชัดเจนได้ ก็จะทำให้เวลาที่วัดผลงานเกิดความเป็นธรรมมากขึ้น ยิ่งไปกว่านั้นยังสามารถที่จะรับทราบได้ว่า ถ้าพนักงานทำงานได้ไม่ถึงเป้าหมายจริงๆ แล้วเกิดจากสาเหตุอะไร เพื่อที่จะได้วางแผนพัฒนากันต่อในปีถัดไป

ผมเชื่อว่า ท่านที่ศึกษาเรื่องนี้ จะยอมรับว่า ตัวชี้วัดผลงานนั้นเป็นสิ่งที่ดี ทำให้เรื่องของผลงานมีความชัดเจนมากขึ้น การประเมินผลงาน และการพัฒนาพนักงาน จะมีความชัดเจนและตรงกับผลงานของพนักงานที่จำเป็นต้องพัฒนา

แต่สิ่งที่เกิดขึ้นจริงในทางปฏิบัติก็คือ หลายองค์กรมีปัญหามากในการกำหนดตัวชี้วัดผลงาน และมีปัญหาในการนำเอาไปใช้งานจริง เรามาดูว่า อะไรที่เป็นสาเหตุให้เกิดปัญหาที่ทำให้ตัวชี้วัดผลงานดูจะได้ผลยากในทางปฏิบัติ

  • ไม่มีการเชื่อมโยงกับเป้าหมายขององค์กร การเอา KPI มาใช้โดยไม่มีการกำหนดเป้าหมายให้สอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กร จะมีผลทำให้เวลาที่แต่ละหน่วยงานตั้งเป้าหมายในการทำงานของตนเอง ก็จะเป็นไปในลักษณะต่างคนต่างตั้ง ไม่ได้ตั้งไปที่จุดหมายเดียวกัน การใช้ KPI แบบต่างคนต่างตั้งแบบนี้ ไม่มีประโยชน์อะไรเลย ยิ่งทำให้เกิดความขัดแย้งกันในการทำงานมากขึ้นไปกว่าเดิม
  • มีแต่ตัวชี้วัดผลงานรองไม่ใช่ตัวชี้วัดผลงานหลัก หลายแห่งเวลาที่จะนำเอาตัวชี้วัดผลงานมาใช้จริง เวลาที่ให้กำหนดตัววัดผลงาน กลับกลายเป็นไม่ใช่ตัวชี้วัดผลงานหลัก (KPI) แต่เป็นแค่เพียง PI หรือ Performance Indicator ซี่งบางคนก็เขียนออกมาเป็นงานประจำมากกว่า ที่จะเป็นผลลัพธ์ของงานที่คาดหวังว่าตำแหน่งนี้จะต้องสร้างผลงานอะไร สุดท้ายตัวชี้วัดผลงานก็เลยมีมากมายหลายตัว เพราะงานประจำมีเยอะมาก พอมีตัววัดหลายตัว พนักงานก็จะไม่รู้ว่า จะต้องทำอะไรเป็นหลัก เป็นรอง สับสนไปหมด และที่สำคัญก็คือเราไม่ได้วัดผลลัพธ์จากการทำงานเลย
  • ไม่มีการเก็บข้อมูลการทำงาน การนำเอา KPI มาใช้นั้น เรากำลังต้องการที่จะวัดผลสำเร็จของการทำงาน ดังนั้น เราจำเป็นต้องมีข้อมูลที่เกิดจากการทำงานของพนักงาน ก็เลยจำเป็นต้องมีการสร้างระบบการจัดเก็บข้อมูลการทำงานของพนักงานตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ ถ้าเราไม่มีการเก็บข้อมูลดังกล่าว การตั้งตัวชี้วัดผลงานขึ้นมาก็ไม่มีประโยชน์อะไร เพราะไม่สามารถจะไปหาข้อมูลมาวัดได้เลย เช่น บางองค์กรอยากวัดความพึงพอใจของลูกค้า แต่กลับไม่มีระบบการเก็บข้อมูลว่า พนักงานคนนี้บริการลูกค้าแล้ว ลูกค้าคิดอย่างไร แบบนี้ตั้งตัวชี้วัดไปก็ไม่มีประโยชน์อะไรขึ้นมา
  • มอง KPI เป็นแค่เพียงแฟชั่น เห็นเขาทำ ก็อยากมีบ้าง โดยไม่ศึกษาให้ถ่องแท้ก่อน เห็นคนอื่นทำแล้วดี ก็เลยคิดว่าเป็นเรื่องง่าย ก็เลยอยากทำบ้าง พอทำเสร็จ ก็บอกว่าตอนนี้มี KPI ใช้แล้วนะ แต่ก็แค่มี ไม่ได้เอามาใช้ในการวัดและประเมินผลงานอะไร มีไว้สำหรับให้คนอื่นถาม จะได้ตอบว่า มีใช้อยู่เหมือนกัน นอกจากนี้ บางองค์กรยังไม่จริงจังกับการเอา KPI มาเป็นเป้าหมายในการทำงานอย่างแท้จริง ตั้งเป้าหมายไว้เฉยๆ ให้มี แต่ผู้บริหารก็ไม่ได้สนใจว่าจะทำให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ ก็เลยทำให้พนักงานก็เลยไม่สนใจไปด้วย สุดท้ายก็ทำงานกันแบบเดิมๆ เหมือนกับไม่มี KPI ใช้
  • ทำไปเพื่อระบบคุณภาพบางอย่าง บางองค์กรก็ทำ KPI เพื่อไปตอบโจทย์ของระบบคุณภาพที่กำหนดเป็นเงื่อนไขไว้ว่าต้องมีการจัดทำสิ่งเหล่านี้ มิฉะนั้นก็จะไม่ได้รับการรับรอง ก็เลยทำขึ้นมา แต่ทำแล้วก็ไม่สอดคล้องกับตำแหน่งงานจริงๆ ด้วยซ้ำไป เพราะให้คนอื่นทำให้ และทำไปก็เพื่อให้ผ่านการตรวจสอบรับรองมากกว่า

ดังนั้นการที่เราจะใช้ KPI ให้ได้ผลนั้น ผู้บริหารจะต้องคิดให้ดี ว่าจะนำมาใช้เพื่ออะไร หลักๆ ก็คือ เอามาใช้เพื่อกำหนดเป้าหมายในการทำงาน เพื่อจะได้บริหารงานได้ตรงและสอดคล้องกับเป้าหมายที่วางไว้ และที่สำคัญก็คือ มีไว้เพื่อที่จะพัฒนาผลงานของพนักงานที่อาจจะยังขาดความรู้ทักษะในการทำงานเพื่อไปสู่เป้าหมายใหม่นั้น จะได้มีการวางแผนการพัฒนากันได้อย่างตรงจุด

ไม่ใช่มีไว้เพื่อจับผิด บังคับ หรือบีบให้พนักงานต้องทำงานอย่างไม่มีเหตุผล

อย่าลืมนะครับ KPI จะใช้ได้ผลจริง ผู้บริหารต้องเอาจริง ไม่ทิ้งกลางคัน  ติดตามผลงานตลอด มีระบบการจัดเก็บข้อมูลที่ดี และเน้นไปที่การพัฒนาผลงานให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

บลอกที่ WordPress.com .

Up ↑

%d bloggers like this: