ปัญหาการพัฒนาบุคลากร Train แล้วนิ่งจะแก้อย่างไร

trainmaining

แนวทางในการพัฒนาบุคลากรที่องค์กรส่วนใหญ่มักจะใช้กัน ก็คือ การส่งพนักงานไปอบรมในหลักสูตรต่างๆ โดยหวังว่า หลังจากกลับจากการฝึกอบรมแล้ว พนักงานจะสามารถทำงานได้ และมีความรู้ทักษะ ที่พร้อมในการทำงานมากขึ้นกว่าเดิม นี่คือสิ่งที่ผู้บริหาร และหัวหน้างานแทบทุกคนคาดหวัง เวลาที่จะส่งพนักงานไปฝึกอบรม

ผู้บริหารเองคิดมากกว่านี้อีก ก็คือ มักจะคิดว่า ตนเองลงทุนในเรื่องของงบประมาณในการฝึกอบรมไปตั้งเยอะ ดังนั้นก็ต้องได้ผลตอบแทนจากการลงทุนนี้กลับมาในระยะเวลาอันรวดเร็ว

คำถามก็คือ มันเป็นไปได้หรือไม่ การอบรมจะได้ผลหรือไม่ได้ผลนั้น มันไม่ได้อยู่ที่ส่งไปอบรมแล้วจะต้องได้ผลเสมอไป คงต้องพิจารณาสิ่งต่อไปนี้ด้วย

  • หลักสูตรที่ส่งไปนั้น มันตรงกับที่เราต้องการพัฒนาพนักงานจริงๆ หรือไม่ บางบริษัทส่งพนักงานไปอบรมโดยดูจากชื่อหลักสูตรอย่างเดียว ไม่เคยอ่านเนื้อหาข้างในเลยก็มี สุดท้าย สิ่งที่เรียนมาก็เอามาใช้ในการทำงานไม่ได้อีก
  • วิทยากรที่สอน ตัววิทยากรเองก็มีส่วนที่จะทำให้การอบรมนั้นได้ผลมากขึ้น กล่าวคือ วิทยากรบางคนเก่งเรื่องการพูด แต่ไม่เก่งปฏิบัติ แต่มาให้สอนปฏิบัติ ก็คงไม่ได้ผลมากนัก บางคนเน้นฮา ไม่เน้นเนื้อหา แต่ถ้าบริษัทอยากได้เนื้อหา แต่เชิญวิทยกรฮา มา ก็อาจจะไม่ตรงกับสิ่งที่ต้องการอีกเช่นกัน
  • การวิเคราะห์ความต้องการพัฒนาของพนักงาน สิ่งที่สำคัญไม่แพ้กันก็คือ การวิเคราะห์หาความจำเป็นในการพัฒนาพนักงาน พนักงานคนไหนต้องพัฒนาอะไร เรื่องนี้เป็นเรื่องที่วิเคราะห์กันยากเหมือนกัน บางครั้งนายแค่เพียงเห็นพนักงานผิดพลาดเล็กน้อย หรือ อาจจะไม่เห็นว่าพนักงานทำอะไรเป็นหรือไม่เป็น ก็ตัดสินใจจากสิ่งที่เห็น หรือไม่เห็นแค่นั้น และบอกว่า พนักงานคนนี้จะต้องพัฒนาเรื่องนั้น เรื่องนี้ ซึ่งผลก็คือ ไม่ตรงกับสิ่งที่พนักงานต้องพัฒนาจริงๆ ยิ่งไปกว่านั้น ระบบการบริหารผลงานของบริษัทส่วนใหญ่ มันก็ไม่ได้ช่วยทำให้บริษัทรู้ว่า พนักงานกำลังขาดความรู้หรือทักษะในเรื่องอะไร เพราะส่วนใหญ่ประเมินผลงานออกมาก็ดีกันไปหมดทุกคน ก็เลยยิ่งทำให้วิเคราะห์กันยากขึ้นไปอีก

นอกจากที่กล่าวมาแล้ว ถ้าองค์กรของเรามีระบบการวิเคราะห์การพัฒนาที่ดี และมีการออกแบบเส้นทางการฝึกอบรมที่ชัดเจน และตอบโจทย์ได้จริงๆ สิ่งที่ต้องทำต่อเพื่อไม่ให้เกิดอาการ train แล้วนิ่ง ก็คือ

  • นำมาสอนต่อ สิ่งแรกที่หลายองค์กรมักจะทำกันก็คือ หลังจากที่พนักงานอบรมจบมาแล้ว ก็ให้พนักงานสรุปและมาเล่าให้นายฟัง บางแห่งก็ให้สรุปและมาเล่าให้กับเพื่อนพนักงานได้ฟังกัน ซึ่งก็น่าจะเป็นวิธีหนึ่งที่ทำให้คนอบรมมาได้ทำการทบทวนเรื่องที่เรียนมา และทำให้คนอื่นได้ความรู้เพิ่มเติมอีกด้วย
  • ให้คิดต่อว่าจะนำสิ่งที่อบรมมาปรับใช้ในงานอย่างไร อีกวิธีหนึ่งที่มีหลายบริษัททำอีกเช่นกันก็คือ เมื่อผู้เข้าอบรมเรียนจบมา ก็ให้เขาคิดต่อยอดว่า จะนำเอาความรู้ที่ใช้ในการอบรมนั้น มาใช้ในการทำงานจริงในหน่วยงาน หรือในบริษัทของเราได้อย่างไร ให้คิดเป็นงาน หรือเป็นโครงการมาเสนอ
  • มอบหมายงานที่เกี่ยวกับเรื่องที่อบรมมา วิธีนี้เป็นอีกวิธีหนึ่งที่ทำให้ Train แล้ว ไม่นิ่ง ก็คือ จบจากการอบรมแล้ว ให้หัวหน้ามอบหมายงานให้กับพนักงาน โดยให้งานที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่ไปอบรมมาโดยตรง เพื่อให้พนักงานได้นำเอาความรู้เหล่านั้นมาใช้ในการทำงานจริง เช่น ส่งไปเรื่องเรื่องของการเจรจาต่อรองมา กลับมาก็ต้องมอบหมายให้พนักงานได้มีโอกาสเจรจาต่อรองจริงๆ หรือส่งไปเรียนเรื่องของการสื่อสารที่ดี กลับมาแล้วก็ต้องส่งเสริมให้พนักงานมีโอกาสสื่อสารกับคนอื่นมากขึ้น เป็นต้น
  • สร้างระบบการโค้ชอย่างต่อเนื่อง วิธีที่จะทำให้การอบรมมาแล้วไม่นิ่ง อีกวิธีหนึ่งก็คือ หัวหน้าหรือผู้จัดการจะต้องทำหน้าที่เป็นโค้ช ที่คอยติดตาม และคอยให้คำแนะนำในเรื่องที่เกี่ยวกับที่เรียนมา เช่น พนักงานอบรมเรื่องของการสร้างแรงจูงใจในการทำงานให้กับพนักงาน พอเรียนจบกลับมา ตัวผู้จัดการก็คงต้องมีการมอบหมายงานให้ว่าจะให้พนักงานคนนี้ไปสร้างแรงจูงใจในการทำงานกับทีมงานที่ตนบริหารอยู่ได้อย่างไร จากนั้นก็ต้องมีการกำหนดช่วงระยะเวลาในการพูดคุย โค้ชกัน ให้คำแนะนำกัน รวมถึงการให้กำลังใจแก่พนักงานด้วย เพื่อให้พนักงานสามารถที่จะเอาสิ่งที่เรียนมาใช้งานได้จริง จนถึงกระทั่งสามารถเปลี่ยนพฤติกรรมของตนเองในการทำงานได้

องค์กรที่ Train แล้วนิ่ง หรือ อบรมแล้วไม่ได้ผล มีแต่คำบ่นว่า อบรมไปก็เท่านั้น แสดงว่า องค์กรนั้นไม่มีการวางระบบเพื่อให้เกิดการนำเอาความรู้ที่เรียนมา มาใช้ในการทำงานจริงๆ

หรือจะอบรมไปเพราะว่าเห็นคนอื่นเขาอบรมกัน ก็เลยเอาบ้าง ก็ขอให้อย่าเป็นอย่างนั้นเลยครับ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

บลอกที่ WordPress.com .

Up ↑

%d bloggers like this: