เคล็ดลับการบริหารคน อยากให้พนักงานมีผลงานที่ดี ลองใช้วิธีต่อไปนี้

goodperformance

เดือนสุดท้ายของปีแล้ว ขณะนี้ผมเชื่อว่าหลายท่านที่เป็นหัวหน้า ก็ได้รับทราบผลการประเมินของลูกน้องแต่ละคนกันแล้ว ได้รู้ว่า ลูกน้องแต่ละคนผลงานเป็นอย่างไร มีอะไรที่ทำได้ดี อะไรที่ทำได้ไม่ดีและต้องปรับปรุง

ในปีถัดไป ก็จะต้องมีเป้าหมายในการทำงานใหม่เกิดขึ้น เพราะธุรกิจปกติแล้วก็จะต้องทำผลงานให้ดีขึ้นทุกๆ ปี ผลงานของธุรกิจจะดีขึ้นได้ก็มาจากผลงานของพนักงาน และหัวหน้าทุกคนก็ย่อมที่จะอยากให้พนักงานของตนมีผลงานที่ดี ทำงานมีปัญหาน้อยที่สุด

แล้วเราจะมีวิธีการอย่างไรที่จะทำให้พนักงานมีผลงานที่ดี หรือมีผลงานที่ทำได้ตามเป้าหมาย และแผนงานที่กำหนดไว้ เพราะแค่พนักงานทำงานได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ ก็ถือว่าพนักงานทำงานได้ดีแล้ว เราลองมาดูวิธีการง่ายๆ ที่จะทำให้พนักงานทำงานได้ดี ตามเป้าหมายและแผนงานที่กำหนดกันครับ

  • อย่าลืมบอกเป้าหมายให้พนักงานทราบทุกครั้ง เวลาที่หัวหน้ามอบหมายงานให้กับลูกน้อง และอยากให้ลูกน้องทำงานได้ตามที่เรามอบหมาย สิ่งสำคัญก็คือหัวหน้าจะต้องมีการชี้แจงเป้าหมายของงานให้พนักงานทราบ และเห็นภาพความสำเร็จเดียวกัน เห็นภาพผลลัพธ์ของงานในภาพเดียวกัน เรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมาก หัวหน้างานหลายคนมองข้ามเรื่องนี้ไป เพราะเห็นว่าพนักงานก็ทำงานเหมือนเดิมทุกปีตาม Job Description ที่เขียนไว้ ก็เลยคิดว่าไม่ต้องพูดคุยบอกอะไร จริงๆ แล้วแม้ว่างานจะเหมือนเดิม แต่ความคาดหวัง และผลลัพธ์ของงานที่องค์กรต้องการนั้น เปลี่ยนแปลงไปทุกปี ดังนั้นถ้าไม่อยากให้ลูกน้องทำงานออกมาแล้วต้องแก้ไข หรือมีผลงานที่ไม่ได้ตามเป้าหมาย ก็อย่าลืมบอกเป้าหมายและความคาดหวังของหัวหน้าให้ลูกน้องทราบและเข้าใจอย่างชัดเจนเสียก่อนที่จะเริ่มต้นทำงานนะครับ
  • ติดตามผลงาน และให้ Feedback สิ่งต่อไปที่หัวหน้าจะต้องทำ เพื่อให้พนักงานทำงานได้ตามเป้าหมายก็คือ ต้องติดตามผลการทำงานอย่างสม่ำเสมอ หรือ อาจจะมีการกำหนดจุดตรวจให้ชัดเจนว่า จะมีการดูความคืบหน้าเมื่อไหร่ อย่างไร และเมื่อถึงเวลาก็ต้องมาพิจารณาความคืบหน้าของงานด้วยกัน จากนั้นก็จะต้องมีการให้ Feedback แก่พนักงานที่เกี่ยวข้องกับการทำงาน ไม่ว่าจะเป็นด้านบวก หรือด้านลบ เพื่อให้พนักงานได้ทราบว่าระยะเวลาที่ผ่านมานั้น ทำงานออกมาเป็นอย่างไร มีอะไรที่ดี และอะไรที่ต้องปรับปรุง ผิดกับหัวหน้าบางคนที่ไม่เคยติดตามงาน ไม่เคยบอก ไม่เคยแจ้งอะไรพนักงานเลย พนักงานก็จะคิดไปเองว่าผลงานของตนดีมาก เพราะนายไม่เคยบอกอะไร ทั้งๆ ที่จริงๆ แล้วอาจจะไม่ดีเลยก็เป็นได้ แต่สุดท้ายก็แก้ไขไม่ทันเวลา
  • สอนงานพนักงานบ้าง เมื่อพนักงานทำงานแล้วมีปัญหา สิ่งที่หัวหน้าจะต้องทำก็คือ ให้คำแนะนำและสอนงานแก่พนักงาน เพื่อให้เขาสามารถทำงานได้ตามที่เราต้องการ บางครั้งก็แปลกนะครับ หัวหน้าอยากให้ลูกน้องมีผลงานที่ดี เมื่อลูกน้องทำงานไม่ได้ กลับไม่เคยคิดที่จะสอนงานหรือให้คำแนะนำอะไรเลย มีแต่บอกให้ไปหาทางเอาเอง พอทำไม่ได้ ก็มาตำหนิว่าแค่นี้ทำไมทำไม่ได้ พนักงานไม่ได้อยากทำไม่ได้หรอกครับ แค่เพียงเขาอาจจะยังไม่รู้วิธีทำงานที่ถูกต้อง ดังนั้นถ้าเราอยากให้พนักงานมีผลงานดี ได้ดั่งใจเรา เราเองก็ต้องสอนงานพนักงานบ้างนะครับ
  • ให้กำลังใจ และสร้างแรงจูงใจอย่างสม่ำเสมอ ประเด็นสุดท้ายก็คือ หัวหน้างานคงต้องพยายามที่จะรักษาระดับแรงจูงใจของพนักงานไม่ให้ตกลง แต่ถ้ามีโอกาสได้ ก็ควรจะทำให้แรงจูงใจสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องมากกว่า ดังนั้น เรื่องขวัญและกำลังใจจึงเป็นสิ่งสำคัญ ถ้าพนักงานทำงานได้ดี ก็ควรจะต้องขอบคุณ และให้กำลังใจอย่างสม่ำเสมอ หรือในทางตรงกันข้าม พนักงานทำงานได้ไม่ดี เราก็ยิ่งควรจะต้องทำความเข้าใจ และให้กำลังใจ เพื่อให้พนักงานพัฒนาตนเองให้มีผลงานที่ดีขึ้น ให้คำชื่นชมพนักงานบ้างเวลาที่เขาทำงานได้ดี รวมทั้งให้การยอมรับในฝีมือของพนักงาน เพื่อให้เขามีพลังในการทำงานอย่างต่อเนื่อง
  • ใส่ใจเรื่องอนาคตของพนักงาน ประเด็นสุดท้ายก็คือ พนักงานจะทำผลงานได้ดี เวลาที่เขารู้ว่าถ้าเขาทำได้ดีแล้วผลงานมันจะไปเกี่ยวข้องกับอนาคตในการทำงานของเขาอย่างไร ดังนั้นหัวหน้างานที่ดีจะต้องใส่ใจในเรื่องของความรู้ ทักษะ และความสามารถในด้านต่างๆ ของพนักงาน และมีการวางแผนเพื่อการพัฒนา และเติบโตในการทำงาน อะไรที่พนักงานยังขาด ก็เติมให้ อะไรที่ดีอยู่แล้ว ก็ส่งเสริมกันต่อไป รวมทั้งมีการวางแผนความก้าวหน้าในสายอาชีพของพนักงานแต่ละคนด้วย

ถ้าทำได้ดังที่กล่าวมาสัก 4 ข้อ ผมคิดว่าพนักงานของเราจะมีผลงานที่ดีขึ้น และสามารถทำงานได้ตามเป้าหมายตามที่นายต้องการ อาจจะดีกว่าเป้าหมายด้วยซ้ำไป ลองเอาไปใช้ดูนะครับ

One thought on “เคล็ดลับการบริหารคน อยากให้พนักงานมีผลงานที่ดี ลองใช้วิธีต่อไปนี้

Add yours

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

บลอกที่ WordPress.com .

Up ↑

%d bloggers like this: