สิ่งที่พนักงานมักจะเข้าใจผิด ถ้าไม่มีการสื่อสารเรื่องเหล่านี้ให้ดี

communication

เรื่องของการบริหารคนนั้น เป็นสิ่งที่มีความยุ่งยากซับซ้อนมาก เนื่องจาก คนเรามีความคิดความอ่านไม่เหมือนกัน มีมุมมองไม่เหมือนกัน มีอารมณ์และความรู้สึกที่ไม่เหมือนกัน และเมื่อเราจ้างคนเข้ามาทำงาน เราก็ต้องบริหารจัดการในเรื่องเหล่านี้ให้ดี เพื่อให้คนที่เราจ้างมานั้นทำงานให้เราได้อย่างเต็มความสามารถ โดยไม่เอาอารมณ์และความรู้สึกเข้ามามีผลต่อการทำงานมากเกินไป

และด้วยสาเหตุที่คนเราคิด และมองไม่เหมือนกันนี่เอง ก็เลยทำให้การบริหารคนนั้น มีความท้าทายมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคที่ข้อมูลข่าวสารถึงกันแบบนี้ ดังนั้น ในการบริหารคน ก็ไม่ควรที่จะปล่อยให้พนักงานคิดไปเอง รู้สึกไปเอง หรือเข้าใจผิดคลาดเคลื่อนไปกับสิ่งที่เป็นจริง

เราลองมาดูกันว่า มีประเด็นอะไรบ้างที่พนักงานมักจะเข้าใจผิดเสมอ ถ้าผู้บริหาร และ HR ไม่มีการสื่อสารพูดคุยให้ดี

  • พนักงานมักจะมองว่า เงินเดือนของตนเองต่ำกว่าคนอื่นเสมอ เรื่องของค่าจ้างเงินเดือนเป็นเรื่องที่มีผลกระทบต่อความรู้สึกพนักงานมาก ยิ่งถ้าผู้บริหารของบริษัทไม่มีการสื่อสารให้เกิดความเข้าใจอย่างชัดเจน ก็จะทำให้พนักงานคิดกันไปเองต่างๆ นานา ซึ่งการคิดไปเองนี้ก็มักจะเป็นสาเหตุที่ก่อให้เกิดปัญหาตามมามากมาย พนักงานมักจะมองว่า ตนเองได้รับเงินเดือนค่าจ้างที่ต่ำกว่าคนอื่น ไม่ว่าจะเป็นเพื่อนร่วมงาน หรือ บริษัทคู่แข่ง ทั้งๆ ที่ในความเป็นจริง บริษัทอาจจะจ่ายสูงกว่าคู่แข่งไปแล้ว ยิ่งไปกว่านั้น พนักงานส่วนหนึ่งก็มักจะมองว่า ตนเองไม่ได้รับความเป็นธรรมในการบริหารค่าจ้างเงินเดือน ดังนั้น เพื่อไม่ให้พนักงานรู้สึกไปเอง หรือคิดไปเองจนเกิดปัญหาตามมา สิ่งที่ HR และผู้บริหารจะต้องดำเนินการในเรื่องนี้ก็คือ จะต้องมีการสื่อสารในเรื่องของนโยบายในการบริหารค่าจ้างเงินเดือน มีการตรวจสอบการจ่ายของบริษัทกับตลาดอยู่เสมอ พร้อมทั้งมีการสื่อสารถึงแนวทางในการบริหารจัดการในเรื่องของค่าตอบแทน เพื่อให้พนักงานเกิดความรู้สึกที่เป็นธรรม และเกิดความชัดเจนมากขึ้น ไม่คิดกันไปเอง
  • พนักงานมักจะเชื่อว่าผลงานของตนเองดีกว่าคนอื่นเสมอ อีกเรื่องที่มักจะเป็นปัญหาถ้าเราไม่สื่อสารให้ดี ก็คือ เรื่องของผลงานของพนักงาน ซึ่งในทางปฏิบัตินั้น หัวหน้างาน ผู้จัดการ ผู้บริหาร มักจะไม่ค่อยมีการสื่อสารในเรื่องของผลงานของพนักงานให้กับพนักงานได้รับทราบ บางคนไม่เคยได้รับทราบว่าผลงานของตนเองเป็นอย่างไรด้วยซ้ำไป จะมารู้ก็คือช่วงปลายปีในช่วงประเมินผลงาน และมีการแจ้งผลงานให้กับพนักงานทราบ ซึ่งโดยปกติ ถ้าหัวหน้าไม่เคยบอกพนักงานว่า ผลงานของเขาดี หรือไม่ดี สิ่งที่พนักงานมักจะคิดไปเองเสมอ ก็คือ เขามักจะคิดว่า ถ้าหัวหน้าไม่ได้บอกเขาว่าผลงานเขาเป็นอย่างไร แปลว่า ผลงานของเขาดีมาก มิฉะนั้น หัวหน้าก็คงจะเรียกไปตำหนิแล้ว ซึ่งในความเป็นจริงแล้ว หัวหน้าอาจจะไม่กล้าพูด ไม่กล้าบอก หรือไม่อยากบอก ซึ่งเรื่องผลงานก็เป็นอีกเรื่องที่หัวหน้าจะต้องบอกพนักงานอย่างสม่ำเสมอว่าผลงานของพนักงานเป็นอย่างไร อะไรดี อะไรไม่ดี เพื่อที่จะได้ไม่คิดไปเอง
  • พนักงานมักจะเชื่อว่า ถ้าหัวหน้าเรียกไป Feedback ต้องเป็นการตำหนิเสมอ เรื่องของ Feedback ก็เป็นอีกเรื่องที่พนักงานมักจะเข้าใจผิดเสมอ เพราะเมื่อไหร่ที่หัวหน้าเรียกไปคุย ก็มักจะเป็นการตำหนิ ดุว่า เสมอ พอมีคำว่า Feedback เกิดขึ้น ก็เลยมองเรื่องนี้เป็นสิ่งที่ไม่ดีไปด้วย ซึ่งผู้บริหารและ HR ก็ต้องเปลี่ยนมุมมองของพนักงานที่มีต่อเรื่องนี้ให้ได้ เพราะจะมีผลต่อระบบในการบริหารจัดการของบริษัทอย่างมาก โดยเฉพาะในเรื่องของการบริหารผลงาน ซึ่งหัวหน้าจำเป็นที่จะต้องเรียกพนักงานมาพูดคุย Feedback อย่างสม่ำเสมอ ถ้าเราทำเรื่องนี้ได้ดี ผลงานของพนักงานจะได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง แค่เพียงเปลี่ยนมุมมองต่อ Feedback ให้เป็นมุมบวก
  • พนักงานมักจะมองว่า การขึ้นเงินเดือนและโบนัส จะต้องได้มากขึ้นทุกปี ความเชื่อนี้ก็ยังมีหลงเหลืออยู่ในปัจจุบันในหลายองค์กร คือ พนักงานมักจะมองว่า การขึ้นเงินเดือน และโบนัสที่ตนได้รับนั้น จะต้องได้มากขึ้นทุกปี เช่น ถ้าปีนี้ ได้ 2 เดือน ปีหน้าก็ต้องได้มากกว่า 2 เดือน การขึ้นเงินเดือนก็เช่นกัน มักจะมองว่า ทุกปีจะต้องได้รับเงินขึ้น หรือ % เงินขึ้นที่สูงขึ้นทุกปี ซึ่งในทางปฏิบัติตินั้นมันเป็นไปได้ยากในยุคนี้ ดังนั้น ผู้บริหาร และ HR จะต้องสร้างความเข้าใจให้กับพนักงานให้ชัดเจนว่า เรื่องของการขึ้นเงินเดือนและโบนัสนั้น มันมีโอกาสที่จะได้มาก ได้น้อย ไม่เท่ากันในแต่ละปี เพราะอะไรบ้าง ซึ่งส่วนใหญ่ก็มาจากผลประกอบการของบริษัท และผลงานของพนักงานแต่ละคนในแต่ละปี ซึ่งปกติก็ไม่น่าจะเท่ากัเป๊ะทุกปีเช่นกัน
  • พนักงานมักจะมองว่า ทำงานครบ 3 ปี 5 ปีแล้วต้องได้รับการเลื่อนตำแหน่ง นี่ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่พนักงานมักจะเข้าใจกันไปเอง ว่าทำงานครบทุกๆ 3-5 ปี แล้ว จะต้องได้รับการเลื่อนตำแหน่งที่สูงขึ้นไปเรื่อยๆ ซึ่งในทางปฏิบัติก็คงจะเป็นไปได้ยากอีกเช่นกัน เพราะถ้าทำแบบนั้นจริงๆ ไม่นานพนักงานทุกคนในบริษัทก็คงจะมีตำแหน่งผู้บริหารกันหมด ดังนั้น ก็ต้องมีการชี้แจงถึงระบบความก้าวหน้าในสายอาชีพให้ชัดเจน ว่าปัจจัยอะไรบ้างที่มีผลต่อการพิจารณาเลื่อนตำแหน่งให้กับพนักงาน จะต้องมีการสื่อสาร และทำความเข้าใจเรื่องนี้ให้ชัดเจนเช่นกัน

ประเด็นเหล่านี้ เป็นประเด็นที่พนักงานมักจะคิดไปเอง เข้าใจไปเอง จริงๆ ก็ยังมีประเด็นปลีกย่อยอีกพอสมควร แต่หลักๆ ก็มักจะหนีไม่พ้นประเด็นที่ได้กล่าวไปข้างต้น เมื่อเราทราบแบบนี้แล้ว ผู้บริหารและ HR ก็น่าจะมีการวางแผนในการสื่อสาร สื่อความ ทำความเข้าใจ จัดให้มีช่องทางในการสื่อสารเรื่องเหล่านี้ ให้กับพนักงานอย่างสม่ำเสมอ

ทั้งนี้ก็เพื่อป้องกันไม่ให้พนักงานคิดไปเอง จนกลายเป็นข่าวลือในทางที่ไม่ดี สุดท้ายก็จะมีผลกระทบต่อขวัญกำลังใจของพนักงาน สุดท้ายก็กระทบต่อผลงานของพนักงาน และขององค์กรอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

บลอกที่ WordPress.com .

Up ↑

%d bloggers like this: