HR ถ้าอยากตามอนาคตให้ทัน ต้องปรับตัวในเรื่องอะไรบ้าง

hr-future-adapt

เรื่องของความก้าวหน้าในเทคโนโลยีนั้น ทำให้เรื่องของการบริหารจัดการธุรกิจ เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมาก เมื่อกระบวนการทำงานเปลี่ยน ก็ย่อมจะมีผลกระทบต่อเรื่องของทรัพยากรบุคคลอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

ฝ่ายบุคคลเองก็เช่นกัน จะต้องเปลี่ยนแปลงจากหน่วยงานที่คอยทำงานในเชิงรับ ทำงานเอกสาร (ในยุคหนึ่ง) ต้องมาเป็นหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนหน่วยงานหลักให้ได้ในเรื่องของการบริหารคน

ในอนาคตฝ่ายบุคคลทำแค่นี้ไม่ได้ จะต้องเปลี่ยนแปลงตนเองให้เป็นหน่วยงานที่ดูแลและบริหารคนในเชิงรุกมากขึ้น อย่างที่เราเคยได้ยินคำว่า Business Partner เราจะต้องเป็นคู่คิดของ CEO ในเรื่องของคน ในเรื่องของการวางแผนการบริหารจัดการเรื่องของทรัพยากรบุคคลทั้งหมดของบริษัท เพื่อให้แน่ใจได้ว่า คนของเราสามารถสร้างผลงาน ได้ตามเป้หมายที่เจ้าของธุรกิจต้องการ

ถ้า HR จะเป็นอย่างที่ว่ามาได้นั้น จะต้องปรับตัวอย่างไรบ้าง

  • ติดตามความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีให้ทัน HR ที่จะเป็นคู่คิดให้กับ CEO ได้นั้น จะต้องติดตามความก้าวหน้าของเทคโนโลยีให้ทัน ต้องรู้ว่า ปัจจุบัน และอนาคตจะมีเทคโนโลยีอะไรเข้ามาบ้าง และสิ่งเหล่านั้นจะมีผลต่อการทำงานของบริษัทอย่างไรบ้าง อาทิ เริ่มมีการใช้หุ่นยนต์ในการผลิตมากขึ้น เริ่มมีระบบ cloud base มาใช้งาน ฯลฯ สิ่งเหล่านี้ HR จะต้องนำมาคิดต่อว่า มันจะมีผลต่อธุรกิจของเราอย่างไร และเราสามารถที่จะเอามาปรับใช้กับการทำงาน หรือกับระบบ HR ของบริษัทเราได้อย่างไรบ้าง
  • ใช้ข้อมูลเรื่องคน มาประกอบการคิดและตัดสินใจ คงเคยได้ยินคำว่า Data Analytic กันมาบ้างนะครับ HR เองก็คงต้องใช้ประโยชน์จากเรื่องนี้ให้ได้ ซึ่งปกติ การคิดและการตัดสินใจในเรื่องของการบริหารคนนั้น เรามักจะใช้ความรู้สึกเป็นหลัก เช่น คิดว่าตอนนี้มีปัญหาเรื่องการพัฒนา คิดว่าตอนนี้มีปัญหาเรื่องการบริหารค่าจ้างเงินเดือน มีปัญหาเรื่องของแรงงานสัมพันธ์ ฯลฯ โดยที่ไม่มีข้อมูลที่ชัดเจนมากพอ แต่ในปัจจุบันต่อเนื่องอนาคตข้างหน้า HR ของเราจะต้องมีการนำเอาข้อมูลเรื่องการบริหารคนมาพิจารณามากขึ้น ก่อนที่จะตัดสินใจทำอะไร ก็ต้องมีข้อมูลอ้างอิงที่ชัดเจน ดังนั้น ถ้าเราจะทำในลักษณะที่เรียกว่า HR Analytic ได้นั้น สิ่งสำคัญก็คือ การจัดเก็บข้อมูลทางด้านการบริหารคนของบริษัทจะต้องทำอย่างดี ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลด้านการขาด ลา มาสาย ข้อมูลการฝึกอบรมและพัฒนา ข้อมูลทางด้านการบริหารค่าจ้างเงินเดือน และข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารคน ที่สำคัญ HR ในยุคนี้จะต้องมีความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูลเหล่านี้ ได้อย่างชัดเจน เพราะปัจจุบันข้อมูลเยอะมาก ถ้าเราไม่รู้จักที่จะกลั่นกรอง หรือนำมาวิเคราะห์ให้ถูกต้องเหมาะสม ก็อาจจะเป็นผลทำให้เราตัดสินใจผิดพลาดได้อีกเช่นกัน
  • ยุคแห่ง Freelance ในยุคนี้ต่อเนื่องอนาคต คำว่า Freelance จะมีมากขึ้นเรื่อยๆ คนในยุคอนาคตจะไม่ค่อยอยากจะเป็นลูกจ้างประจำ ไม่อยากทำงานซ้ำๆ ไปเรื่อยๆ แต่อยากที่จะเป็นนายของตนเอง และสามารถที่จะทำงานในแบบที่ไม่ซ้ำซากจำเจได้มากขึ้น ดังนั้นก็เลยหันมายึดอาชีพอิสระมากขึ้น ซึ่งแน่นอนว่า ย่อมส่งผลต่อการสรรหาว่าจ้างพนักงานในวิชาชีพเฉพาะทางต่างๆ ได้ยากขึ้นเรื่อยๆ ดังนั้น ถ้า HR ตระหนักในเรื่องนี้ ก็จะต้องหาวิธีการที่จะใช้ Freelance ที่มีอยู่ให้เป็นประโยชน์ต่อการทำงานของบริษัท และจะต้องหาวิธีในการบริหารบริหารจัดการเพื่อให้ได้ผลงานที่ดีที่สุดจาก Freelance เหล่านี้
  • งานกับเรื่องส่วนตัวต้องผสมผสานกันมากขึ้น จากเดิมที่เรามักจะใช้คำว่า Work-Life Balance ก็คือ ทำชีวิตของการทำงานกับชีวิตส่วนตัวให้มันสมดุลกัน ก็ต้องเริ่มเปลี่ยนมาเป็นคำว่า Work-Life Integration ก็คือ ผสมผสานงานและชีวิตส่วนตัวเข้าด้วยกันให้ได้ เพราะอนาคต งานกับชีวิตมันแยกจากกันได้ยากขึ้นเรื่อยๆ เพราะเทคโนโลยีที่ทันสมัยทำให้ทุกคนสามาถทำงานได้ทุกที่และทุกเวลา ดังนั้น วิธีการบริหารจัดการให้ชีวิตส่วนตัวกับงานผสมผสานกันได้อย่างดี จึงเป็นสิ่งที่ท้าทายคนที่จะทำงาน HR ในยุคอนาคตอย่างมาก

นอกจากสิ่งที่ชัดเจนที่เกิดขึ้นดังที่ได้กล่าวมาข้างต้น ก็ต้องอย่าลืมติดตามเรื่องราวข่าวสารในทุกด้าน ว่าเกิดอะไรขึ้นบ้าง และให้คิดต่อไปว่า สิ่งที่เกิดขึ้นนั้นมันมีผลอย่างไรกับธุรกิจของบริษัท และจะมีผลอย่างไรต่อระบบ HR ที่จะต้องปรับเปลี่ยนและพัฒนาเพื่อให้ธุรกิจไปสู่เป้าหมายที่ต้องการได้

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

บลอกที่ WordPress.com .

Up ↑

%d bloggers like this: