เคล็ดลับการบริหารคน: ช่วยให้พนักงานคิดดี แล้วจะได้ผลงานที่ดี

goodthought

เรื่องของการบริหารจัดการคนนั้น เป้าหมายสูงสุดก็คือ การทำให้คนที่เราบริหารนั้น สร้างผลงานได้อย่างเต็มที่ โดยการสร้างแรงจูงใจให้เกิดขึ้นกับพนักงาน เพื่อให้พนักงานมีพลังในการทำงานได้อย่างเนื่อง แล้วเราจะสร้างแรงจูงใจให้กับพนักงานได้อย่างไร

ปกติแล้ว เราไม่สามารถที่จะไปสร้างแรงจูงใจได้โดยตรงอยู่แล้ว เพราะว่า ความต้องการของคนแต่ละคนไม่เหมือนกันเลย แต่เราสามารถที่จะสร้างบรรยากาศ เพื่อทำให้พนักงานรู้สึกดี และเมื่อพนักงานรู้สึกดี ก็จะเกิดความพอใจ และเมื่อเกิดความพอใจ ก็จะเกิดแรงจูงใจในการทำงานได้ง่ายขึ้น

ด้วยเหตุนี้เอง ก็เลยมีผู้ที่ศึกษาเรื่องของพฤติกรรมของคนเราว่า ทำไมคนเราถึง ทำ หรือไม่ทำ ทำไมถึงมีพฤติกรรมแบบนั้น หรือแบบนี้ โดยนาย Chantal Burns ซึ่งเป็นผู้เขียนหนังสือที่ชื่อว่า Instant Motivation ได้กล่าวถึงที่มาของผลงานของคนเราว่า มันมาอย่างไร สิ่งที่เขาศึกษาก็คือ

ผลงาน มาจาก พฤติกรรมของพนักงาน ซึ่งพฤติกรรมก็เกิดจากความรู้สึก และ ความรู้สึกก็มาจาก ความคิดของพนักงาน ซึ่งถ้าลองวาดเป็นรูป ก็จะได้ดังรูปข้างล่างนี้ครับ

instant-motivationจากตรรกะข้างต้น แปลง่ายๆ ว่า ถ้าเราต้องการให้พนักงานสร้างผลงานที่ดี หรือแสดงออกซึ่งพฤติกรรมที่ดี เราจะต้อง

  • สร้างความคิดที่ดีให้กับพนักงาน ก็คือ จะต้องทำให้พนักงานมีความคิดที่ดีก่อน จะต้องคิดให้ถูก คิดให้ดี ซึ่งการที่เราจะทำให้พนักงานคิดให้ดีได้นั้น หัวหน้าก็จะต้องเข้าใจพนักงาน และพยายามสื่อความ และสร้างบรรยากาศในการทำงานที่ดีไว้เสมอ เพื่อเป็นพื้นฐานที่จะทำให้พนักงานคิดดีได้ อาทิ พูดคุยให้กำลังใจ การให้คำชม การให้โอกาสพนักงานในการทำงาน และการยอมรับในฝีมือของพนักงาน ฯลฯ สิ่งเหล่านี้จะทำให้พนักงานคิดดี
  • เมื่อคิดดี ก็จะรู้สึกดี ถ้าเราสามารถสร้างความคิดที่ดีให้กับพนักงานได้ สิ่งที่เราจะได้ก็คือ พนักงานก็จะรู้สึกดีต่อการทำงาน และ
  • ความรู้สึกที่ดี ก็จะส่งผลต่อพฤติกรรมที่ดี ผลของความรู้สึกที่ดี จะทำให้พนักงานแสดงออกถึงพฤติกรรมที่ดีตามมา เช่น เมื่อพนักงานรู้สึกดี ก็จะทำงานด้วยความยิ้มแย้มแจ่มใส มีความมุ่งมั่น มีความรับผิดชอบ เอาใจใส่ในการทำงาน เวลาที่งานมีปัญหาก็จะไม่ย่อท้อ จะพยายามหาทางในการแก้ไขปัญหาให้ได้ ฯลฯ
  • ผลที่ดีก็จะเกิดขึ้น และเมื่อพฤติกรรมดี ผลที่ดีก็จะเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นผลงาน หรือ ผลจากพฤติกรรมที่ดี ก็จะทำให้คนอื่นรู้สึกดีไปด้วย ซึ่งก็จะเกิดเป็นผลดีต่อการทำงานอย่างต่อเนื่อง

จากนั้นมันก็จะวนไปเรื่อย ก็คือ เมื่อเกิดผลที่ดี พนักงานก็จะคิดดี และเมื่อคิดดี ก็จะทำให้รู้สึกดี และพฤติกรรมก็จะดีตามมา วนไป

ดังนั้นเมื่อทราบแบบนี้แล้ว และในฐานะที่เราต้องบริหารจัดการคน หรือพนักงานในทีมงาน และเราต้องการที่จะสร้างผลงานที่ดี สิ่งที่ผู้จัดการจะต้องทำให้เกิดขึ้นให้ได้ก็คือ การทำให้พนักงานคิดให้ดี มีความคิดที่ดี โดยการสร้างบรรยากาศที่ดีในการทำงาน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของทีมงาน การสื่อสาร การชื่นชม การให้การยอมรับ การให้ความเอาใจใส่ และให้ความสำคัญกับความรู้สึกของพนักงาน ให้กำลังใจพนักงาน ฯลฯ

ทั้งนี้ก็เพื่อให้พนักงานมีความคิดในเชิงบวก คิดในทางที่ดี แต่ถ้าเราลองทำในทางตรงกันข้าม ถ้าเราในฐานะหัวหน้าหรือผู้จัดการมัวแต่สร้างบรรยากาศในการทำงานที่แย่ๆ ทำให้พนักงานเกิดความคิดแย่ๆ คิดลบตลอดเวลา สิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือ ความรู้สึกลบ เมื่อเกิดความรู้สึกลบ พฤติกรรมก็ลบ และเมื่อพฤติกรรมลบ ผลงานที่ออกมาก็จะลบตามไปด้วย

วันนี้ท่านทำให้พนักงานคิดดี คิดบวก แล้วหรือยังครับ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

บลอกที่ WordPress.com .

Up ↑

%d bloggers like this: