เครื่องมือการบริหารค่าตอบแทน: เงินเดือน เราจ่ายไปเพื่ออะไร

salary-for

เงินเดือน เป็นค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน ซึ่งจ่ายให้กับพนักงานที่เข้ามาทำงานในบริษัท เพื่อเป็นค่าตอบแทนสำหรับการจ้าง โดยจะจ่ายให้กับพนักงานเป็นประจำทุกเดือน เงินได้ของพนักงานตัวอื่นที่ถือเป็นเงินได้มูลฐาน นอกจากเงินเดือนแล้วก็มี ค่าจ้างรายวัน ซึ่งเข้าข่ายลักษณะเดียวกันกับเงินเดือน

เรื่องของเงินเดือนมูลฐานที่เราจะจ่ายให้กับพนักงานเพื่อตอบแทนการทำงานนั้น แค่เรื่องเงินเดือนเพียงเรื่องเดียวก็ทำเอาฝ่ายบุคคลปวดหัวได้มากเหมือนกัน และเมื่อเราเทียบสัดส่วนของเงินเดือนกับค่าตอบแทนอื่นๆ แล้วก็จะเห็นว่า เงินเดือนนั้นมีสัดส่วนที่มากกว่าค่าตอบแทนอื่นๆ และถือเป็นค่าตอบแทนหลักในการว่าจ้างพนักงาน ดังนั้นเวลาจะจ่ายเงินเดือน ก็ต้องมีเหตุผลในการบอกพนักงานว่าทำไมบริษัทเราถึงจ่ายลักษณะนี้ ทำไมไม่จ่ายแบบนั้น

การจ่ายเงินเดือนให้กับพนักงานนั้น โดยพื้นฐานแล้วจะจ่ายตามลักษณะงานที่พนักงานรับผิดชอบ ตำแหน่งงานใดที่ต้องใช้ความรู้ทักษะในการทำงานสูง มีความรับผิดชอบสูง และผลของงานที่ออกมานั้นมีผลกระทบต่อบริษัทมาก โดยปกติแล้วงานลักษณะนี้จะได้รับเงินเดือนสูงกว่างานธุรการทั่วๆ ไป สิ่งที่ผมเขียนมานี้พูดอีกคำหนึ่งได้ก็คือคำว่า “ค่างาน”

ตำแหน่งงานใดควรจะได้รับเงินเดือนมากกว่า สิ่งที่จะมากำหนดระดับในการจ่ายเงินเดือนก็คือ ระดับค่างานของตำแหน่งงานที่พนักงานทำงานอยู่ จะเป็นตัวกำหนดเงินเดือนในขั้นต้นเลยว่า งานแบบนี้เราต้องจ่ายสูงกว่างานอีกแบบหนึ่ง เช่น คงจะไม่มีใครจ่ายแม่บ้านด้วยเงินเดือนที่สูงกว่านักบัญชีอย่างแน่นอน  หรือจ่ายคนขับรถสูงกว่าวิศวกร ดังนั้นจะเห็นได้ว่า หลักสำคัญในการกำหนดอัตราเงินเดือนก็คือ คุณค่าของงานแต่ละตำแหน่งของบริษัทเราเอง

ส่วนเรื่องของว่าจะจ่ายในอัตราเท่าไรนั้น นักบริหารค่าจ้างเงินเดือนในองค์กรจะต้องหันออกไปมองตลาดภายนอกว่าในธุรกิจแบบเดียวกันนั้น ตำแหน่งงานที่ทำงานคล้ายๆ กัน เขาจ่ายกันอยู่ที่เท่าไร ก็ต้องหาข้อมูลการจ่ายของตลาดให้ได้มากที่สุด และนำข้อมูลดังกล่าวมากำหนดเป็นโครงสร้างเงินเดือนในแต่ละกลุ่มงาน

ดังนั้นศาสตร์และศิลป์ของการบริหารเงินเดือนก็คือ

  • วิธีการกำหนดอัตราเงินเดือนจะต้องชัดเจน และมีที่มาที่ไป อธิบายได้ว่าทำไมต้องจ่ายต่างกัน หรือเหมือนกัน
  • ต้องมีการสำรวจข้อมูลเงินเดือนในตลาด เพื่ออ้างอิงและเป็นข้อมูลสำหรับการกำหนดอัตราเงินเดือนของบริษัทเราเอง
  • ถ้าหากจะมีการขึ้นเงินเดือนประจำปี ก็ต้องพิจารณาจากหลายๆ ส่วนประกอบกัน เช่น ผลงานพนักงานในภาพรวมทั้งหมด เมื่อเทียบกับเพื่อนร่วมงานในตำแหน่งเดียวกัน ความสามารถในการจ่ายของบริษัท และสภาพเศรษฐกิจภายนอกโดยเฉพาะเรื่องของอัตราค่าครองชีพในตลาดว่าปรับสูงขึ้นสักเท่าไร

สรุปแล้ว เงินเดือนมูลฐาน ก็คือ ค่าตอบแทนที่เราจ่ายให้กับพนักงาน เพื่อตอบแทนการทำงานในตำแหน่งงาน ซึ่งสะท้อนค่างานของตำแหน่งงานนั้นๆ เป็นเรื่องแรก ส่วนพนักงานคนนั้นจะมีประสบการณ์ และเคยทำงานมาแล้วกี่ปี เก่งแค่ไหน อันนี้ก็จะต้องมาต่อรองกัน สุดท้ายก็คือนำมากำหนดเป็นอัตราเงินเดือนให้กับพนักงานที่เราจะจ้างเข้ามาเพื่อทำงานให้กับบริษัท และถือเป็นค่าตอบแทนตัวแรกที่คนสมัครงานจะใช้ในการตัดสินใจว่าจะทำงานที่ไหนดี ถ้าเงินเดือนแข่งขันได้ ก็จะเริ่มมองไปที่ค่าตอบแทนตัวอื่นเพิ่มเติมต่อไป

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

บลอกที่ WordPress.com .

Up ↑

%d bloggers like this: