ระบบ HR ที่ดี ต้องอาศัยผู้จัดการสายงานและผู้บริหารช่วยกัน

hrandline

ระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลที่ดีนั้น ไม่ใช่แค่เพียงฝ่ายบุคคลเท่านั้นที่จะต้องมีระบบที่ดี ยังต้องประกอบไปด้วยเจ้าหน้าที่ในฝ่ายบุคคลที่จะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ความเข้าในงานบริหารทรัพยากรบุคคลอย่างดีด้วย และยังต้องสามารถที่จะนำเอาระบบดังกล่าวไปใช้งานจริง โดยสามารถทำให้ผู้จัดการสายงานและผู้บริหาร นำเอาระบบ HR ที่วางไว้ ไปใช้งานจริงได้อีกด้วย

ในทางปฏิบัติแล้ว งาน HR ไม่ใช่งานเอกเทศ ที่จะบอกว่า ถ้ามีผู้บริหาร HR และทีมงานที่เก่งๆ แล้ว ระบบ HR ของบริษัทจะดีไปด้วย มันไม่ได้เป็นแบบนั้นเสมอไป

ผมเคยเห็นบางบริษัท ได้ตัวผู้อำนวยการฝ่ายบุคคลมือดีไป แต่กลับไม่สามารถทำระบบ HR ให้ดี และประสบความสำเร็จในบริษัทได้เลย ทำไมถึงเป็นเช่นนั้น

คำตอบก็คือ ระบบ HR จะดีหรือไม่ดี จะมีประสิทธิภาพหรือไม่นั้น ไม่ได้ขึ้นกับฝ่ายบุคคลเพียงฝ่ายเดียว แต่ยังต้องอาศัยผู้บริหารของฝ่ายอื่นๆ และผู้บริหารระดับสูงเป็นตัวผลักดันระบบด้วยเช่นกัน

  • ระบบการสรรหาและคัดเลือกพนักงาน ระบบนี้ HR ก็ต้องอาศัยผู้จัดการสายงานในการกำหนดคุณสมบัติของตำแหน่งงานต่างๆ ในหน่วยงานของตนเอง ซึ่งต้องเป็นคุณสมบัติที่ชัดเจน เพื่อที่จะให้ทางฝ่ายบุคคลสามารถที่จะนำมาใช้ในการสรรหาผู้สมัครได้ตรง และยังต้องอาศัยผู้จัดการสายงานในการช่วยคัดเลือกพนักงานอีกด้วย โดยที่ HR จะเป็นคนวางระบบในการคัดเลือก ว่าจะต้องทำอย่างไรบ้าง มีแบบทดสอบอะไรบ้างอย่างไร และเวลาสัมภาษณ์จะต้องใช้คำถามในลักษณะใด เพื่อให้ที่จะประเมินคุณสมบัติได้ตรงกับที่กำหนดไว้
  • ระบบการพัฒนาพนักงาน ระบบนี้ก็เช่นกัน เนื่องจากฝ่ายบุคคลไม่ได้รู้จักพนักงานแต่ละคนเลย คนที่น่าจะรู้จักพนักงานได้ดีที่สุดก็คือนายของพนักงานคนนั้น ไม่ว่าจะเป็นจุดแข็ง จุดอ่อน ใครต้องพัฒนาอะไร ต่อยอดอะไรนั้น ผู้จัดการสายงานต้องเป็นคนวิเคราะห์และประเมินให้ได้ เพื่อที่จะนำข้อมูลเหล่านี้มาหารือกับฝ่ายบุคคลในการวางแผนและหาทางในการพัฒนาพนักงานให้สอดคล้องกับจุดแข็งจุดอ่อนของแต่ละคน แต่ก็ยังบางองค์กรที่ผู้จัดการไม่สนใจและไม่เคยคิดที่จะพัฒนาพนักงาน มีแต่บอกให้ฝ่ายบุคคลไปช่วยดูหน่อยว่า พนักงานแต่ละคนจะต้องได้รับการพัฒนาอะไรบ้าง พอฝ่ายบุคคลบอกมาไม่ถูกใจ ก็มักจะหาว่า ฝ่ายบุคคลไม่ได้เรื่อง ทำงานได้ไม่ดี ทั้งๆ ที่งานเรื่องการพัฒนาพนักงานนั้น เป็นหน้าที่ของผู้จัดการสายงานโดยตรงอยู่แล้ว
  • ระบบการบริหารค่าจ้างเงินเดือนและสวัสดิการ ระบบนี้ฝ่ายบุคคลกับผู้บริหารระดับสูงจะต้องร่วมกันกำหนดเพื่อให้เป็นระบบที่ใช้ในการบริหารค่าจ้างเงินเดือนในภาพรวมของบริษัท และเมื่อระบบลงตัวแล้ว ผู้จัดการทุกคนก็ต้องเคารพกฎเกณฑ์ในการบริหารค่าจ้างเงินเดือนที่กำหนดไว้ด้วยเช่นกัน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอัตราแรกจ้าง โครงสร้างเงินเดือน และสวัสดิการต่างๆ บางองค์กรมีการกำหนดนโยบายการบริหารค่าจ้างเงินเดือนอย่างดี แต่ผู้จัดการแต่ละคน รวมถึงผู้บริหารระดับสูงกลับไม่ให้ความสำคัญ และไม่เอาไปใช้งาน ยังคงคิดอยากให้เงินเดือนใครเท่าไหร่ก็ให้ตามตาม ไม่อยากให้ใครก็ไม่ให้ ไม่มีหลักการอะไรเลย HR เองก็พยายามทำระบบที่ดีให้ แต่ผู้บริหารกลับไม่เคารพกฎเกณฑ์เหล่านี้
  • อัตราการลาออกของพนักงาน อีกเรื่องที่มักจะถูกกล่าวหาว่า เป็นความรับผิดชอบของ HR ก็คือ เรื่องของอัตราการลาออกของพนักงาน ซึ่งมักจะถูกกำหนดให้เป็นตัวชี้วัดผลงานของฝ่ายบุคคล แต่จริงๆ แล้ว การที่พนักงานอยากจะลาออกจากบริษัทนั้น มันมาจากสาเหตุได้หลายประการมาก ทั้งเรื่องของการบริหารบุคคล จากหัวหน้างาน จากผู้บริหาร จากงาน ฯลฯ ดังนั้น ถ้าเราต้องการที่จะลดอัตราการลาออกของพนักงานจริงๆ เราก็ควรจะร่วมมือกัน ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายบุคคลที่เป็นคนกำหนดนโยบาย แนวทางในการบริหารทรัพยากรบุคคลในด้านต่างๆ และต้องร่วมกับผู้จัดการสายงานในการที่จะนำเอาสิ่งเหล่านี้ไปใช้งานจริง รวมทั้งผู้จัดการเองก็ต้องปรับปรุงและพัฒนาตนเองให้เป็นผู้จัดการที่ดีด้วยเช่นกัน ซึ่งเรื่องเหล่านี้ ก็จะมีผลต่อเรื่องของการสร้างความผูกพันของพนักงานต่อองค์กรด้วยเช่นกัน
  • การสร้างวัฒนธรรมองค์กร อีกเรื่องที่มักจะถูกมองว่าเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของฝ่ายบุคคล ก็คือ การสร้าง หรือ เปลี่ยนวัฒนธรรมองค์กร รวมถึงค่านิยมต่างๆ ขององค์กร เรื่องนี้ ยิ่งต้องอาศัยผู้บริหารระดับสูงที่ต้องเข้ามาเกี่ยวข้องอย่างมาก เพราะเรื่องวัฒนธรรมองค์กรนั้น มันต้องมาจากตัวผู้บริหารระดับสูงอยู่แล้ว บางองค์กรมีการสั่งการให้ HR สร้างวัฒนธรรมองค์กรขึ้นมา โดยที่ผู้บริหารระดับสูงไม่เคยคิดที่จะเข้ามามีส่วนร่วมอะไรเลย คำถามก็คือ แล้วมันจะสำเร็จได้อย่างไร

ถ้าเราอยากให้ระบบ HR ของบริษัทเราประสบความสำเร็จ ผู้บริหารสายงาน และผู้บริหารระดับสูงจะต้องเข้ามามีส่วนในการสร้างระบบ และนำระบบไปใช้งานด้วย และต้องใช้อย่างเคร่งครัดตามระบบที่วางไว้ด้วยเช่นกัน มิฉะนั้น ก็จะถูกมองว่า เลือกปฏิบัติ ลำเอียง ไม่เป็นธรรม

HR เองก็ต้องคอยกระตุ้น ส่งเสริม สนับสนุน และคอยให้ความช่วยเหลือผู้จัดการและผู้บริหารในเรื่องของระบบ และนโยบายต่างๆ ด้วยเช่นกัน

สรุปก็คือ ทั้ง HR และผู้จัดการสายงานจะต้องร่วมกันทำระบบ HR ให้แข็งแกร่งนั่นเองครับ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

บลอกที่ WordPress.com .

Up ↑

%d bloggers like this: