สิ่งที่ต้องเตรียมความพร้อม เมื่อมีการปรับค่าจ้างขั้นต่ำปี 2560

impactwage

เรื่องราวของการปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำใหม่ในปี 2560 นั้นเป็นที่พูดคุยกันเยอะมากทีเดียว สัปดาห์ที่แล้วผมเขียนบทความเกี่ยวกับเรื่องของการปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำและการปรับผลกระทบให้กับพนักงานที่ได้รับผลกระทบไว้ ก็มีผู้อ่านหลายท่านที่ให้ความสนใจ และเขียนมาสอบถามประเด็นกันเพี่มเติมอยู่พอสมควร

ในทางปฏิบัติในเรื่องของการบริหารค่าจ้างเงินเดือนนั้น ไม่ใช่แค่เรื่องของการปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำใหม่ให้กับพนักงานในระดับปฏิบัติการเท่านั้นที่ต้องให้ความสำคัญ ยังมีประเด็นอื่นๆ ที่ฝ่ายบุคคล และฝ่ายบริหารค่าจ้างเงินเดือนของบริษัทจะต้องพิจารณาและเตรียมความพร้อมไว้ก่อนล่วงหน้าด้วยเช่นกัน มีเรื่องอะไรบ้างนั้น ลองมาดูกันครับ

  • งบประมาณเรื่องของค่าจ้างเงินเดือน ผมเชื่อว่าถึงเวลานี้แล้ว ทุกบริษัทจะต้องมีการจัดเตรียมงบประมาณไว้สำหรับปีหน้าแล้ว โดยมีการคำนวณปรับเงินเดือนให้กับกลุ่มที่เป็นพนักงานระดับปฏิบัติการที่ได้รับผลจากการปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำใหม่ แต่ก็อย่าลืมคำนวณเรื่องเงินสมทบประกันสังคมที่ต้องปรับใหม่ เงินกองทุกสำรองเลี้ยงชีพ (ถ้ามี) ที่จะต้องมีการปรับตัวเลขกันใหม่ เพราะพนักงานได้รับค่าจ้างเพิ่มขึ้น นอกจากนั้นก็จะมีเรื่องของค่าล่วงเวลาซึ่งก็ต้องมีการตั้งงบประมาณเผื่อไว้ด้วยเช่นกัน สำหรับบริษัทที่มีการจ่ายค่าล่วงเวลากันเป็นประจำ
  • อัตราแรกจ้างสำหรับพนักงานในแต่ละวุฒิการศึกษา อีกประเด็นหนึ่งที่น่าจะได้รับผลกระทบบ้าง แต่อาจจะไม่มากนัก ก็คือ อัตราแรกจ้างสำหรับพนักงานที่จบการศึกษาใหม่ๆ ในแต่ละวุฒิการศึกษา ซึ่งน่าจะมีผลกระทบกับระดับ ปวช. และปวส. ส่วนปริญญาตรีนั้น อาจจะไม่ได้รับผลกระทบจากการปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำในครั้งนี้มากนัก เช่น เมื่อปรับเป็นวันละ 310 บาท ก็ตกเดือนละ 9,300 บาท และถ้าพนักงานจบใหม่ในระดับปวช. เราเคยกำหนดไว้ 9,200 บาท แบบนี้ก็ถือว่าได้รับผลกระทบก็ต้องมีการพิจารณาปรับเป็นอัตราใหม่ และเมื่อปวช. ปรับขึ้นก็ต้องมาพิจารณาระดับ ปวส. ว่าได้รับผลกระทบตามมาอีกหรือไม่ ถ้าได้รับ ก็ต้องมีการพิจารณาปรับเป็นอัตราใหม่เช่นกัน ก็ทำแบบนี้ไล่ไปจนถึงระดับปริญญาโท การพิจารณาดังกล่าวถือว่าเป็นการตรวจสอบในเรื่องของความเป็นธรรมในการจ่ายค่าจ้าง ซึ่งเท่าที่ผมได้ลองทำดู ระดับปริญญาตรีที่จ้างอยู่ที่ 15,000 บาทนั้น ไม่ได้รับผลกระทบอะไรมากนัก อาจจะไม่ปรับก็ได้ หรือถ้าบริษัทไหนที่มีกำลังในการจ่ายมากพอ อาจจะใจดีปรับ ก็ถือว่าเป็นคุณแก่พนักงาน
  • โครงสร้างเงินเดือน ประเด็นถัดมาที่ต้องพิจารณาก็คือ เรื่องของโครงสร้างเงินเดือนของบริษัท หลังจากที่มีการปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำแล้ว ซึ่งครั้งนี้ถือว่าปรับไม่มากเท่ากับครั้งที่แล้ว ดังนั้นอาจจะไม่มีผลกระทบอะไรมากนักกับโครงสร้างเงินเดือนของบริษัทที่ทำไว้ ระดับงานที่ต้องตรวจสอบเป็นพิเศษก็คือระดับล่างๆ หน่อย ก็คือระดับปฏิบัติการ จากที่เราเคยกำหนดขั้นต่ำไว้ 9,000 บาท ก็ต้องเปลี่ยนเป็น 9,300 บาท นอกนั้น ก็อาจจะมีการตรวจสอบในเรื่องของการแข่งขันได้ของโครงสร้างเงินเดือนของบริษัทว่าจะต้องมีการปรับปรุงหรือไม่ ถ้าจะให้ดี ปี 2560 ก็ควรจะเข้าร่วมการสำรวจค่าจ้างเงินเดือน เพื่อที่จะดูว่าตลาดเขาขยับอะไรกันออกไปบ้าง และเป็นอย่างไร เพื่อที่เราจะได้นำมาปรับปรุงโครงสร้างเงินเดือนให้ทัดเทียมกับตลาดนั่นเอง

ประเด็นหลักๆ ที่ต้องเตรียมความพร้อมกันล่วงหน้าก็น่าจะมีประมาณนี้ครับ สิ่งที่สำคัญก็คือ เวลาจะปรับค่าจ้างเงินเดือนนั้น ก็คงต้องพิจารณาถึงความเป็นธรรมภายในบริษัทเราเองด้วย ไม่ควรจะพิจารณาแค่ตัวเงินเพียงอย่างเดียว นายจ้างอาจจะไม่อยากปรับมากนัก เพราะเป็นต้นทุนที่สูงขึ้น แต่อย่าลืมว่า การที่เราไม่ดูแลเรื่องของความเป็นธรรมในการจ่ายค่าจ้างนั้น จะทำให้แรงจูงใจของพนักงานลดต่ำลงได้ เช่น พนักงานบางคนเคยได้มากกว่าคนเดิมอยู่ แต่พอปรับค่าจ้างใหม่ กลายเป็นว่าพนักงานใหม่ได้ค่าจ้างที่เท่ากับ หรือใกล้เคียงกว่าเดิมมาก

เมื่อขวัญกำลังใจ และแรงจูงใจหดหาย สิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือ ผลงานของพนักงานก็จะแย่ลง ซึ่งส่งผลต่อผลงานรวมของบริษัทอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

ดังนั้นพิจารณาให้ดี และถี่ถ้วน มองเรื่องความเป็นธรรมเป็นหลัก อย่าให้เข้าสุภาษิตว่า

“เสียน้อยเสียยาก เสียมากเสียง่าย”

One thought on “สิ่งที่ต้องเตรียมความพร้อม เมื่อมีการปรับค่าจ้างขั้นต่ำปี 2560

Add yours

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

บลอกที่ WordPress.com .

Up ↑

%d bloggers like this: