“อยู่ที่นี่แล้วผมจะโตไปไหนได้บ้าง” จะตอบคำถามนี้ได้ จะต้องมีอะไรบ้าง (ตอนที่ 1)

career111

ผมเชื่อว่าท่านที่ทำงาน HR หรือ ท่านที่เป็นผู้จัดการที่ต้องบริหารคนในทีมงานเกือบทุกคนจะต้องเคยได้ยินคำถามนี้จากพนักงานมาบ้าง แล้วท่านตอบพนักงานอย่างไรครับ คำตอบก็จะมีประมาณว่า “ไม่ทราบเหมือนกันนะ ผมว่าก็โตไปตามสายบังคับบัญชานี่แหละ” หรืออาจจะเป็นว่า “คิดว่าทำงานสัก 3-5 ปีก็จะมีการเลื่อนระดับงานให้ แต่จะเลื่อนไปเป็นอะไรนั้น ตอนนี้ยังไม่ได้คิดเลย” หรือ อาจจะตอบว่า “บริษัทเรามีสายการเติบโตอยู่ 2 สายก็คือ สายบังคับบัญชา ก็คือโตไปตามลำดับชั้นในการบังคับบัญชาของบริษัท กับโตไปในสายวิชาชีพเฉพาะทาง”

สำหรับบริษัทของท่าน ท่านจะตอบแบบไหนครับ

การที่เราจะตอบคำถามนี้ของพนักงานได้อย่างชัดเจนนั้น แปลว่าบริษัทเองจะต้องมีระบบความก้าวหน้าในสายอาชีพที่ชัดเจนเช่นกัน มีเส้นทางในการเติบโตที่พนักงานสามารถวางแผน และเลือกทางที่จะโตได้ในบริษัท รวมทั้งมีเกณฑ์และแนวทางในการพัฒนาที่สอดคล้องกับเป้าหมายของการเติบโตของพนักงานแต่ละคน

และการที่เราจะมีระบบ Career Path ที่ดีนั้น จะต้องเริ่มต้นจากอะไร อย่างไรบ้าง

  • มีการจัดโครงสร้างองค์กรที่ชัดเจน แบ่งเป็นสายงานในวิชาชีพต่างๆ ชัดเจน ซึ่งการมีโครงสร้างองค์กร และสายงานที่ชัดเจนนี้เอง จะทำให้เราสามารถที่จะออกแบบได้ว่า งานไหนจะโตไปไหนได้บ้าง และจะโตไปในลักษณะใดได้บ้าง นอกจากนั้นยังสามารถบอกได้อีกว่า การที่จะโตขึ้นไปตามเส้นทางสายอาชีพที่ต้องการนั้น จะต้องผ่านงานอะไร และต้องมีประสบการณ์งานอะไรเพิ่มบ้าง
  • มีการแบ่งระดับงานที่เหมาะสมกับโครงสร้างขององค์กร นอกจากการจัดโครงสร้างองค์กรที่ชัดเจนแล้ว สิ่งถัดไปก็คือ จะต้องมีการแบ่งระดับงานที่เหมาะสมด้วย กล่าวคือ มีจำนวนระดับงานที่ไม่มากเกินไป จนทำให้การเติบโตตามสายอาชีพหมดความสำคัญไปหรือโตไป ก็ไม่มีงานอะไรที่แตกต่างกัน หรือมีระดับงานที่น้อยเกินไป จนไม่สามารถที่จะทำให้พนักงานเติบโตต่อไปได้ ผมเคยเห็นบางองค์กรที่มีเพียง 7 ระดับงานเท่านั้น จากพนักงานระดับล่างสุดก็คือ พนักงานผลิตที่จบวุฒิการศึกษาขั้นต่ำ จนถึงระดับ ผู้อำนวยการฝ่าย ที่ขึ้นตรงกับ MD ก็มีแค่เพียง 7 ระดับ ก็เลยทำให้พนักงานไม่มีเส้นทางที่จะโตไปไหนได้ ทั้งๆ ที่งานบางงานมีความยากมากขึ้นและลึกมากขึ้นเรื่อยๆ
  • มีการกำหนดเกณฑ์ที่บอกว่าตำแหน่งงานไหนที่โตได้ หรือไม่ได้ เนื่องจากการเติบโตตามสายอาชีพที่ถูกต้องนั้น ไม่ใช่ทุกงานจะโตได้หมด หรือโตได้เท่ากัน ดังนั้นองค์กรควรจะมีการกำหนดกลุ่มงานหลัก กลุ่มงานรอง กลุ่มงานสนับสนุน ฯลฯ ให้ชัดเจนเพราะแต่ละกลุ่มงานที่กล่าวมานั้น จะมีความลึกในการเติบโตที่ไม่เท่ากัน สายงานหลัก และตำแหน่งงานหลักขององค์กร ก็อาจจะมีระดับในการเติบโตที่มากกว่า สายงาน หรือตำแหน่งงานด้านสนับสนุน เป็นต้น ที่สำคัญกว่านั้นก็คือ บางตำแหน่งงานอาจจะไม่สามารถกำหนดเส้นทางในการเติบโตได้ เช่น ตำแหน่งแม่บ้าน ตำแหน่ง พนักงานขับรถ ฯลฯ ตำแหน่งเหล่านี้ จะมีเส้นทางในการโตที่มีข้อจำกัด ไม่ใช่โตได้เท่ากับสายงานหลัก ผมเคยเห็นบางองค์กรมีการแบ่งระดับการโตของพนักงานขับรถถึง 4 ระดับ ทั้งๆ ที่ไม่มีความลึกของงานมากขึ้นเลย หลักง่ายๆ ที่เป็นตัวกำหนดว่าตำแหน่งงานไหนที่โตได้ หรือไม่ได้ ก็ให้ดูจากว่า ตำแหน่งงานไหนที่ยิ่งทำงานนานมากขึ้นจะยิ่งมีความลึกของความรู้ และทักษะมากขึ้นไปด้วย และยิ่งไปกว่านั้น ยังสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลงานขององค์กรได้มากขึ้นไปอีก ตำแหน่งงานที่ตอบโจทย์นี้ได้ ก็จะเป็นตำแหน่งที่สามารถสร้างเป็นเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพที่ลึกขึ้นได้เรื่อยๆ
  • มีการกำหนดเกณฑ์ในการเติบโตของตำแหน่งงานในแต่ละระดับ ซึ่งเกณฑ์ส่วนใหญ่ก็ประกอบไปด้วย ผลงาน Competency ศักยภาพ และการฝึกอบรม เป็นหลักๆ แต่ในบางองค์กรก็อาจจะมีการกำหนดเกณฑ์ในการเติบโตที่มากกว่านี้ ก็แล้วแต่นโยบายของแต่ละแห่ง

เมื่อมีระบบและเกณฑ์อย่างที่ว่ามาข้างต้นแล้ว เราก็จะสามารถสร้างเป็น Career Path ได้สำหรับบางตำแหน่ง หรือบางกลุ่มตำแหน่งงาน และยังสามารถที่จะกำหนดเป็นเส้นทางให้พนักงานเลือกที่จะโตได้อีกด้วยเช่น อยากโตในสายวิชาชีพ หรือสายบังคับบัญชา เป็นต้น พอมีระบบที่ชัดเจนแล้ว สิ่งที่จะต้องมีถัดไปก็คือ แนวทางในการบริหารระบบ Career Path ที่ชัดเจน จะต้องมีการกำหนดบทบาทหน้าที่ของพนักงานในแต่ละระดับ เช่นตัวพนักงานเองจะต้องทำอย่างไรถ้าอยากโต หัวหน้าหรือผู้จัดการจะต้องทำอย่างไร และฝ่ายบุคคลจะต้องมีระบบอะไรเข้ามารองรับบ้าง รายละเอียดเหล่านี้จะเล่าให้อ่านกันในวันพรุ่งนี้นะครับ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

บลอกที่ WordPress.com .

Up ↑

%d bloggers like this: