ระบบค่าตอบแทนของบริษัท ดีพอที่จะเก็บรักษาคนเก่งไว้ได้สักแค่ไหน

talent-compen

คนเก่ง หรือที่ภาษาอังกฤษ เรียกกันว่า Talent นั้น ถือเป็นพนักงานที่มีคุณสมบัติที่โดดเด่น ทั้งในด้านผลงานที่ทำได้ ก็โดดเด่นกว่าคนอื่นๆ ทั้ง Competency ในด้านต่างๆ ก็มีอยู่ในเกณฑ์ที่ถือว่าเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับพนักงานคนอื่นได้อย่างชัดเจน ทั้งในเรื่องของศักยภาพ ก็ถือได้ว่ามีศักยภาพสูง ที่จะฝากอนาคตของบริษัทไว้กับเขาได้ ถ้าเรามีพนักงานแบบนี้ในองค์กร เราต้องการจะเก็บรักษาไว้หรือไม่

ผมเชื่อว่าคำตอบส่วนใหญ่ก็คือ ต้องการเก็บรักษาคนเก่งแบบนี้ไว้ในองค์กรอย่างแน่นอน เพราะคนเก่ง จะเป็นกำลังสำคัญในการที่จะทำให้องค์กรมีผลงานที่ดีขึ้น และเจริญก้าวหน้าไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ ผู้บริหารและเจ้าของธุรกิจย่อมที่จะต้องการพนักงานแบบนี้อย่างแน่นอน เพราะถือเป็นกำลังสำคัญสำหรับความสำเร็จของธุรกิจ

คำถามก็คือ แล้วเราจะมีระบบในการเก็บรักษาคนเก่งเหล่านี้ไว้ได้อย่างไร นอกจากสภาพแวดล้อมต่างๆ ในการทำงานแล้ว สิ่งที่จะต้องตรวจสอบและพิจารณาเป็นอันดับแรกๆ ก็คือ ระบบบริหารค่าตอบแทนของบริษัทตนเองนั้น ถือว่าเป็นระบบที่สามารถกระตุ้นจูงใจ และเก็บรักษาคนเก่งไว้ได้ดีสักแค่ไหน

  • มีระบบประเมินผลงานที่ทำให้เห็นความแตกต่างระหว่างพนักงานที่เก่ง กับพนักงานปกติ ก่อนที่จะไปสู่ระบบค่าตอบแทน ก็คงต้องมีการพิจารณาก่อนว่า ระบบบริหารผลงาน หรือ ระบบประเมินผลงานของบริษัทเรานั้น เป็นระบบที่สามารถแยกแยะพนักงานที่เก่ง กับพนักงานธรรมดา และพนักงานที่มีผลงานแย่ออกจากกันได้หรือไม่ ถ้าไม่สามารถที่จะแยกแยะได้ เรื่องของระบบการบริหารค่าตอบแทนสำหรับคนเก่งก็ไม่ต้องพูดถึงเลย เพราะคงจะบริหารไม่ได้ ก็เท่ากับว่า คนเก่ง กับคนไม่เก่ง ก็ไม่มีเครื่องมือในการบ่งชี้ให้ได้ชัดเจน ผลก็คือไม่รู้ว่าจะไปให้รางวัลคนเก่งได้อย่างไร
  • ระบบการขึ้นเงินเดือนตามผลงาน จากระบบประเมินผลงานก็มาถึงระบบขึ้นเงินเดือนประจำปีตามผลงาน ลองประเมินระบบของบริษัทตนเองดูว่า ระบบการขึ้นเงินเดือนตามผลงานนั้น เป็นระบบที่บริษัทให้รางวัลคนเก่ง กับคนธรรมดา และคนที่แย่ ได้แตกต่างกันมากน้อยเพียงใด ถ้าเรามีระบบประเมินผลงานที่ทำให้เรารู้ว่าใครคือคนเก่งแล้ว ระบบการขึ้นเงินเดือนประจำปีสามารถที่จะตอบแทนคนเก่งให้แตกต่างกับคนธรรมได้สักแค่ไหน ถ้าเรารู้สึกว่าตอบแทนแทบจะไม่ได้แตกต่างกันเลย แสดงว่า ระบบการให้รางวัลเรื่องของการขึ้นเงินเดือนประจำปีนั้น ไม่ได้ทำให้คนเก่งรู้สึกว่าเขาเก่งตามที่ระบบประเมินผลงานได้บอกไว้
  • ระบบการให้รางวัลเรื่องอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็นระบบโบนัส ระบบ Incentive ต่างๆ เป็นระบบที่ตอบแทนพนักงานที่มีผลงานที่ดี และโดดเด่นสักแค่ไหน แตกต่างกับพนักงานที่มีผลงานในเกณฑ์ปกติ และผลงานที่แย่ อย่างไร

ถ้าเราตอบคำถามทั้งสามข้อข้างต้นด้วยคำตอบว่า “ไม่แตกต่างกัน” ก็แสดงว่าระบบการบริหารค่าตอบแทนของบริษัทเราไม่มีระบบในการแยกความแตกต่างระหว่างพนักงานที่เก่งๆ กับพนักงานธรรมดา ดังนั้นการที่เราจะเก็บรักษาพนักงานที่เก่งๆ นั้น ก็อาจจะทำได้ยาก เพราะเราตอบแทนทุกคนไปในทางเดียวกัน และไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญ

การที่จะทำให้ระบบการบริหารค่าตอบแทนสามารถที่จะตอบแทนคนเก่ง และทำให้คนเก่งๆ อยากอยู่ทำงานกับบริษัทต่อไป ก็ต้องเริ่มต้นจาก

  • มีระบบที่สามารถแยกแยะคนเก่งออกจากคนปกติได้ ทั้งในด้านผลงาน Competency และ ศักยภาพ
  • จากนั้นก็ต้องมีระบบในการให้รางวัลค่าตอบแทนสำหรับคนเก่ง ที่ต้องแตกต่างกับพนักงานปกติอย่างมีนัยสำคัญ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการขึ้นเงินเดือนตามผลงาน โบนัส หรือระบบ Incentive

อ่านจบแล้วลองประเมินดูนะครับว่า ระบบของบริษัทเรานั้น พอที่จะเก็บรักษาพนักงานที่เก่งๆ ไว้ได้ดีสักเพียงใด

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

บลอกที่ WordPress.com .

Up ↑

%d bloggers like this: