เราจะตอบแทนผลงานพนักงานได้ด้วยค่าตอบแทนในรูปแบบใดได้บ้าง

pm-rewards

พนักงานคนไหนที่ทำผลงานได้ดี เราก็ต้องมีการตอบแทนผลงานให้กับพนักงาน เพื่อสร้างแรงจูงใจให้กับพนักงานในการทำผลงานที่ดีอย่างต่อเนื่อง แต่พอเราพูดถึงเรื่องของการให้รางวัลผลงานนั้น เราก็มักจะนึกถึงค่าตอบแทนในรูปแบบเดิม ก็คือ การขึ้นเงินเดือน และอีกอย่างก็คือ โบนัสตามผลงาน

จะสังเกตได้ว่าองค์กรส่วนใหญ่ให้รางวัลผลงานแก่พนักงานอยู่ในสองรูปแบบนี้มาโดยตลอด อาจจะมีมากบ้างน้อยบ้างตามผลงาน และความสามารถในการจ่ายขององค์กรในแต่ละปี ประเด็นก็คือ เราจะมีวิธีใดได้บ้างที่จะให้รางวัลตอบแทนผลงานพนักงานที่ทำงานได้ดี

  • Base Pay เครื่องมือทางด้านค่าตอบแทนตัวแรกที่ใช้กันเยอะ ก็คือ การขึ้นเงินเดือนพนักงาน โดยหลักการตามปกติก็คือ เราจะมีการกำหนดงบประมาณในการขึ้นเงินเดือน และจากนั้นก็จะมีการกระจายงบประมาณในการขึ้นเงินเดือนไปตามระดับผลงานของพนักงานที่ทำได้ในแต่ละระดับ ใครที่ทำผลงานได้ A ก็จะได้รับอัตราการขึ้นเงินเดือนที่สูงกว่าคนอื่น แต่อย่างไรก็ดี เรื่องของการขึ้นเงินเดือนนั้น ก็มีข้อจำกัดอยู่เหมือนกัน ก็คือ ถ้าเราขึ้นมาก มันก็จะเป็น Fixed Cost ของบริษัทในระยะยาว ดังนั้น ถ้าเราจะใช้ระบบการขึ้นเงินเดือนเป็นตัวตอบแทนผลงานพนักงาน เราก็ควรจะพิจารณาองค์ประกอบของผลงานของพนักงานให้กว้างขึ้นกว่าเดิม กล่าวคือ เราต้องพิจารณาถึงศักยภาพของพนักงานเพิ่มเติมด้วย เพราะนี่คือผลงานในระยะยาวของพนักงาน การที่เราจะยินดีปรับเงินเดือนพนักงานสูงๆ และยินดีแบกรับ Fixed Cost ที่มากขึ้นเรื่อยๆ ของพนักงานคนนั้น ก็เพราะเรามั่นใจว่า พนักงานคนนั้นมีศักยภาพ ก็คือ มีความสามารถที่จะทำงานในอนาคตขององค์กรได้ ฝากอนาคตขององค์กรไว้ในมือเขาได้จริงๆ นั่นเอง
  • เพิ่มความถี่ในการปรับเงินเดือน อีกทางเลือกหนึ่งสำหรับการตอบแทนผลงานโดยใช้การขึ้นเงินเดือน ที่น่าสนใจ แต่ก็ยังไม่ค่อยมีใครกล้าลองสักเท่าไหร่ ก็คือ แทนที่จะขึ้นเงินเดือนกันปีละครั้ง ก็ปรับใหม่ว่า พนักงานคนไหนที่มีผลงานดีมาก โดดเด่นมาก และมีศักยภาพสูงมาก ก็จูงใจโดยให้มีการขึ้นเงินเดือนมากกว่าปีละ 1 ครั้งได้ เช่น ขึ้นเงินเดือนตาม % ที่กำหนด และจะมีการปรับเงินเดือนให้ทุกๆ 6 เดือน ถ้าพนักงานยังคงรักษาและพัฒนาผลงานที่ดีได้อย่างต่อเนื่อง
  • โบนัสตามผลงาน เครื่องมือตอบแทนผลงานที่นิยมมากขึ้นอีกตัวหนึ่งก็คือ โบนัสตามผลงาน เป็นเงินก้อนที่บริษัทจ่ายให้กับพนักงานเพื่อตอบแทนผลงานของพนักงาน ซึ่งปกติก็จะพิจารณาจากผลงานขององค์กร ถ้าผลงานเข้าเป้า ก็จะมีการตัดเงินก้อนโบนัสนี้ออกมาเพื่อแบ่งจ่ายให้กับพนักงาน และการแบ่งให้กับพนักงานก็มักจะใช้เหตุผลทางด้านผลงานเป็นเกณฑ์ในการแบ่ง ซึ่งก็สามารถทำให้กระตุ้นจูงใจพนักงานให้สร้างผลงานได้อย่างต่อเนื่องเช่นกัน นอกจากเรื่องของอัตราที่จ่ายแล้ว เราก็สามารถที่จะเพิ่มความถี่ในการจ่ายโบนัสให้กับพนักงานได้อีกเช่นกัน เช่น พนักงานทีมีผลงานดี สร้างผลงานที่ดีได้ตามเป้าหมายที่กำหนดอยู่อย่างสม่ำเสมอ ก็อาจจะจ่ายโบนัสให้มากกว่า 1 ครั้งต่อปี ก็สามารถทำได้ ส่วนพนักงานที่มีผลงานธรรมดา ก็เอาไปปีละครั้งก็พอตามมาตรฐาน เป็นต้น
  • Incentive เครื่องมืออีกอย่างที่เริ่มเข้ามามีผลต่อการให้รางวัลผลงานก็คือ Incentive จริงๆ Incentive นั้น เกิดขึ้นมาก็เพื่อตอบแทนผลงานของพนักงานโดยตรงอยู่แล้ว ดังนั้นเครื่องมือตัวนี้จึงมีความชัดเจนมากในการที่จะเชื่อมโยงกับผลงานที่พนักงานทำได้ และในปัจจุบันนี้ก็มีหลายบริษัทที่เริ่มมีการออกแบบระบบ Incentive ให้กับทุกหน่วยงานในองค์กร โดยเอาเป้าหมายการทำงานมาตั้ง และถ้าพนักงานทำงานได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ หรือมากกว่า ก็จะได้รับเงินส่วนแบ่งไป หน่วยงานที่ใช้ระบบ Incentive ได้โดยตรงก็คือ หน่วยที่ทำเงินให้กับบริษัทโดยตรง เราสามารถเอาเงินกำไรที่ทำได้ มาแบ่งให้เป็น Incentive ได้ หรือในทางตรงกันข้าม เราอาจจะกำหนดในเรื่องของการบริหารต้นทุน หรือการลดต้นทุน ถ้าหน่วยงานใด หรือพนักงานคนไหนสามารถที่จะบริหารต้นทุนลดลงได้ โดยที่ผลงานดีขึ้น เราก็จะนำเอาต้นทุนที่ลดลงไปได้นั้นมาแบ่งคืนให้กับพนักงาน เพื่อเป็นเงินรางวัลจูงใจทางด้านผลงานได้เช่นกัน
  • สวัสดิการ เดิมทีระบบสวัสดิการนั้น เรามักจะไม่ค่อยเอามาเชื่อมกับเรื่องของการให้รางวัลผลงาน เพราะถือว่า เป็นสิ่งที่พนักงานทุกคนต้องได้รับอยู่แล้ว เพราะเขาเป็นสมาชิกขององค์กร ในอดีต HR ก็ไม่เคยมองว่าสวัสดิการจะเอามาผูกผลงานได้อย่างไร เรามองว่าเป็นสิทธิที่พนักงานควรจะได้รับอยู่แล้ว แต่ในยุคปัจจุบันที่เราเน้นผลงานมากขึ้น เครื่องมือที่เรียกว่า สวัสดิการ นั้น ก็น่าจะพอเอามาใช้ในการตอบแทนผลงานพนักงานได้อยู่เช่นกัน เพียงแต่ต้องทำอย่างรอบคอบและอย่างมีคุณค่า เช่น พนักงานที่ทำผลงานได้ดี บริษัทอาจจะตอบแทนโดยการให้วันหยุดเพิ่มเติมมากขึ้น เช่น วันลาพักร้อนที่เพิ่มขึ้น หรืออาจจะอนุญาตให้พนักงานทำงานที่บ้านได้ หรือพนักงานส่งงานได้ตามกำหนดเวลา ก็อนุญาตให้หยุดได้ในวันรุ่งขึ้น หรืออาจจะมีการให้พนักงานที่มีผลงานดี ไปเที่ยวต่างประเทศฟรี ตามระยะเวลาที่กำหนด เป็นต้น

นี่คือระบบค่าตอบแทนที่เราสามารถเอามาตอบแทนผลงานพนักงานได้ ซึ่งในอนาคต เราก็คงต้องมีการคิดรูปแบบค่าตอบแทน หรือการให้ค่าตอบแทนในรูปแบบใหม่ๆ เพื่อตอบแทนผลงานพนักงานให้ได้มากขึ้น และชัดเจนขึ้น เพราะเรื่องของการขึ้นเงินเดือน และโบนัสนั้นบางครั้งก็มีข้อจำกัดอยู่เยอะ และแนวโน้มการขึ้นเงินเดือนก็มี% ที่ลดลงไปเรื่อยๆ จนตัวระบบมันเองอาจจะไม่สามารถที่จะสร้างแรงจูงใจในเรื่องของผลงานได้มากนัก ก็เลยต้องอาศัยเครื่องมือตัวอื่นเข้ามาประกอบมากขึ้น

อย่างไรก็ดี นอกจากเครื่องมือที่จับต้องได้ที่กล่าวมาทั้งหมดแล้ว ก็อย่าลืมว่า เรายังมีเครื่องมือที่สามารถใช้ในการให้รางวัลผลงานพนักงานได้ ก็คือ กลุ่มที่เป็น Intangible Reward นั่นเอง เช่น คำชมเชยจากนาย บรรยากาศในการทำงานที่ดี การได้รับการยอมรับในฝีมือจากหัวหน้าของพนักงานเอง ฯลฯ

อนาคตการจูงใจพนักงานให้สร้างผลงานที่ดีอย่างต่อเนื่อง ก็คิดหาวิธี และต้องมีการผสมผสานกัน ของทั้งรางวัลที่จับต้องได้ และที่จับต้องไม่ได้ประกอบกันครับ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

บลอกที่ WordPress.com .

Up ↑

%d bloggers like this: