การเตรียมความพร้อม ถ้ามีการปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำใหม่ในปีหน้า

prepare-new-minimumwage

ช่วงนี้เรื่องราวเกี่ยวกับการปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำในบ้านเราได้มีการพูดถึงกันมาก และมีหลายบริษัทที่คิดว่าต้นปีหน้าน่าจะมีการปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำอย่างแน่นอน ซึ่งถ้าดูจากข่าวคราวที่ออกมาในหลายช่องทาง เราจะเห็นว่ามีแนวโน้มของความเป็นไปได้มากทีเดียวที่จะมีการปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำใหม่ และถ้ามีการปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำใหม่อย่างที่ข่าวออกมาจริง พวกเราชาว HR จะต้องทำอย่างไรในเรื่องของการบริหารค่าจ้างเงินเดือนบ้าง

ผลกระทบที่จะได้รับถ้าหากมีการปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำใหม่ในปีหน้า จะกระทบกับการบริหารค่าจ้างเงินเดือนในประเด็นใดบ้างลองมาดูกันครับ

  • พนักงานระดับปฏิบัติการ พนักงานระดับนี้เป็นระดับที่ได้รับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำโดยส่วนใหญ่อยู่แล้ว ดังนั้นการปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำใหม่จึง มีผลกระทบกับพนักงานในกลุ่มนี้มากที่สุดในการปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำให้เป็นอัตราใหม่ จึงควรพิจารณาค่าจ้างของพนักงานเดิมที่เคยได้รับเพื่อไม่ให้เกิดความเหลื่อมล้ำกันในการจ่ายจากประสบการณ์ในการปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำเมื่อครั้งที่แล้ว จะพบว่ามีพนักงานหลายคนที่ไม่ได้รับการปรับเนื่องจากได้รับค่าจ้างสูงกว่าอัตราค่าจ้างขั้นต่ำที่กำหนดใหม่ เช่นพนักงานบางคนทำงานมานานปัจจุบันได้รับค่าจ้างขั้นต่ำอยู่ที่วันละ 320 บาทหากปีหน้าอัตราค่าจ้างขั้นต่ำใหม่เพิ่มขึ้นจากวันละ 300 บาท เป็นวันละ 320 บาท คำถามคือพนักงานคนนี้จะได้รับการปรับหรือไม่ เมื่อครั้งที่แล้วมีหลายบริษัทที่ไม่ได้พิจารณาปรับค่าจ้างให้กับพนักงานในลักษณะที่ว่านี้ จึงทำให้พนักงานที่เข้ามาทำงานใหม่ได้รับค่าจ้างขั้นต่ำ 320 บาทเท่าพนักงานเก่าซึ่งทำงานมานานผลก็คือทำให้พนักงานกลุ่มนี้ขาดขวัญและกำลังใจรวมทั้งยังมีปัญหาเกี่ยวกับการบริหารค่าจ้างเงินเดือนตามมาด้วย
  • อัตราแรกจ้างของพนักงานตามวุฒิการศึกษา ประเด็นที่สองนี้ เป็นประเด็นที่ต้องตรวจสอบให้ดีว่าอัตราค่าจ้างขั้นต่ำใหม่ที่รัฐบาลประกาศนั้นจะมีผลกระทบกับ อัตราแรกจ้างพนักงานใหม่ตามวุฒิการศึกษาต่างๆ ของบริษัทหรือไม่ อัตราแรกจ้างตามวุฒิการศึกษาที่จะได้รับผลกระทบมากที่สุดน่าจะเป็นระดับ ปวช. เพราะเป็นระดับที่ใกล้เคียงกับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำมากที่สุด และเมื่ออัตราค่าจ้างของของระดับปวช. ขยับขึ้น ก็ต้องมาพิจารณาอัตราแรกจ้างของระดับปวส. และปริญญาตรี ตามลำดับด้วยเช่นกัน บางองค์กรต้องพิจารณาขยับกันใหม่เลยก็มี เพราะมีผลกระทบในการจ่ายค่าจ้างสำหรับการที่จะรับพนักงานใหม่เข้ามา และเมื่อมีการปรับอัตราแรกจ้างในวุฒิใดก็ตาม ก็ต้องมาพิจารณาพนักงานแต่ละคนที่เพิ่งรับเข้ามาทำงานด้วยเช่นกัน ซึ่งจะต้องมีการปรับผลกระทบจากการปรับครั้งนี้ด้วยเช่นกัน
  • โครงสร้างเงินเดือน ผลกระทบถัดมาที่จะต้องพิจารณาถ้าหากมีการปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำใหม่ ก็คือตัวโครงสร้างเงินเดือนที่ทำไว้โดยเฉพาะในระดับงานล่างๆ ซึ่งเป็นระดับปฏิบัติการ เมื่อมีการขยับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ ก็น่าจะมีผลกระทบต่ออัตราในโครงสร้างเงินเดือนที่ทำไว้เช่นกัน ซึ่งอาจจะต้องมีการพิจารณาปรับปรุงโครงสร้างเงินเดือนใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับ การแข่งขันและตัวเลขของตลาดมากขึ้น
  • ค่าล่วงเวลา ผลกระทบถัดมาที่น่าจะทำให้นายจ้างปวดหัวมากที่สุดก็คือเรื่องของอัตราค่าล่วงเวลาซึ่งมีผลโดยตรงกับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำที่ขยับขึ้นทำให้ต้นทุนในการจ่ายค่าจ้างสูงขึ้นโดย ที่พนักงานยังคงทำงานได้เหมือนเดิมในประเด็นนี้นายจ้างเองคงต้องหาวิธีในการบริหารจัดการเรื่องของการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยไม่จำเป็นที่จะต้องอาศัยการทำงานล่วงเวลาให้มากนัก หรือบางแห่งอาจเปลี่ยนวิธีในการบริหารค่าจ้างใหม่โดยอาศัยระบบ incentive ในการทำงานเพื่อกระตุ้นผลงานของพนักงานให้มากขึ้น โดยอาศัยเวลาเท่าเดิม แต่ได้ค่าจ้างสูงขึ้นตามผลงานที่ทำได้เป็นต้น

ผลกระทบหลักๆก็น่าจะมีตามประเด็นข้างต้น อย่างไรก็ดีในการปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำใหม่ที่จะเกิดขึ้น สิ่งที่ควรระวังก็คือการปรับค่าจ้างอันเนื่องมากจากการปรับครั้งนี้ให้กับพนักงาน จะต้องระวังเรื่องของความเป็นธรรม และไม่ให้เกิดความลักลั่นกันของการจ่ายค่าจ้างเงินเดือน

ผลกระทบที่เกิดขึ้นในการบริหารค่าจ้างเรื่องของงบประมาณที่ต้องใช้ในการปรับค่าจ้างนั้น เป็นสิ่งที่นายจ้างกังวลมากก็จริง แต่ประเด็นที่สำคัญกว่างบประมาณก็คือเรื่องของขวัญและกำลังใจรวมทั้งความเป็นธรรมในการจ่ายค่าจ้างให้กับพนักงานหลังจากมีการปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำใหม่มากกว่า

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

บลอกที่ WordPress.com .

Up ↑

%d bloggers like this: