อย่าแค่เพียงพัฒนาพนักงานเพื่อวันนี้ แต่จงเตรียมความพร้อมเพื่อวันข้างหน้าด้วย

prepare-future

ปัจจุบันนี้องค์กรของคุณพัฒนาพนักงานเพื่อมุ่งเน้นให้ทำงานในปัจจุบัน หรือพัฒนาเพื่อสร้างทักษะใหม่ๆ ให้กับพนักงานเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับพนักงานในการสร้างผลงานในอนาคตข้างหน้า หรือทำทั้งสองอย่างควบคู่กันไป

ในทางปฏิบัติแล้ว การพัฒนาพนักงาน เป็นอีกเรื่องหนึ่งซึ่งถือว่าเป็นเรื่องสำคัญมากในการบริหารทรัพยากรบุคคล เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ถือว่าเป็นเรื่องยาก สิ่งที่ยากก็คือ เจ้าของบริษัท หรือผู้บริหารระดับสูง มักจะไม่ค่อยเห็นความสำคัญ และมักจะมองเป็นเรื่องสุดท้ายที่จะทำในการบริหารงานองค์กร

ทั้งนี้ก็เนื่องจาก มันไม่เห็นผลในทันทีทันใด ซึ่งทำให้ผู้บริหารเองก็สงสัยว่าพัฒนาไปแล้วได้ผลจริงหรือ บางคนมองว่าเสียเวลา และเสียเงินเปล่า ก็เลยเอาเงินไปลงทุนอย่างอื่นเพื่อที่จะทำให้ยอดขายและกำไรของบริษัทเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วในระยะสั้นๆ แต่ลืมมองเรื่องของการพัฒนาคน ซึ่งเป็นเป็นผลลัพธ์ในระยะยาวมากกว่า

ลองนึกถึงการเรียนหนังสือของเราเองก็ได้ครับ ว่าจะมีความรู้ความสามารถที่ใช้ในการทำงานได้ เราก็ต้องเรียนอย่างน้อยๆ 12 ปี ซึ่งก็ยังไม่เห็นผลทันทีเช่นกัน แล้งการพัฒนาพนักงาน แต่ส่งไปอบรมไม่กี่วัน จะให้เห็นผลเลิศเลยนั้น มันคงเป็นไปได้ยาก

อย่างไรก็ดี การพัฒนาพนักงานนั้น เราควรจะมีการแบ่งประเภทของการพัฒนาพนักงานไว้คร่าวๆ ดังต่อไปนี้

  • พัฒนาพนักงานเพื่อแก้ไขปัญหาผลงาน การพัฒนาพนักงานในประเภทนี้ เป็นประเภทที่นิยมกันมากที่สุด ก็คือ วิเคราะห์ดูว่าผลงานของพนักงานมีปัญหาอะไร และสาเหตุที่ทำให้พนักงานทำงานไม่ได้ตามที่ต้องการมันมาจากอะไร แล้วก็วางแผนพัฒนาพนักงานในเรื่องนั้นๆ วัตถุประสงค์ก็คือ เพื่อแก้ไขปัญหาผลงานที่พนักงานทำในปัจจุบันให้ได้มาตรฐาน และดีขึ้นกว่าอดีตที่ผ่านมา ซึ่งถือว่า เป็นการพัฒนาพนักงานเพื่อแก้ไขผลงานในอดีต
  • พัฒนาเพื่อต่อยอดจุดแข็งที่มีอยู่ การพัฒนาประเภทนี้ ก็ยังคงถือว่าเป็นการพัฒนาพนักงานเพื่อผลงานในปัจจุบัน กล่าวคือ เห็นว่าพนักงานมีจุดแข็งบางอย่าง ซึ่งถ้ายิ่งส่งเสริม ก็จะยิ่งทำให้พนักงานทำงานได้ดีขึ้น ก็ทำการพัฒนาพนักงาน วัตถุประสงค์ก็คือ เพื่อทำให้ผลงานปัจจุบันของพนักงานมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลมากขึ้นกว่ามาตรฐานที่กำหนดไว้
  • พัฒนาเพื่อเตรียมความพร้อมสู่อนาคต การพัฒนาพนักงานประเภทนี้ เป็นการพัฒนาพนักงานที่เกิดขึ้นน้อย เมื่อเทียบกับสองประเภทข้างต้น กล่าวคือ จะมีการวางแผนร่วมกับพนักงานในเรื่องของการเติบโต ความก้าวหน้าในสายอาชีพของพนักงาน พูดง่ายๆ ก็คือ จะต้องมีการสอบถามพนักงานกันเลยว่า อีก 3 ปีข้างหน้าอยากจะเติบโตไปในตำแหน่งไหน อย่างไร และร่วมกันวางแผนการพัฒนากันว่า ในการที่จะเติบโตไปยังตำแหน่งนั้นๆ จะต้องเรียนรู้ในเรื่องอะไรบ้าง ทั้งความรู้ ทักษะ และพฤติกรรมในการทำงาน จากนั้นก็วางแผนการพัฒนาในแต่ละปี ซึ่งผลจากการพัฒนาเรื่องนี้ จะยังไมส่งผลให้เราเห็นในวันนี้ แต่จะส่งผลให้เราเห็นในอนาคตข้างหน้า ว่าเราจะมีพนักงานที่มีความพร้อมที่จะโตไปเป็นผู้จัดการ ผู้บริหาร หรือไปเป็นผู้เชี่ยวชาญในงานของบริษัท

ผู้บริหารของบริษัททุกแห่งล้วนแต่มีภาพอนาคตของบริษัทอยู่ในใจ บางบริษัทมีวิสัยทัศน์กำหนดไว้อย่างชัดเจน ดังนั้นเราจึงควรที่จะพัฒนาพนักงานมือดี เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมไปสู่อนาคคตที่ดีขึ้นของบริษัทด้วยเช่นกัน

ดังนั้น เวลาที่วางแผนพัฒนาพนักงานในปีถัดไป ก็อย่ามองแค่ผลงานย้อนหลังว่ามีอะไรไม่ดี และต้องพัฒนาให้ดีแค่นั้น แต่ต้องมองไปในอนาคตด้วยว่า พนักงานคนไหนที่มีศักยภาพ ก็ให้มีการวางแผนการพัฒนาเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของพนักงานไว้ด้วย

คนเก่งหายากมากขึ้น ก็ต้องหาทางพัฒนาเองด้วยส่วนหนึ่ง พอพัฒนาได้แล้วก็อย่าลืมวางแนวทางในการเก็บรักษาพนักงานกลุ่มนี้ไว้ให้ดีด้วยนะครับ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

บลอกที่ WordPress.com .

Up ↑

%d bloggers like this: