ดึงดูดคนเก่งเข้ามาแล้ว ก็อย่าลืมเก็บรักษาไว้ด้วย

attract-and-retain

ทุกองค์กรต่างต้องการคนเก่งคนดีเข้ามาทำงาน ต่างก็พยายามที่จะสร้างระบบงานHR ที่ดี และพยายามสร้างสิ่งดึงดูดคนเก่งให้เข้ามาทำงานให้ได้มากที่สุด แต่บางองค์กรได้คนเก่งเข้ามาแล้ว ก็คิดว่า คนเก่งก็น่าจะทำงานอยู่กับองค์กรนานๆ เพราะองค์กรมีสิ่งที่ดี ที่น่าดึงดูดให้เข้ามาทำงาน แต่จริงๆ แล้ว การดึดดูดคนเก่ง กับการเก็บรักษาคนเก่งนั้น มันต้องใช้เครื่องมือที่แตกต่างกันไป

ผลการสำรวจล่าสุด ปี 2016 Global Talent Management and Rewards, and Global Workforce Studies ที่ทำโดย Willis Towers Watson ซึ่งเก็บข้อมูลจาก 2,004 บริษัททั่วโลก โดยมีผู้ตอบจำนวนถึง 31,000 คนจากทั่วโลก ได้สรุปประเด็นเรื่องของการดึงดูด และการเก็บรักษาพนักงาน (Attract and Retain) ว่า จากการสำรวจความคิดเห็นของพนักงานทั่วโลกนั้น ประเด็นเรื่องของการดึงดูดและการเก็บรักษาพนักงานนั้นจะต้องใช้ปัจจัยที่แตกต่างกัน และในมุมมองของพนักงานเองก็มองแตกต่างกันไปด้วย ลองมาดูว่ามีอะไรบ้างนะครับ

ปัจจัยในการดึงดูดพนักงานเข้าทำงาน

  • อันดับ 1 Base pay/salary เป็นเรื่องของเงินเดือนค่าจ้างที่สูงพอที่จะดึงดูดคนเก่งเข้าทำงานได้
  • อันดับ 2 Job Security พนักงานต้องการความมั่นคงในงาน คือ ถ้าพนักงานรู้ว่าเข้ามาทำงานที่นี่แล้ว รับรองได้ว่า ไม่ถูกไล่ออก หรือบริษัทไม่เจ๊งง่ายๆ ก็เป็นสิ่งที่ดึงดูดคนเก่งๆ เข้ามาได้
  • อันดับ 3 Career advancement opportunities ถ้าองค์กรสามารถที่จะทำให้พนักงานรู้สึกว่า อยู่ที่นี่แล้วสามารถเติบโตไปตามเส้นทางการเติบโตได้ และสามารถที่จะโตไปเป็นผู้บริหารขององค์กรได้ และมีตัวอย่างให้เห็นมากพอที่จะแน่ใจได้ว่า อยู่ที่นี่แล้ว จากพนักงานธรรมดาก็สามารถที่จะโตไปเป็นผู้บริหารได้ ก็จะทำให้อยากจะเข้ามาทำงานกับที่นี่
  • อันดับ 4 Challenging work งานที่ท้าทาย ถ้าผู้สมัครทราบว่าองค์กรนี้มีงานที่ท้าทายรออยู่ หรือมาสัมภาษณ์แล้วทำให้เขารู้สึกว่างานที่นี่ท้าทายความรู้ความสามารถมาก ก็จะทำให้อยากมาทำงานที่นี่
  • อันดับ 5 Opportunities to learn new skills โอกาสที่จะได้เรียนรู้ทักษะใหม่ๆ ในการทำงาน ถ้ารู้ว่าองค์กรนี้ ทำให้เขามีโอกาสที่จะเรียนรู้ทักษะ และการทำงานแบบใหม่ๆ อย่างที่เขาไม่เคยรู้มาก่อน ก็เป็นตัวดึงดูดคนเก่งๆ เข้ามาทำงานได้

ข้างต้นก็คือ 5 อันดับแรกที่พนักงานมองว่า งานที่นี่ดึงดูดเขาหรือไม่ องค์กรนี้มีแรงดึงดูดให้คนเก่งเข้าทำงานด้วยหรือไม่ ดังนั้นถ้าองค์กรไหนต้องการสร้างแรงดึงดูด ก็คงต้องพิจารณาจาก 5 อันดับข้างต้นว่าจะสามารถสร้างตรงไหนให้เกิดขึ้นให้ได้ก่อนหลัง เพื่อทำให้มีคนเก่งอยากเข้ามาทำงานด้วย

 

ปัจจัยในการเก็บรักษาพนักงาน

  • อันดับ 1 Base pay/salary เป็นปัจจัยเดียวกับการดึงดูด แต่ประเด็นกลับไม่ใช่การจ่ายสูงแล้ว แต่ต้องเป็นการจ่ายอย่างเป็นธรรม เช่น มีการให้รางวัลค่าตอบแทนตามผลงานที่พนักงานทำได้ ตอบแทนผลงานจริงๆ ไม่ใช่จ่ายสูงมาก เพื่อดึงดูด แต่กลับขึ้นเงินเดือนและให้โบนัสไม่ได้เป็นไปตามผลงาน แบบนี้ ก็ไม่สามารถที่จะเก็บรักษาพนักงานมือดีไว้ได้
  • อันดับ 2 Career advancement opportunities อันดับที่สองของการเก็บรักษาพนักงานจะเป็นเรื่องของการเติบโตในสายอาชีพ แต่จะต้องเป็นลักษณะที่ว่าในองค์กรนั้นมีระบบในการทำให้พนักงานสามารถเติบโตได้จริงๆ มีการวางแผนสายอาชีพ มีการวางแผนการพัฒนาอย่างเป็นขั้นตอน ไม่ใช่มีแค่เพียงระบบแต่ไม่มีการนำมาปฏิบัติ สุดท้ายพนักงานเองก็ไม่ได้เติบโตไปตามระบบ แต่เป็นการเอาคนนอกเข้ามา ถ้าเป็นแบบนี้ คนเก่งก็ไม่อยากอยู่ทำงานต่อไป
  • อันดับ 3 Physical work environment ปัจจัยในการเก็บรักษาพนักงานในอันดับที่ 3 นี้เป็นเรื่องของสภาพการทำงานทั้งในด้านกายภาพ กล่าวคือ ถ้าพนักงานในองค์กรที่มีสภาพการทำงานที่ดีในแง่กายภาพ เช่น มีสภาพแวดล้อมการทำงานที่ดี มีบรรยากาศที่ดี ไม่ทำให้รู้สึกเหนื่อยกาย ก็จะเป็นตัวเก็บรักษาพนักงานไว้ได้
  • อันดับ 4 Job security ถ้ายิ่งทำงานแล้วยิ่งรู้สึกมั่นคง พนักงานก็จะไม่อยากออกไปไหน เพราะจะรู้สึกว่ามั่นคง และไม่มั่นใจว่าถ้าออกไปทำงานที่อื่นแล้วจะมั่นคงแบบนี้หรือไม่
  • อันดับ 5 Ability to manage work-related stress ถ้าองค์กรมีเครื่องมือ และมีวิธีการช่วยพนักงานในการจัดการดับความเครียดในการทำงาน เช่น นายที่ดี เพื่อนร่วมงานที่ดี ทำงานเครียดได้ แต่มีวิธีการที่ทำให้ความเครียดนั้นลดน้อยลง หรือหายไปได้ ก็จะเป็นสิ่งที่สามารถเก็บรักษาพนักงานไว้ได้

จะเห็นได้ชัดเจนว่า ปัจจัยในการดึงดูด และปัจจัยในการเก็บรักษาพนักงานนั้น เป็นคนละมุม แม้ว่าบางปัจจัยจะเป็นเรื่องเดียวกันก็ตาม แต่ก็เป็นคนละมุม คนละประเด็น หลายองค์กร พยายามดึงดูดคนเก่งเข้ามา และลืมที่จะทำระบบให้สามารถเก็บรักษาคนเก่งเหล่านี้ไว้ เพราะมัวแต่คิดว่า ถ้าระบบเราดึงดูดคนเก่งได้ ก็น่าจะเก็บรักษาคนเก่งไว้ได้ด้วยระบบเดียวกัน ซึ่งจากงานวิจัยก็พิสูจน์แล้วว่าคิดผิด

ดังนั้น HR ในยุคนี้ต่อเนื่องอนาคต ก็คงต้องทำงานกันหนักหน่อย และต้องลงรายละเอียดในแต่ละประเด็นอย่างชัดเจน อะไรดึงดูด อะไรเก็บรักษา ก็ต้องสร้างขึ้นมา และบริหารระบบเหล่านี้ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ทั้งนี้ก็เพื่อให้องค์กรของเรามีคนเก่งเข้ามา และมีคนเก่งที่อยากทำงานกับเราต่อไปเรื่อยๆ นั่นเอง

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

บลอกที่ WordPress.com .

Up ↑

%d bloggers like this: