อนาคตกับการบริหารคน กับมุมมองของพนักงานที่เปลี่ยนแปลงไป

hr-future

เป้าหมายของการบริหารทรัพยากรบุคคลยังไง ก็ยังคงมีหลักๆ อย่ประมาณ 4 เรื่องก็คือ ดึงดูด พัฒนา เก็บรักษา และจูงใจให้พนักงานอยากทำงานกับองค์กร ในอดีตเรามอง 4 ประเด็นนี้แบบองค์รวม ก็คือมองว่า เราบริหารพนักงานทุกคนที่เข้ามาในองค์กร แต่ในปัจจุบัน เรามองเฉพาะแค่เพียงคนเก่ง หรือพวกที่เราเรียกว่า Talent แล้วอนาคตล่ะครับ มันจะมีอะไรที่เปลี่ยนแปลงไปบ้าง

ผลการสำรวจของ SHRM ในหัวข้อ “Business and Human Capital Challenges Today and in the future” ซึ่งได้ทำการวิจัยกับกลุ่ม HR ของบริษัทในสหรัฐอเมริกา ว่าถ้าเราจะดึงดูด พัฒนา เก็บรักษาและจูงใจพนักงาน เราจะต้องมีวิธีการอย่างไรกันบ้าง คำตอบที่ได้มาก็มีดังนี้ครับ

  • “Creating an organizational culture where trust, open communication and fairness are emphasized and demonstrated by leaders” (35%) คำตอบนี้ เป็นคำตอบที่ HR ส่วนใหญ่ตอบเหมือนกัน ก็คือ จะต้องสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่มุ่งเน้นไปที่เรื่องของความน่าเชื่อถือ โดยการสื่อสารกันอย่างเปิดเผย และเป็นธรรมนั้นจะต้องเป็นสิ่งที่ผู้บริหารขององค์กรจะต้องเป็นผู้ผลักดันให้เกิดขึ้นให้ได้ ถ้าทำได้ดังนี้ ก็จะเป็นองค์กรที่พนักงานอยากที่จะเข้ามาทำงานด้วย
  • “Providing employees with opportunities for career advancement” (29 %) อันดับที่สองที่ตอบกันก็คือ จะต้องทำให้พนักงานมีโอกาสเติบโตตามสายอาชีพในองค์กร หรือพูดให้ง่ายเข้าก็คือ องค์กรจะต้องมีการจัดให้มีระบบความก้าวหน้าในสายอาชีพ มีการเติบโตไปตามสายอาชีพที่พนักงานต้องการ มีการให้คำปรึกษาในเรื่องนี้ เพื่อทำให้พนักงานรู้สึกว่าทำงานแล้วเติบโตได้ ไม่ต้องไปโตที่อื่น
  • “Demonstrating a commitment to professional development” (24 %) อันดับที่สามก็คือ จะต้องมีระบบในการพัฒนาพนักงาน โดยเฉพาะการพัฒนาพนักงานในสายอาชีพต่างๆ พนักงานที่เข้ามาทำงานกับองค์กรจะได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้มีความรู้ความสามารถ และสามารถทำงานในสายอาชีพที่ตนเชี่ยวชาญได้อย่างดี
  • “Providing employees with the latest tools and technology to maximize work efficiency and effectiveness” (21 %) อันดับสุดท้ายก็คือ จัดให้พนักงานได้มีเครื่องมือในการทำงานในแบบที่ทันสมัย ใช้เทคโนโลยีในการทำงานแบบสมัยใหม่ เพื่อทำให้งานมีประสิทธิภาพสูงสุดได้ พนักงานเองย่อมต้องการเครื่องมือที่ทันสมัย เพื่อให้การทำงานประสบผลสำเร็จ องค์กรจึงต้องมีการจัดหาเครื่องไม้เครื่องมือต่างๆ ที่ทันสมัย มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ เพื่อให้พนักงานสามารถที่จะใช้งานเครื่องมือเหล่านี้สำหรับสร้างผลงานที่ดี

แต่เมื่อลองเปลี่ยนมุมมองใหม่ ให้มองไปอีก 10 ปีข้างหน้า และสอบถามจากคนรุ่นใหม่ๆ ที่จะเข้าสู่ตลาดแรงงาน กลับได้ผลที่แตกต่างออกไปคือ

  • เรื่องของการสร้างวัฒนธรรมองค์กรในเรื่องของความน่าเชื่อถือ และเปิดเผย ที่กล่าวมาข้างต้นนั้นกลับกลายเป็นว่าถูกลดความสำคัญลงไป พนักงานในอีก 10 ปีข้างหน้า ไม่ได้มองว่าองค์กรแบบนี้คือจุดสำคัญในการตัดสินใจที่จะทำงานด้วยหรือไม่
  • เรื่องของการเติบโตตามสายอาชีพ เรื่องของการพัฒนาพนักงาน ก็กลับถูกมองว่าสำคัญไม่มาก และไม่ใช่ปัจจัยสำคัญที่จะทำให้พนักงานอยากทำงานกับองค์กรเช่นกัน
  • สิ่งที่พนักงานในอนาคตจะมองก็คือ องค์กรให้ความยืดหยุ่นในการทำงานมากแค่ไหน กฎระเบียบข้อบังคับถูกำหนดไว้อย่างเคร่งครัดมากเกินไปหรือไม่ ถ้าใช่ แม้ว่าองค์กรนั้นจะเป็นองค์กรที่มีชื่อเสียงมากมายก็ตาม พนักงานก็ไม่อยากที่จะทำงานด้วย
  • สิ่งที่ผู้วิจัยได้จากผลการวิจัยเพิ่มเติมก็คือ ในอนาคตคนรุ่นที่เราเรียกกว่า Gen Z นั้น จะไม่มีความคิดหลักว่าจะเข้ามาเป็นลูกจ้างของบริษัท แต่จะคิดเปิดบริษัทเป็นของตนเองเลย และเข้าไปรับทำงานให้กับบริษัทใหญ่ หรือบริษัทอื่นๆ ในฐานะ Freelance หรือ outsource มากกว่าที่จะเป็นพนักงานประจำของบริษัทนั้นๆ

สุดท้ายของสรุปคำพูดของพนักงานในอนาคต (Gen Z) ที่เขาทำสำรวจไว้ดังนี้ครับ

“I don’t want a full-time job. I want to be my own boss and work on projects that interest me and fit my skills, and autonomy is more important to me than structure and security.”

แปลเป็นไทยง่ายๆ ว่า “ฉันไม่ต้องการงานประจำแล้ว ฉันต้องการที่จะเป็นนายของตนเองมากกว่า และได้ทำงานในลักษณะงานโครงการซึ่งต้องเป็นงานที่ฉันสนใจ และตรงตามทักษะที่ฉันมี และเรื่องของอิสระในการทำงานนั้นก็เป็นอีกเรื่องที่มีความสำคัญมากกว่าโครงสร้างที่ชัดเจนของบริษัท และความมั่นคงของบริษัท”

พอได้รับทราบข้อมูลแบบนี้แล้ว HR ในบ้านเราก็เตรียมตัวไว้บ้างก็น่าจะดีนะครับ เพราะผมคิดว่าบ้านเราเองก็ไม่ได้แตกต่างไปจากบ้านเขาสักเท่าไหร่ ในเรื่องเหล่านี้

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

บลอกที่ WordPress.com .

Up ↑

%d bloggers like this: