KPI ถ้าใช้ให้ถูกทาง จะให้ผลดีมากกว่าแค่การประเมินผลงาน

KPI123

เมื่อวานได้เขียนเรื่องของ KPI ว่าสามารถที่จะนำมาใช้ในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของพนักงานได้จริงหรือ ก็มีท่านผู้อ่านให้ความเห็นมาพอสมควร ว่าน่าจะทำได้ เพราะมีหลายแห่งก็นำเอามาปรับใช้จริงๆ ในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของพนักงานในการทำงาน นอกจากนั้น ก็มีความเห็นว่าเรื่องของ KPI นั้น ถ้าเราเอามาใช้ให้ถูกวิธีและใช้อย่างถูกต้องตามเจตนารมณ์ของมัน ก็จะเกิดผลดีอย่างมากมาย แต่ถ้าเราเอามันมาใช้อย่างผิดวิธี หรือใช้แบบไม่ศึกษาให้ดีเสียก่อน ก็จะเกิดผลเสียต่อการทำงานมากกว่าที่คิดไว้

เราลองมาดูผลดีก่อน ถ้าเราเอา KPI มาใช้อย่างเหมาะสม ก็คือ นำมากำหนดเป้าหมายในการทำงานที่ดี ที่ถูกต้อง สิ่งที่จะได้จากการใช้ KPI ที่ถูกต้องก็คือ

  • ทำให้พนักงานรู้เป้าหมายในการทำงานที่ชัดเจน ถ้าเราใช้อย่างถูกต้องเหมาะสม พนักงานจะรู้ว่าบริษัท และหัวหน้าคาดหวังผลงานอะไรจากเรา ทำให้พนักงานมองเห็นเป้าหมายในการทำงานที่ชัดเจน และเมื่อพนักงานเห็นเป้าหมายที่ชัดเจน สิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือ พนักงานจะทำงานอย่างรู้ทิศทาง รู้ว่าจะต้องทำอะไร อย่างไร เมื่อไหร่ ควรจะทำช้า หรือทำเร็ว หรือต้องระวังอะไรบ้าง ฯลฯ รวมทั้งมีแผนงานในการทำงานเพื่อไปสู่เป้าหมาย เวลามาทำงานก็จะรู้สึกมีคุณค่ามากกว่าการที่ไม่มี หรือไม่รู้เป้าหมายในการทำงาน
  • ทำให้เป้าหมายใหญ่ขององค์กรบรรลุได้ง่ายขึ้น การนำเอา KPI มาใช้อย่างถูกต้อง จะทำให้เป้าหมายขององค์กรบรรลุได้ง่ายขึ้น เนื่องจากในการตั้ง KPI นั้นจะต้องทำให้มีความเชื่อมโยงกับเป้าหมายใหญ่ขององค์กร และถ่ายทอดลงมาสู่ผู้จัดการ หัวหน้างานและพนักงาน ดังนั้นเป้าหมายในการทำงานก็จะสอดคล้องกัน และทำให้การทำงานไปสู่เป้าหมายได้เร็วขึ้น และดีขึ้น
  • ช่วยในการปรับปรุงกระบวนการทำงานได้ ในการกำหนดเป้าหมายการทำงานที่ชัดเจนนั้น จะทำให้เรารู้ว่า ใครต้องทำอะไร ส่งต่อให้ใคร และการที่จะบรรลุเป้าหมายนี้ได้นั้น จะต้องทำอะไรมาก่อนบ้าง อย่างไร เท่าไหร่ ฯลฯ สิ่งเหล่านี้จะทำให้เราสามารถที่จะออกแบบกระบวนการทำงานใหม่ได้ แก้ไขปัญหาความซ้ำซ้อน ความขัดแย้ง และการเกี่ยงงานกันได้ดีขึ้น ด้วยแค่เพียงเป้าหมายที่เรากำหนดขึ้นร่วมกันอย่างเหมาะสม

KPI

  • ทำให้พนักงานเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในการทำงานได้ ถ้าเรากำหนด KPI และตั้งเป้าหมายอย่างเหมาะสม สิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือ เราสามารถที่จะทำให้พนักงานเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปในทางที่ดีขึ้น และเป็นพฤติกรรมในการทำงานที่สอดคล้องกับเป้าหมายที่กำหนดไว้ เช่น บางบริษัทมีการกำหนดเป้าหมายเรื่องของ Customer Satisfaction Score ไว้ และผู้บริหารเองก็ให้ความสำคัญในเรื่องนี้ เนื่องจากจะทำให้ลูกค้าเข้ามาใช้บริการมากขึ้น และยังจะบอกต่อเพื่อนๆ ให้เข้ามาใช้บริการมากขึ้นอีกด้วย ก็เลยกำหนดเป้าหมายว่า จะต้องได้คะแนนความพึงพอใจจากลูกค้าไม่ต่ำกว่า 9 จาก 10 คะแนน และมีระบบในการเก็บข้อมูลจากลูกค้าที่รัดกุมมาก และมีการนำเอาเป้าหมายนี้ไปเชื่อมโยงกับระบบการให้โบนัสและการขึ้นเงินเดือน ถ้าทุกสิ่งประกอบกันด้วยความเหมาะสม สิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือ พนักงานจะมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในการให้บริการ เพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าอย่างเต็มที่
  • ทำให้รู้ว่าพนักงานต้องพัฒนาอะไร ในการกำหนด KPI และเป้าหมายในการทำงานที่ถูกต้องเหมาะสม จะทำให้เรารู้ว่าพนักงานแต่ละคนนั้นยังมีข้อจำกัด และยังต้องพัฒนาอะไรบ้าง เพื่อให้ผลงานได้ตามเป้าหมาย พนักงานเองก็จะสามารถวิเคราะห์ตนเองได้ว่า ตนเองยังขาดทักษะอะไรบ้างในการที่จะทำให้ผลงานได้ตามเป้าหมาย หัวหน้าเองก็สามารถที่จะวิเคราะห์จากผลงานของพนักงานที่ทำออกมาได้ว่า ยังต้องพัฒนาทักษะ อะไรบ้าง เพื่อทำให้พนักงานทำงานได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ได้
  • ทำให้สามารถให้รางวัลตอบแทนผลงานได้อย่างเป็นธรรม ถ้าเราสามารถกำหนด KPI และเป้าหมายได้อย่างเหมาะสม จะทำให้เรามองเห็นผลงานของพนักงานแต่ละคนอย่างแท้จริง และยังสามารถที่จะนำเอาผลงานเหล่านั้น ไปใช้ประกอบในการตัดสินใจให้รางวัลผลงานแก่พนักงานได้อย่างเป็นธรรมมากขึ้น และได้รับการยอมรับจากพนักงานมากขี้นเช่นกัน

ผลดีข้างต้นที่กล่าวมานั้น ขึ้นอยู่กับวิธีการในการบริหารจัดการเรื่อง KPI ด้วยเช่นกัน โดยเฉพาะเรื่องของการสื่อสารภายในองค์กร ถือเป็นสิ่งสำคัญมาก อีกทั้งผู้บริหารในทุกระดับจะต้องให้ความสำคัญในเรื่องนี้ จะต้องมีการพูดคุยกัน สื่อสารกัน รวมทั้งสร้างบรรยากาศในการทำงานที่ดีร่วมกัน และทำให้เป้าหมายเป็นเรื่องสนุก และท้าทาย มากกว่าที่จะเป็นเรื่องน่าเบื่อ น่ากลัว มิฉะนั้นแล้ว KPI จะส่งผลเสียอย่างร้ายแรงต่อองค์กรได้เลย

พรุ่งนี้จะเขียนให้อ่านกันต่อ ถึงผลเสียที่เกิดขึ้นจากการนำเอา KPI มาใช้ในแบบไม่ค่อยถูกต้อง ว่ามีอะไรบ้าง

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

บลอกที่ WordPress.com .

Up ↑

%d bloggers like this: