ฝึกอบรมแล้ว ไม่ได้ใช้งาน ใครกันแน่ที่ต้องรับผิดชอบ

apply training

เคยได้ยินผู้บริหาร หรือผู้จัดการบ่นเรื่องของการส่งพนักงานไปฝึกอบรมบ้างหรือไม่ครับว่า อบรมไปแล้วก็ไม่เห็นจะเอามาใช้ในการทำงาน แล้วจะอบรมไปทำไมให้เสียทั้งเงิน และเวลา โดยเฉพาะฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคลของบริษัทบริษัทที่มักจะตกเป็นเป้าหมายของผู้บริหารที่มักจะพูดเสมอว่า อบรมไปก็เท่านั้น ไม่เห็นจะมีอะไรดีขึ้นมาเลย สู้เอาเวลาไปทำงานไม่ดีกว่าหรือ

ในทางปฏิบัติแล้ว การฝึกอบรม ถือเป็นเครื่องมือในการพัฒนาพนักงานทางหนึ่ง ซึ่งเป็นวิธีการที่ได้ประโยชน์แน่นอน มิฉะนั้นแล้วคงไม่มีการจัดฝึกอบรมกันอย่างดาษดื่น อีกทั้งคงไม่มีเหล่าบรรดาวิทยากรเกิดขึ้นมากมาย ถ้ามันไม่สำคัญและไม่มีประโยชน์จริงๆ ก็คงไม่มีใครที่จะส่งพนักงานไปอบรมอย่างแน่นอน

แต่ประเด็นก็คือ จะทำอย่างไรที่จะทำให้อบรมมาแล้ว พนักงานเอาสิ่งที่เรียนมาไปใช้ในการทำงานได้จริงๆ

หลักการพัฒนาทรัพยากรบุคคลปัจจุบันก็มีวิธีการต่างๆ มากมาย ซึ่งผมจะไม่ขอกล่าวไว้ ณ ที่นี้ แต่สิ่งที่อยากจะเน้นก็คือ ก่อนที่จะส่งพนักงานไปอบรมอะไรสักเรื่อง ก็คงต้องพิจารณาให้ดีก่อน ว่าสิ่งที่ไปอบรมมานั้น เราต้องการให้พนักงานได้อะไรกลับมา ซึ่งก็ประกอบไปด้วย

  • ความรู้ ต้องการให้พนักงานได้ความรู้กลับมา เรียนเพื่อที่จะรู้สิ่งใหม่ๆ แนวทางใหม่ๆ ทฤษฎีแนวคิดใหม่ๆ เป็นต้น
  • ทักษะ ต้องการให้พนักงานได้ทักษะ และความชำนาญกลับมา เพื่อที่จะนำมาปรับใช้ในการทำงานให้ดียิ่งขึ้น
  • พฤติกรรม ต้องการให้พนักงานเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมบางอย่างในการทำงาน

ต้องมีการพิจารณา Competency แต่ละตัวของบริษัท ว่าเราต้องการอะไรจาก Competency แต่ละตัว ความรู้ ทักษะ หรือพฤติกรรม กันแน่

เมื่อเราทราบแล้วว่าเราต้องการอะไร การที่เราจะให้พนักงานเอาความรู้ไปใช้ในการทำงานจริง ก็จะไม่ยาก กล่าวคือ จะต้องเป็นหน้าที่หลักของผู้บังคับบัญชาโดยตรงที่จะต้องกระตุ้น และสร้างแนวทางให้พนักงานได้นำเอาความรู้ที่เรียนมาไปใช้งานจริงๆ (ถ้าเราวางระบบการพัฒนาพนักงานได้สอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กรจริงๆ)

mark-589859_1280

  • ความรู้ ถ้าเราต้องการให้พนักงานมีความรู้ใหม่ๆ ในการทำงาน สิ่งที่หัวหน้าจะต้องทำก็คือ การให้พนักงานคนนั้นมาสอนต่อ มาถ่ายทอดต่อให้กับทีมงาน เพื่อให้ทีมงานได้มีความรู้นั้นๆ ด้วย รวมทั้งอาจจะคิดโครงการขึ้นมาว่า จะนำความรู้ที่เรียนมานั้น มาปรับปรุงการทำงานของตน และของหน่วยงานได้อย่างไรบ้าง ลองไปคิดและเอามานำเสนอ เป็นต้น
  • ทักษะ ถ้าเราต้องการให้พนักงานมีทักษะ เช่น การเจรจาต่อรอง การนำเสนองาน การขาย การแก้ไขปัญหา ภาษาต่างประเทศ ฯลฯ หลังจากที่ส่งพนักงานไปอบรมมาแล้ว หัวหน้าเองจะต้องมีการวางแผนเพื่อให้พนักงานเอาสิ่งที่เรียนมาไปฝึกฝนเพื่อให้เกิดความเชี่ยวชาญ (เพราะมันคือทักษะ) ดังนั้นสิ่งที่หัวหน้าควรจะทำก็คือ จะต้องมอบหมายงานให้ทำ โดยให้งานนั้นเป็นงานที่พนักงานจะต้องมีการใช้ทักษะที่เรียนมา เช่น มอบหมายให้เข้าร่วมทีมเจรจาต่อรอง หรือมอบหมายให้ไปนำเสนองานร่วมกันกับนาย ฯลฯ จากนั้นก็ต้องตามด้วยการให้ Feedback และ Coaching ในทักษะนั้นๆ โดยหัวหน้า เพื่อที่จะทำให้พนักงานได้รับทราบว่าทักษะที่เอามาใช้นั้นยังต้องปรับปรุงอะไรบ้าง มีอะไรที่ดีแล้ว
  • พฤติกรรม ถ้าเราต้องการให้พนักงานมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมบางอย่างหลังจากไปอบรมกลับมา เช่น เรื่องของการทำงานเป็นทีม การให้บริการลูกค้า ความมุ่งมั่นตั้งใจ ฯลฯ สิ่งเหล่านี้คือพฤติรกรรมที่เราต้องการให้พนักงานมี หรือเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น ดังนั้น เมื่ออบรมกลับมา หัวหน้าจะต้องมีการวางแผนให้พนักงานปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเช่นกัน โดยการมอบหมายงานที่ต้องใช้พฤติกรรมนั้นๆ และคอยสังเกต รับฟัง Feedback จากคนรอบข้างว่าพนักงานมีพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างไร หัวหน้าจะต้องมีการให้ Feedack และ Coaching พนักงานอย่างสม่ำเสมอ จนเห็นการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของพนักงาน

จะเห็นได้ว่า การที่อบรมมาแล้วไม่ได้เอามาใช้งาน สาเหตุหนึ่งก็มาจากตัวหัวหน้าของพนักงานเองที่ไม่พยายามที่จะให้พนักงานเอาสิ่งที่เรียนมาใช้ หัวหน้าบางคนคิดว่า อบรมมาแล้วต้องทำงานได้เลย แต่ไม่เคยคิดเลยว่า การอบรมบางเรื่องโดยเฉพาะเรื่องของการพัฒนาทักษะ และพฤติกรรมนั้น แค่อบรมมันไม่พอ ยังต้องมีการวางแผนในการพัฒนาอย่างต่อเนื่องด้วยวิธีการอื่นๆ เพิ่มเติม ซึ่งก็คือ ต้องการวิธีการที่จะให้พนักงานได้เอาสิ่งที่เรียนมาไปใช้จริงในการทำงานนั่นเอง

สรุปว่า ถ้าพนักงานไม่ได้เอาสิ่งที่อบรมมาใช้ให้เป็นประโยชน์ ก็อย่าเพิ่งไปโทษพนักงาน ลองมองกลับมาที่ตนเองในฐานะผู้บังคับบัญชาของพนักงานคนนั้นว่า เราสนับสนุน และให้แนวทางแก่พนักงานในการนำเอาสิ่งที่เรียนมาใช้มากน้อยแค่ไหนด้วย

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

บลอกที่ WordPress.com .

Up ↑

%d bloggers like this: