ผู้จัดการที่ดี สร้างได้ (หรือเปล่า)

good manager

เคยลองถามตัวเองบ้างหรือไม่ครับว่า บทบาทหน้าที่ของผู้จัดการ จริงๆ แล้วคืออะไรกันแน่ ถ้าเรากลับไปทบทวนบทเรียน ไม่ว่าจะเป็นระดับปริญญาตรี หรือปริญญาโท สำหรับวิชาว่าด้วยการจัดการ (Management) ก็จะมีคำนิยามของคนที่เป็นผู้จัดการ (Manager) ว่ามีบทบาทหน้าที่อะไรบ้าง ยิ่งไปกว่านั้น ตำราอีกหลายเล่ม และถ้าลองหาใน Google ดู ก็จะพบกับนิยามของหน้าที่และความรับผิดชอบของคนที่จะเป็นผู้จัดการที่ดีอยู่มากมาย

สรุปรวมๆ ได้ความว่า ผู้จัดการที่ดีก็คือ คนที่จะต้องเข้ามาทำหน้าที่ในการบริหารจัดการการทำงานเพื่อให้ได้ผลงานตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ ซึ่งในการทำงานให้ได้เป้าหมายนั้น คนที่เป็นผู้จัดการไม่สามารถทำงานคนเดียวได้ เพราะถูกจ้างเข้ามาให้มาบริหารจัดการพนักงานคนอื่นๆ เพื่อทำให้พนักงานทุกคนในทีมของตน ทำงานให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

ดังนั้น คนที่เป็นผู้จัดการจึงต้องมีความสามารถทั้งในด้านการบริหารงาน และบริหารคน และต้องสร้างความสมดุลในทั้งสองเรื่องนี้ให้ได้ โดยปกติบทบาทหลักๆ ของคนที่เป็นผู้จัดการก็มีดังนี้

  • วางแผนงาน ผู้จัดการที่ดีจะต้องมีความสามารถในการกำหนดเป้าหมาย และวางแผนการทำงานเพื่อไปสู่เป้าหมายนั้น ได้อย่างดี ต้องมีทักษะในการมองเห็นภาพเป้าหมาย และมีทักษะในการวางแผนงานเป็นขั้นเป็นตอน เพื่อให้เห็นขั้นตอนการทำงานที่จะไปถึงเป้าหมายที่ต้องการได้อย่างชัดเจน
  • วางแผนคน นอกจากเรื่องงานแล้ว สิ่งที่ผู้จัดการที่ดีจะต้องทำก็คือ การวางแผนเรื่องคน โดยพิจารณาว่า งานที่วางแผนไว้นั้น จะต้องใช้คนสักกี่คน และจะคนที่มาทำงานนั้นจะต้องมีความรู้ ทักษะอะไรบ้าง ที่จะเข้ามาทำงานให้สำเร็จได้ จากนั้นก็ต้องมีการมอบหมายงานให้กับพนักงานแต่ละคนในทีมได้ปฏิบัติงานกัน
  • ควบคุมตรวจสอบการทำงาน จากนั้นก็ต้องมีการควบคุมการทำงานของพนักงานแต่ละคน ให้เป็นไปตามเป้าหมาย และแผนงานที่กำหนดไว้ โดยต้องพิจารณาความความคืบหน้าของการทำงานในแต่ละขั้นตอนว่าเป็นไปตามแผนหรือไม่ ขั้นไหนที่หลุดจากแผนไป และมีอะไรบ้างที่ทำปัญหาเกิดขึ้น ซึ่งก็ต้องเข้ามาแก้ไขปัญหาเหล่านั้น เพื่อให้งานเป็นไปตามแผนงานที่กำหนดไว้

จากบทบาทหลักๆ ของคนที่เป็นผู้จัดการข้างต้น ดูเหมือนจะง่ายมาก แต่จริงๆ แล้วบทบาทเหล่านั้น คนที่เป็นผู้จัดการจะต้องทำผ่านคนอื่น ไม่ได้ทำกับตนเองอย่างเดียว ดังนั้น คนที่เป็นผู้จัดการจะต้องมีทักษะเสริมที่จะเข้ามาเสริมบทบาทข้างต้นเพื่อให้งานออกมาสำเร็จ ซึ่งทักษะเหล่านี้ก็คือ ทักษะในการบริหารคนนั่นเอง ซึ่งหลักๆ ก็จะประกอบไปด้วย

new manager

  • ทักษะการสื่อสาร ผู้จัดการที่ดีจะต้องสื่อสารเก่ง สื่อสารได้ดี ทำให้ทีมงานเข้าใจง่ายๆ ไม่สับสน ลองคิดดูสิครับ ถ้าผู้จัดการคนไหนที่สื่อสารไม่เป็น แล้วจะทำบทบาทของผู้จัดการได้อย่างไร ตั้งแต่การวางแผน การควบคุมและตรวจสอบการทำงาน ซึ่งบทบาทเหล่านี้ ล้วนแต่ต้องอาศัยทักษะในการสื่อสารที่ดีทั้งสิ้น วางแผนเสร็จแล้วก็ต้องมีการสื่อสารเกี่ยวกับแผนงานให้พนักงานได้รับทราบ เวลาคุมงาน ก็ต้องมีการสื่อสารกับพนักงานเช่นกัน ดังนั้น ถ้าสื่อสารไม่เข้าใจกัน งานก็จะมีปัญหาเกิดขึ้นทันที
  • ทักษะการจูงใจ ผู้จัดการที่ดีจะต้องสามารถทำให้พนักงานในทีมเกิดความอยากทำงานได้ นั่นก็คือ จะต้องสามารถกระตุ้นและสร้างแรงจูงใจในการทำงานให้กับทีมงานได้ ซึ่งเรื่องนี้ถือเป็นเรื่องยากอีกเรื่องหนึ่งเลยทีเดียว ผู้จัดการบางคน ไม่สามารถที่จะสร้างแรงจูงใจเชิงบวกให้กับทีมงานได้เลย มีแต่สร้างแรงจูงใจเชิงลบมากกว่า ผลก็คือ พนักงานทำงานแบบขอไปที เช้าชามเย็นชาม ไม่สนใจ ไม่ใส่ใจ ฯลฯ
  • ทักษะการสอนงาน ปัจจุบันนี้ ผู้จัดการกับการสอนงานเป็นสิ่งที่ควบคู่กัน ผู้จัดการที่ดีจะต้องสอนงานพน้กงานได้ เวลาที่พนักงานคนไหนที่ทำงานผิดพลาด หรือผลงานออกมาไม่ค่อยดี ผู้จัดการที่ดีจะต้องมีหน้าที่ในการที่จะพัฒนาพนักงานคนนั้น โดยการสอนงาน ให้คำแนะนำการทำงานที่ถูกต้องแก่พนักงาน
  • ทักษะการสร้างทีมงาน เนื่องจากผู้จัดการจะต้องบริหารจัดการทีมงาน ซึ่งประกอบไปด้วยพนักงานมากกว่า 1 คน ดังนั้น ตัวผู้จัดการเองจะต้องมีทักษะในการสร้างทีมงานที่ดี ทำให้ทุกคนเกิดความรู้สึกรักใคร่กลมเกลียว และพร้อมที่จะทุ่มเททำงานร่วมกัน ช่วยเหลือกัน อีกทั้งยังต้องมีทักษะในการบริหารและจัดการกับความขัดแย้งภายในทีมงานอีกด้วย

จากบทบาทหน้าที่ และทักษะเบื้องต้นของผู้จัดการที่ควรจะมีนั้น ลองมานั่งคิดดูเล่นๆ ว่า สิ่งเหล่านั้น เราสามารถที่จะพัฒนา และสร้างขึ้นมาได้หรือไม่ คำตอบก็คือ สร้างได้ แต่ประเด็นก็คือ ต้องใช้เวลาในการสร้าง ไม่ใช่แค่วันสองวัน หรือเดือนสองเดือน ทักษะข้างต้นต้องอาศัยเวลาเป็นปีๆ ในการเรียนรู้ และสะสมประสบการณ์

ดังนั้น การที่เราจะเลื่อนตำแหน่งพนักงานสักคนให้ขึ้นมาเป็นผู้จัดการ และต้องการให้พนักงานคนนั้นเป็นผู้จัดการที่ดีแล้วล่ะก็ สิ่งที่องค์กรจะต้องทำก็คือการเตรียมความพร้อมให้กับคนกลุ่มนี้ โดยอาจจะต้องมีการวางแผนล่วงหน้าสำหรับการสร้างผู้จัดการที่ดี ตั้งแต่พนักงานคนนั้นยังไม่ได้รับการเลื่อนตำแหน่ง โดยอาจจะต้องวางแผนล่วงหน้ากัน 3-4 ปี สำหรับการพัฒนาสิ่งเหล่านี้ให้เกิดขึ้นในตัวพนักงาน ก่อนที่จะเลื่อนตำแหน่งให้เขาขึ้นมาเป็นผู้จัดการ

มิฉะนั้น เราก็จะได้ผู้จัดการที่บริหารงานก็ไม่ดี บริหารคนก็ไม่ได้ ผลงานก็ไม่ออก และยังจะกลายเป็นผู้จัดการที่ทำงานคนเดียวเพราะทำงานกับคนอื่นไม่ได้เลย

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

บลอกที่ WordPress.com .

Up ↑

%d bloggers like this: