เทคนิคการสัมภาษณ์ผู้สมัคร เรื่องง่ายๆ ที่มักถูกลืม

interview12345

การสัมภาษณ์ผู้สมัครงาน เพื่อให้ได้พนักงานที่มีความเหมาะสมกับองค์กรนั้น ยังคงเป็นเครื่องมือที่ยังได้รับความนิยมอยู่เสมอ เพราะทุกองค์กรต่างก็ใช้วิธีนี้ เพื่อให้ได้มาซึ่งพนักงานที่ดีที่สุด มีความเหมาะสมที่สุดในการทำงานกับองค์กร แต่จะมีสักกี่แห่งที่ใช้เครื่องมือนี้อย่างจริงจัง รัดกุม และอย่างเป็นระบบ

เพราะเท่าที่สัมผัสกับฝ่ายบุคคล และผู้บริหารที่ทำหน้าที่สัมภาษณ์ผู้สมัคร ก็มักจะพบกับการสัมภาษณ์ แบบไม่มีการเตรียมตัวล่วงหน้าใดๆ ไม่มีการเตรียมคำถาม ไม่มีการตกลงกันระหว่างผู้สัมภาษณ์แต่ละคนว่าจะต้องถามอะไร พิจารณาอะไร ในแง่มุมใดบ้าง ฯลฯ

สิ่งที่เจอก็คือ ต่างคนต่างยิงคำถามไปตามความรู้สึกของตนเอง จากนั้นก็มาสับสนกันเองว่า ตกลงผู้สมัครคนไหนที่ดีที่สุดที่เราควรจะรับเข้าทำงานกันแน่

เทคนิคและวิธีการสัมภาษณ์ผู้สมัครที่ดี และเป็นระบบนั้น มีอยู่ครับ ก็อยากให้นำเอามาใช้จริงๆ เพื่อให้ได้ผู้สมัครที่มีความเหมาะสมมากที่สุด เราลองมาดูเทคนิคในการสัมภาษณ์พื้นฐานว่ามีเทคนิคและวิธีการอย่างไรบ้าง

  • Behavioral Interview คือเทคนิคการสัมภาษณ์ที่เน้นไปที่พฤติกรรม และการกระทำต่างๆ ของผู้สมัคร จากงานเดิม หรืองานปัจจุบัน ลักษณะคำถามจะเป็นคำถามที่เน้นไปที่พฤติกรรมที่แสดงออก ในสถานการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในการทำงาน ดังนั้น ชุดคำถามที่จะสอบถามถึงพฤติกรรมของผู้สมัครนั้น จะต้องเน้นไปที่วิธีการในการแก้ปัญหา การวางตัวในสถานการณ์ต่างๆ เช่น “ในกรณีที่ลูกน้องของท่านเกิดความขัดแย้งกันขึ้น ท่านในฐานะหัวหน้าจะทำอย่างไร” หรือ “ถ้าลูกค้าตำหนิ และโวยวายถึงการให้บริการที่ไม่ดีของเรา ท่านจะมีวิธีการแก้ไขอย่างไร หรือจะทำอย่างไรดี” ลักษณะการพิจารณาพฤติกรรมนั้น โดยทั่วไปเราจะมองถึงพฤติกรรมในอดีตที่ผู้สมัครทำ แล้วก็นำไปทำนายว่าอนาคตพฤติกรรมของผู้สมัครท่านนี้ เวลาที่เข้ามาทำงานกับบริษัทเราแล้วนั้น จะเป็นอย่างไร ข้อจำกัดของวิธีการสัมภาษณ์แนวนี้ก็คือ เรื่องของการถามคำถามต่อเนื่อง เพื่อให้มั่นใจว่า ผู้สมัครเป็นคนแบบนั้นจริงๆ หรือไม่ บางครั้งคำถามเดียวไม่พอ จะต้องนำเอาคำตอบของผู้สมัครที่ตอบคำถามแรก มาสร้างเป็นคำถามที่สอง เพื่อเช็คพฤติกรรม และแนวโน้มที่จะแสดงออกของผู้สมัครให้ชัดเจนมากขึ้น
  • Situational Question เป็นการสัมภาษณ์ โดยใช้คำถามที่เน้นไปที่การวิเคราะห์สถานการณ์ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นภายนอก ภายใน ผลกระทบต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับการทำงาน หรืออาจจะมีการสอบถามถึงความคิดเห็น ในกรณีที่เกิดสถานการณ์บางอย่างขึ้น แล้วผู้สมัครจะคิดอย่างไร หรือตัดสินใจอย่างไร คำถามแนวนี้จะช่วยทำให้เรามองเห็นตรรกะในการคิดของผู้สมัคร การจัดระเบียบวิธีคิด สิ่งเหล่านี้จะมีผลต่อการคิดและแก้ไขปัญหาในการทำงานได้ ดูว่าผู้สมัครมีการคิดอย่างเป็นระบบหรือไม่ รวมทั้งเป็นคำถามที่ช่วยเรื่องของการดูว่า ผู้สมัครมีวิธีการตัดสินใจในการทำงาน หรือต่อปัญหาอย่างไรบ้าง
  • Group or Panel Interview เทคนิคนี้ จะไม่เหมือนกับการสัมภาษณ์โดยคณะกรรมการที่เป็นกลุ่ม หรือเป็นคณะกรรมการนะครับ แต่จะเป็นการสัมภาษณ์ โดยจัดให้บุคคลต่างๆ ที่จะต้องทำงานร่วมกับตำแหน่งงานของผู้สมัคร เช่น หัวหน้า เพื่อนร่วมงาน ลูกน้อง เข้ามามีส่วนในการพูดคุยและพิจารณาถึงคุณสมบัติของผู้สมัครแต่ละคน ซึ่งในการสัมภาษณ์ก็จะต้องมีการวางแผนในการสัมภาษณ์ให้ดี จะได้ไม่ถามกันสะเปะสะปะ วิธีนี้จะทำให้ทีมงานที่จะต้องทำงานร่วมกันในอนาคต มีโอกาสได้พิจารณา และมีความคิดเห็นที่แตกต่างมุมมองมากขึ้น แต่ข้อเสียก็คือ ถ้าไม่มีการวางแผนให้ดี ก็จะทำให้ผู้สมัครรู้สึกว่า การสัมภาษณ์นั้นไม่มีการวางแผนเลย อยากคุยอะไรก็คุยกันไปเรื่อย
  • Case Study การใช้กรณีศึกษา เป็นการสัมภาษณ์ โดยให้กรณีศึกษาในธุรกิจมาวิเคราะห์กันเลย เป็นกรณีศึกษาที่ถูกเขียนขึ้นมาเพื่อการนี้โดยเฉพาะ เพื่อพิจารณาวิธีคิด การจับประเด็น และวิธีในการหาทางออกของผู้สมัครแต่ละคน ซึ่งทำให้เราเห็นถึงความแตกต่างที่ชัดเจนมากขึ้น แต่ข้อจำกัดก็คือ เราจะต้องมีการเขียนกรณีศึกษาไว้มากพอควร ที่จะทำให้ผู้สมัครไม่นำไปบอกกันต่อๆ
  • การสร้างสถานการณ์ เทคนิคอีกแบบหนึ่งที่นิยมใช้กันมากขึ้นในการสัมภาษณ์พนักงานก็คือ การสร้างสถานการณ์ขึ้นในระหว่างการสัมภาษณ์เลย โดยที่ไม่ให้ผู้สมัครรู้ตัว เสมือนหนึ่งเป็นสถานการณ์จริงๆ ที่เกิดขึ้นเลย เช่น สัมภาษณ์ไปมาสักพัก ผู้สัมภาษณ์ ก็ทำเป็นทะเลาะกันเองเสียงดัง เพื่อดูปฏิกิริยา ของผู้สมัคร หรืออาจจะแสร้งทำเป็นโกรธ เพราะตอบคำถามอย่างไม่เหมาะสม บางครั้งเราสามารถที่จะสร้างสถานการณ์ขึ้นในระหว่างที่ผู้สมัครกำลังรอสัมภาษณ์ หรือเดินไปเข้าห้องน้ำ หรือ ฯลฯ แนวทางนี้จะทำให้เราเห็นพฤติกรรมที่ออกมาอย่างเป็นธรรมชาติมากที่สุดของผู้สมัครแต่ละคน แต่ข้อจำกัดก็คือจะต้องไม่เฉลยเด็ดขาด ทำเหมือนเกิดสถานการณ์นั้นจริงๆ มิฉะนั้น เราจะต้องสร้างสถานการณ์แบบไม่รู้จบ เพราะผู้สมัครอาจจะเอาไปคุยกัน เพื่อให้เกิดการเตรียมตัวได้มากขึ้นนั่นเอง

ก็อย่าลืมนำเทคนิคต่างๆ เหล่านี้ไปประยุกต์ใช้ในการสัมภาษณ์ผู้สมัครด้วยนะครับ การที่เราจะหาคนสักคนเข้ามาทำงาน เราคงต้องดูให้ดี ให้เหมาะสมที่สุด ไม่ใช่แค่คุยๆ ไป แล้วพอใจก็รับเข้ามา แต่สุดท้ายก็ทำงานให้เราไม่ได้

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

บลอกที่ WordPress.com .

Up ↑

%d bloggers like this: