เรื่องรีบๆ ในการบริหารคน ที่ไม่เคยสร้างผลดีเลย

hurry

การบริหารทรัพยากรบุคคลถือเป็นเรื่องสำคัญ เพราะเป็นเรื่องของการหาคนเข้ามาทำงาน การเก็บรักษาเขาไว้ และการพัฒนา เพื่อให้เขาทำงานได้ดีขึ้น ดังนั้น เรื่องอะไรที่เกี่ยวกับการบริหารคน จึงไม่ควรที่จะเป็นเรื่องเร่งรีบจนเกินไป เคยเห็นหลายองค์กรที่บริหารคนด้วยความเร่งรีบมาก ๆ ไม่รู้ว่าจะรีบไปไหนเหมือนกันนะครับ แต่สุดท้ายความเร่งรีบเหล่านี้ไม่เคยส่งผลดีต่อการบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์กรเลย

  • รับพนักงานเข้ามาทำงานแบบรีบๆ โดยไม่มีการพิจารณาคุณสมบัติให้ดีเสียก่อน ไม่มีการวางแผนการสัมภาษณ์ และไม่มีการคัดเลือกพนักงานอย่างจริงจัง หาคนแบบรีบๆ เพื่อให้มีคนเข้ามาทำงาน คุณสมบัติจะตรงหรือไม่ตรงก็ไม่ใส่ใจอะไร ด้วยวิธีการหาคนแบบรีบๆ แบบนี้ จะเกิดผลอะไรตามมา ก็คงจะเดากันไม่ยาก
  • พัฒนาพนักงานแบบรีบๆ อีกเรื่องก็คือ การพัฒนาพนักงาน บางองค์กรแทบจะไม่มีการวางการพัฒนาพนักงานอย่างเป็นรูปธรรม มีอะไรเข้ามา ก็รีบส่งไปอบรม มีอะไรใหม่ๆ ก็รีบสมัครให้พนักงานไปเข้าเรียน บางทักษะที่ต้องใช้เวลาในการพัฒนานานหน่อย ก็ใจร้อน รีบส่งไปอบรม พออบรมเสร็จก็คิดว่าพนักงานคนนั้นมีทักษะเรียบร้อยแล้ว ก็เลยมอบหมายงานกันไป สุดท้ายงานก็ไม่เดินเพราะพนักงานแค่รู้ แต่ยังทำไม่ได้ เพราะการพัฒนาทักษะจะต้องอาศัยเวลาเพื่อสร้างความชำนาญ
  • ประเมินผลงานแบบรีบๆ ผู้จัดการหลายคนที่ถึงเวลาประเมินผลงาน ก็ยังไม่ประเมินอะไรใดๆ เก็บแบบฟอร์มในการประเมินไว้ จนถึงวันที่จะต้องส่งผลการประเมิน ถึงจะเอามาประเมิน พอเป็นแบบนี้ ก็ต้องรีบประเมินให้เสร็จ พอประเมินแบบรีบๆ ก็ไม่มีเวลาที่จะนั่งคิดพิจารณาถึงผลงานจริงๆ ของพนักงาน ก็เลยใช้นึกหน้าให้คะแนน หรือไม่ก็ประเมินให้เท่าๆ กันไป แล้วจะได้รีบส่งให้กับฝ่ายบุคคลตามที่เขาทวงมา
  • ขึ้นเงินเดือนแบบรีบๆ ประเด็นนี้จะคล้ายกับเรื่องของการประเมินผลงาน ก็คือ พอถึงเวลาที่จะขึ้นเงินเดือน ก็ไม่มีเวลาพิจารณาผลงานพนักงานให้ดีก่อน สุดท้ายด้วยความรีบก็เลยใช้วิธีการเปิดหน้าพนักงานไล่ไปทีละคน แล้วก็ใส่เงินเดือนขึ้นให้กับพนักงานโดยไม่มีการพิจารณาผลงานที่แท้จริง เพราะรีบ
  • เลื่อนตำแหน่งแบบรีบๆ เรื่องของการเลื่อนตำแหน่งก็เช่นกัน เห็นมาหลายองค์กรที่พอถึงเวลาจะต้องเสนอชื่อเพื่อเลื่อนตำแหน่ง ผู้จัดการก็นั่งคิดเอาเดี๋ยวนั้นเลยว่า จะเสนอใครดี บางองค์กรให้เวลาคิด แต่ก็ไม่คิด เพราะใกล้ถึงเวลาที่จะปิดการเสนอชื่อ ก็ค่อยมารีบๆ คิด สุดท้ายก็คือ เสนอคนใกล้ตัวบ้าง คนที่อยู่นานบ้าง หรือคนที่สนิทหน่อย โดยไม่ดูถึงความเหมาะสมทั้งในด้านผลงาน และความสามารถที่จะรับผิดชอบงานที่ยากขึ้นเลยสักนิด

เรื่องของการบริหารคนนั้น เป็นเรื่องที่เราไม่สามารถรีบทำได้เลย ด้วยเหตุผลที่ว่า คนคือทรัพยากรที่สำคัญที่สุดขององค์กร ในการสร้างผลงานที่ดี จึงต้องมีการวางแผน มีการพิจารณากันอย่างดี ทั้งนี้ก็เพื่อให้ได้คนที่เหมาะสม และสร้างความเป็นธรรมในการบริหารคนในองค์กรด้วย

เรื่องการบริหารข้างต้น ผมเห็นรีบกันจัง แต่มีอยู่เรื่องหนึ่ง ที่ควรจะรีบ แต่ก็มักจะไม่รีบทำให้จบๆ ไป ก็คือ การให้พนักงานแบบ Deadwood ออกไปจากองค์กร เรื่องแบบนี้กลับคิดกันน้าน นาน

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

บลอกที่ WordPress.com .

Up ↑

%d bloggers like this: