มุมมองของ HR Professional ที่มีต่อความท้าทายของงาน HR ในอนาคต

HR professional

เป้าหมายของการบริหารทรัพยากรบุคคลหลักๆ ก็คือ ทำให้ทรัพยากรบุคคลสร้างผลงานที่ดีให้กับองค์กรได้อย่างเต็มความสามารถ และทำด้วยความเต็มใจและพอใจ ดังนั้นกระบวนการหลักๆ ในการบริหารทรัพยากรบุคคลที่ดีก็ยังคงไม่เปลี่ยนแปลงไป เพียงแต่จะลึกขึ้น และต้องหาวิธีการใหม่ๆ เข้ามามากขึ้น ตามสภาพแวดล้อมทั้งของธุรกิจ และสังคม ที่เปลี่ยนแปลงไป กระบวนการดังกล่าวของการบริหารทรัพยากรบุคคลก็คือ การดึงดูดคนเก่งเข้ามาทำงาน การรักษาคนเก่งๆ ไว้ และการสร้างแรงจูงใจให้คนเก่งๆ เหล่านั้นสร้างผลงานที่ดีได้อย่างต่อเนื่อง และอีกเรื่องที่ขาดไม่ได้ก็คือ เรื่องของการพัฒนาพนักงานให้มีความรู้ ทักษะ และความสามารถที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

งานวิจัยของทาง SHRM ในปี 2015 ที่ผ่านมา ได้ทำวิจัยกับกลุ่มคนที่ทำงานบริหารทรัพยากรบุคคล แบบมืออาชีพ ก็คือกลุ่มผู้จัดการHR กลุ่มที่ปรึกษาทางด้าน HR ในประเทศสหรัฐอเมริกา โดยถามความคิดเห็นว่า “คิดว่าจะต้องใช้ Tactic อะไรในการที่จะ ดึงดูด รักษา และจูงใจพนักงาน สำหรับการทำงานในอีก 10 ปีข้างหน้า (Source: Business and Human Capital Challenges Today and in the Future (SHRM, 2015)) ผมสรุปประเด็นสำคัญๆ ออกมาให้อ่านกันตามนี้นะครับ

  • Career Advancement กลุ่มนักบริหารทรัพยากรบุคคลมืออาชีพ ให้ความเห็นเป็นส่วนใหญ่ว่า เครื่องมือที่จะต้องทำให้ดี และเกิดขึ้นในองค์กรให้ได้เพื่อวัตถุประสงค์ในการดึงดูด รักษา และจูงใจ พนักงานในอนาคตข้างหน้า ก็คือ เรื่องของระบบความก้าวหน้าในสายอาชีพ องค์กรจะต้องมีระบบ และเปิดโอกาสให้พนักงานทุกคนได้เติบโตได้อย่างไม่มีข้อจำกัดในเรื่องอื่นๆ แต่จะพิจารณาจากเรื่องของผลงานและความสามารถล้วนๆ
  • Flexible work arrangement เรื่องถัดมาที่จะต้องเอามาใช้แน่ๆ ก็คือ เรื่องของการทำงานแบบยืดหยุ่น ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเวลาทำงาน วันทำงาน วันหยุดต่างๆ หรือแม้กระทั่งการทำงานจากที่บ้าน นโยบายเหล่านี้ อีกไม่เกิน 10 ปี จะต้องมีมากขึ้นเรื่อยๆ และถ้าบริษัทใด ไม่มี หรือมีน้อยกว่า ก็จะทำให้พนักงานไม่อยากมาทำงานด้วย เพราะอนาคตสภาพแวดล้อมในการทำงานก็น่าจะเปลี่ยนแปลงไปมากกว่าที่เป็นอยู่ เทคโนโลยีจะเข้ามามีส่วนในการทำงานเยอะมากขึ้นเรื่อยๆ
  • Implementing policies that support workers across life phases ต้องมีนโยบายในการบริหารที่สนับสนุนชีวิตและความเป็นอยู่ของพนักงานในแต่ละช่วงชีวิต ไม่ว่าจะตั้งแต่จบใหม่เข้ามา ยังไม่มีครอบครัว เวลาที่มีครอบครัว มีลูก และเวลาที่แก่ตัวลงไป ฯลฯ สิ่งเหล่านี้จะต้องมีนโยบายในการบริหารจัดการ และมีเครื่องมือที่จะสนับสนุนให้พนักงานสามารถที่จะใช้ชีวิตในแต่ละช่วงวัยได้อย่างดี จะได้ไม่ต้องมากังวลเรื่องนี้ ให้ทำงานให้กับบริษัทอย่างเต็มที่ก็พอ
  • professional development ให้การพัฒนาพนักงานอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากอนาคตข้างหน้า ความรู้ต่างๆ จะมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว เทคโนโลยีต่างๆ ก็จะก้าวหน้าอย่างก้าวกระโดด และจะต้องมีอิทธิพลต่อการทำงานอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ดังนั้น การพัฒนาพนักงานอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ทันกับความรู้ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว จึงเป็นสิ่งสำคัญอีกประการหนึ่ง พนักงานทำงานที่นี่แล้วไม่ตกยุค ไม่ตกสมัย ได้รับการพัฒนาอย่างไม่มีที่สิ้นสุด แบบนี้ก็น่าจะทำให้พนักงานอยากที่จะมาทำงาน อยู่ทำงาน และสร้างผลงานที่ดีได้
  • Creating an organizational culture ต้องสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่มุ่งเน้นไปที่เรื่องของ ความน่าเชื่อถือ เปิดเผย โปร่งใส มีความเป็นธรรมในทุกเรื่อง และที่สำคัญก็คือ ตัวผู้นำเองจะต้องแสดงออกถึงสิ่งเหล่านี้อย่างชัดเจน

ผมดึงเอามาแค่ตัวสำคัญๆ 5 ประการ ส่วนตัวอื่นๆ ก็จะเป็นหน้าที่ของ HR อยู่แล้ว ที่ต้องทำให้ดีขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการสรรหาคัดเลือก การบริหารค่าจ้างเงินเดือน สวัสดิการ ฯลฯ

ถ้าเราสังเกตประเด็น 5 ประการข้างต้น จะเห็นว่า ในอนาคต การที่พนักงานจะอยากมาทำงานกับองค์กรเรา และอยากอยู่ทำงานไปนานๆ รวมทั้งอยากสร้างผลงานให้กับองค์กรอย่างเต็มที่นั้น องค์กรจะต้องสร้างวิธีการบริหารงาน โดยให้เอื้อกับชีวิตและความเป็นอยู่ของพนักงานด้วย พูดง่ายๆ ก็คือ มาทำงานเหมือนไม่ได้มาทำงาน เหมือนกับอยู่บ้านทำงานก็ได้ จะเลี้ยงลูกก็ทำงานได้ อยากพัฒนาอะไร ก็จะได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

เมื่อชีวิตส่วนตัวกับการทำงานเริ่มแยกกันไม่ค่อยออก องค์กรก็ต้องนำเอาสิ่งเหล่านี้มาปรับใช้ เพื่อให้พนักงานทำงานด้วยความสบายใจและเต็มใจนั่นเองครับ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

บลอกที่ WordPress.com .

Up ↑

%d bloggers like this: