พนักงานจะเติบโตหรือไม่ ขึ้นอยู่กับปัจจัยอะไรบ้าง

career and manager

อนาคต ความก้าวหน้า การเติบโต การได้รับการเลื่อนตำแหน่ง ฯลฯ สิ่งเหล่านี้ คือสิ่งที่พนักงานทุกคนคาดหวังเมื่อได้เข้ามาทำงานกับองค์กร ทุกคนล้วนต้องการที่จะเติบโตไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง ประเด็นก็คือ เวลาที่พนักงานเข้ามาทำงานในองค์กรแล้ว เรื่องของการเติบโตจะขึ้นอยู่กับ 3 ส่วนเป็นอย่างน้อย

  • ส่วนที่ 1 ระบบการเติบโตของบริษัท หรือที่เรามักจะเรียกกันว่า เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ และแนวทางในการพัฒนาพนักงานให้เติบโตตามสายอาชีพที่กำหนดไว้ ซึ่งสิ่งเหล่านี้ก็คือ ระบบการเติบโตในบริษัท ถ้าบริษัทมีระบบเหล่านี้ที่กำหนดไว้ชัดเจน และได้มาตรฐาน อธิบายที่มาที่ไปได้ ก็จะเป็นส่วนแรกที่จะทำให้พนักงานมาทำงานแล้วรู้สึกว่าเขาน่าจะมีโอกาสเติบโตกับบริษัทได้ แค่ทำให้ได้ตามเกณฑ์ทั้งในด้านผลงาน และด้านความสามารถอื่นๆ
  • ส่วนที่ 2 ตัวผู้บังคับบัญชา ส่วนที่ 2 นี้ก็คือ ผู้บังคับบัญชาของพนักงานคนนั้น ๆ ว่าให้ความสำคัญต่อการเติบโตของพนักงานอย่างไรบ้าง มองเรื่องการพัฒนาเป็นสิ่งสำคัญ หรือไม่เคยมอง และไม่เคยที่จะให้ความสำคัญในเรื่องการพัฒนาเลย เน้นไปที่การใช้งานอย่างเดียว
  • ส่วนที่ 3 ตัวพนักงานเอง ส่วนที่ 3 ก็คือ ตัวพนักงานเองว่าต้องการที่จะเติบโตหรือไม่ แค่ไหนด้วย เพราะคนแต่ละคนก็มีความต้องการที่จะเติบโตที่แตกต่างกันไป บางคนไม่อยากโตไปไหน บางคนอยากที่จะเติบโตอย่างรวดเร็ว

ดังนั้นการที่พนักงานจะเติบโตไปตามเส้นทางสายอาชีพก็จะต้องมี 3 ส่วนประกอบกัน ระบบที่ดี ผู้บังคับบัญชาที่ให้การสนับสนุนการเติบโต และตัวพนักงานเองที่อยากโตด้วยเช่นกัน

ในทางปฏิบัติก็มักจะมีประเด็นว่าผู้จัดการ หรือผู้บังคับบัญชา มักจะไม่ค่อยให้ความสำคัญ หรือไม่ค่อยใส่ใจในเรื่องของการเติบโตของพนักงานมากนัก มักจะมองว่า ถ้าพนักงานอยากโต ก็เป็นเรื่องของพนักงาน กับ HR ที่ดูและเรื่องนี้ ไม่ใช่เรื่องของหัวหน้าอย่างเรา ซึ่งจริงๆ แล้วเป็นความคิดที่ไม่ค่อยถูกต้องนัก

เพราะอะไรหรือครับ

ก็เพราะว่า คนที่รู้ดีที่สุดว่า พนักงานคนไหนที่เหมาะที่จะโตไปทางไหน และโตอย่างไร จะโตได้เร็วหรือช้าแค่ไหน ก็คือตัวหัวหน้าที่ดูแลพนักงานคนนั้น และตัวพนักงานคนนั้นเอง ที่จะต้องมานั่งคุยกัน ประเมินดูผลงานที่ผ่านมา และความชอบ หรือ passion ของแต่ละคน แล้วก็วางแผนการเติบโต ให้สอดคล้องกับความต้องการของพนักงานแต่ละคน

แต่ในทางปฏิบัติมักจะพบกับสิ่งต่อไปนี้ (อาจจะไม่ใช่ทุกแห่งที่เป็นแบบนี้นะครับ)

  • หัวหน้าเน้นไปที่การทำงาน หัวหน้างานเน้นไปที่การทำงาน ไม่สนใจว่าพนักงานจะต้องพัฒนา หรือเติบโตไปไหน เวลาที่พนักงานเข้ามาปรึกษาเรื่องของสายอาชีพ ก็มักจะไม่ค่อยอยากตอบพนักงาน อาจจะด้วยไม่ทราบว่าจะตอบอย่างไร โตอย่างไร หรือไม่ก็เพราะไม่อยากให้โตไปไหน เพราะใช้งานได้ง่าย หัวหน้าก็จะได้สบายหน่อย เพราะมีลูกน้องที่ดีแบบนี้
  • หัวหน้าไม่อยากให้โต หัวหน้างานบางคนไม่อยากให้พนักงานเติบโตไปไหนเลย ด้วยเหตุผลว่า อยู่กับเขาจะมีโอกาสได้สร้างผลงานที่ดี เพราะเขาให้โอกาสในการทำงานที่ท้าทาย ดังนั้นไม่ต้องโตไปไหนก็ได้ แต่จริงๆ แล้วเหตุผลลึกๆ ก็คือ ลูกน้องคนนี้ทำงานได้ดี ต้องเก็บไว้ เพราะขาดคนนี้ไปงานของหัวหน้าจะมีปัญหา ก็เลยไม่พยายามที่จะพัฒนา ส่งเสริมให้พนักงานได้โตไปไหน หัวหน้าลักษณะนี้ ลูกน้องมักจะลาออกก่อนที่จะโต เพราะรู้ว่าอยู่ทำงานไปแบบนี้คงไม่ได้โตแน่ๆ
  • หัวหน้าไม่เคยวางแผนพัฒนาพนักงาน หัวหน้างาน หรือผู้จัดการบางคน ไม่เคยคิดที่จะวางแผนพัฒนาพนักงานเลย วันๆ ก็ใช้งานตามหน้าที่ไปเรื่อยๆ ติดตามผลงาน จี้งานกันตลอด งานไม่ดี ก็ไม่มีการพัฒนาอะไร ให้พนักงานไปหาทางเอาเอง พอพนักงานมาคุยเรื่องของอนาคต ก็มักจะบ่ายเบี่ยง และตอบว่าทำงานตอนนี้ให้ดีก่อน แล้วค่อยมาคุยกัน

แต่ในยุคนี้ ผู้จัดการจะต้องเป็นคนที่ต้องวางแผนการพัฒนา และวางแผนความก้าวหน้าให้กับพนักงานของตนเองด้วย องค์กรที่มีระบบการพัฒนาและเติบโตดีๆ นั้นมักจะมีการวางแผนเรื่องเหล่านี้กันตั้งแต่วันแรกที่พนักงานเข้ามาทำงาน หรือไม่ก็ช่วงที่พนักงานพ้นทดลองงานแล้ว ก็จะเริ่มมีการพูดคุยกันถึงเรื่องความก้าวหน้าในสายอาชีพของพนักงานบ้างแล้ว

แต่ช่วงที่จะต้องมีการพูดคุยกันในเรื่องของการพัฒนาความก้าวหน้า การเติบโตในสายอาชีพมากที่สุดก็คือ ช่วงของการแจ้งผลการประเมินผลงานในแต่ละปีนั่นเอง ผู้จัดการจะต้องพิจารณาผลงานพนักงานในปีนั้น และกำหนดแผนในการพัฒนาพนักงานให้เก่งขึ้น อะไรที่เป็นจุดแข็งที่ต่อยอดได้ อะไรที่เป็นจุดอ่อน และอยากจะพัฒนา ก็จะมาคุยกันกับพนักงานแต่ละคน

และที่สำคัญก็คือ จะมีการคุยกันว่า อนาคตในอีก 3-5 ปีข้างหน้า พนักงานมองตัวเองไว้อย่างไร จะโตไปไหนในองค์กร ซึ่งการโตนั้น จะต้องมีเกณฑ์อย่างไร ต้องพัฒนาอะไร และต้องโอนย้ายงานอย่างไรบ้าง ก็จะมีการคุยกัน และวางแผนความก้าวหน้าสายอาชีพกันอย่างจริงจัง

พนักงานเองก็จะต้องรับผิดชอบอนาคตของตนเองด้วยเช่นกัน ในการพัฒนาตนเอง สร้างผลงานที่ดี และมุ่งมั่นตั้งใจที่จะเติบโต ผู้บังคับบัญชาเองก็จะต้องสนับสนุนอย่างเต็มที่ที่จะให้พนักงานเติบโตได้ตามอาชีพที่เขาต้องการ

พนักงานก็ win เพราะโตได้ ก็อยากอยู่ทำงานกับองค์กร หัวหน้างานก็ win ตรงที่จะเป็นหัวหน้างานที่พนักงานให้ความเชื่อถือ เพราะเป็นคนสร้างคน องค์กรก็ win เพราะมีพนักงานที่มีฝีมือที่ดีขึ้น และเติบโตขึ้นมาและพร้อมที่จะรับงานที่ท้าทายมากขึ้น

บางผู้จัดการอาจจะถามว่า พัฒนาพนักงานไปจนเขาโตไป งานของเราก็ต้องรับคนใหม่มาพัฒนาต่ออีก ไม่เสียเวลาหรือ

คำตอบก็คือ คิดว่าถ้าไม่พัฒนาเขาแล้ว เขาจะอยู่ทำงานกับเราไปตลอดจริงๆ หรือ อยู่ให้เราใช้งานแบบนี้ไปเรื่อยๆ จริงๆ หรือ

ดังนั้นไม่ว่าจะพัฒนาหรือไม่ พนักงานก็ต้องไป (จะไปยังไงมากกว่า) แบบนี้สู้พัฒนากัน เพื่อให้พนักงานรู้สึกดีกับเราในฐานะผู้บังคับบัญชา หรือผู้นำไม่ดีกว่าหรือ เขาเก่งขึ้น เติบโตขึ้นเพราะเรา แล้วเราก็พัฒนาคนใหม่ต่อไป (เพราะยังไงก็ต้องพัฒนาอยู่ดี)

ก็อยู่ที่ท่านผู้อ่านจะคิด และลองเอาไปใช้แล้วล่ะครับ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

บลอกที่ WordPress.com .

Up ↑

%d bloggers like this: