นิทานสอนใจ การกระทำสำคัญกว่าคำพูด

do123

นิทานสอนใจวันนี้ เราสามารถนำมาใช้กับเรื่องของการเป็นผู้นำได้ด้วย ผู้นำที่ดีนั้น จะต้องมีคุณสมบัติสำคัญอย่างหนึ่งก็คือ ต้องมี Integrity ก็คือ ซื่อสัตย์ต่อตนเองและผู้อื่น ก็คือ จะนำใครให้ทำอะไร ตนเองก็ต้องทำอย่างนั้นให้เห็นเป็นตัวอย่างด้วยจริงๆ ไม่ใช่แค่พูดอย่างเดียว แต่ไม่เคยทำ ถ้าเป็นอย่างหลัง ก็คงไม่มีใครเชื่อถือผู้นำแบบนี้ ลองอ่านดูนะครับ Continue reading “นิทานสอนใจ การกระทำสำคัญกว่าคำพูด”

อยากได้ผลงานจากพนักงาน แต่ทำไมไม่คิดสอนงาน

coaching 123

เรื่องของการสอนงาน หรือ Coaching นั้น ในปัจจุบันนี้ถือว่าเป็นอีกเรื่องที่ทวีความสำคัญมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นผู้บริหารระดับสูง กลาง หรือต้น หรือแม้แต่คนธรรมดาอย่างเราๆ เองก็ยังต้องการที่จะมี Coach เพื่อที่จะค่อยให้คำปรึกษาแนะนำ และคอยกระตุ้นผลักดัน ติดตาม และทำให้เราตระหนักและเข้าใจในศักยภาพของตนเอง ทั้งนี้ก็เพื่อทำให้ตัวเรานั้นได้รับการพัฒนาต่อไปอย่างต่อเนื่อง Continue reading “อยากได้ผลงานจากพนักงาน แต่ทำไมไม่คิดสอนงาน”

พนักงานที่จะโตไปเป็นหัวหน้า ต้องมีคุณสมบัติแบบใด

sup123

ตำแหน่งบังคับบัญชา หรือที่เราเรียกกันว่า หัวหน้า ไม่ว่าจะมีชื่อตำแหน่งว่าอย่างไร ผู้อำนวยการ ผู้จัดการ หัวหน้าแผนก หัวหน้างาน ฯลฯ ก็คือ ตำแหน่งที่จะต้องดูแลและรับผิดชอบทั้งด้านผลงาน และรับผิดชอบดูแลพนักงานที่ทำงานอยู่ในหน่วยงานของตนเอง ให้มีผลงานออกมาได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้นั่นเอง Continue reading “พนักงานที่จะโตไปเป็นหัวหน้า ต้องมีคุณสมบัติแบบใด”

จะทำ Career Path อย่าลืมมองความเชื่อมโยงของระบบ HR อื่น ๆ ด้วย

career 1234

เขียนถึงเรื่อง Career Path ไปไม่นาน ก็มีผู้อ่านอีเมล์ เข้ามาคุย ในเรื่องของการทำระบบความก้าวหน้าในสายอาชีพ หรือ Career Path นี่แหละครับ ว่าที่บริษัทมีความต้องการที่จะทำระบบนี้ เพราะพนักงานให้ความเห็นว่าบริษัทยังไม่มีเส้นทางอะไรให้พนักงานเลย พนักงานเข้ามาทำงานแล้วก็ไม่รู้ว่าอนาคตของตนเองในการทำงานกับบริษัทนั้น อยู่ตรงไหน และจะเดินไปในเส้นทางไหนได้บ้าง เลยมีคำถามมาว่าตัว Career Path นี้เวลาทำ ก็แค่ทำให้เป็นสายการเติบโตแค่นั้นก็พอใช่หรือไม่ เช่น โตจากพนักงานไปเป็นพนักงานอาวุโส แล้วก็ต่อไปเป็นผู้เชี่ยวชาญ อะไรทำนองนี้ ดูแล้วก็ไม่เห็นยากตรงไหน Continue reading “จะทำ Career Path อย่าลืมมองความเชื่อมโยงของระบบ HR อื่น ๆ ด้วย”

พนักงานจะเติบโตหรือไม่ ขึ้นอยู่กับปัจจัยอะไรบ้าง

career and manager

อนาคต ความก้าวหน้า การเติบโต การได้รับการเลื่อนตำแหน่ง ฯลฯ สิ่งเหล่านี้ คือสิ่งที่พนักงานทุกคนคาดหวังเมื่อได้เข้ามาทำงานกับองค์กร ทุกคนล้วนต้องการที่จะเติบโตไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง ประเด็นก็คือ เวลาที่พนักงานเข้ามาทำงานในองค์กรแล้ว เรื่องของการเติบโตจะขึ้นอยู่กับ 3 ส่วนเป็นอย่างน้อย Continue reading “พนักงานจะเติบโตหรือไม่ ขึ้นอยู่กับปัจจัยอะไรบ้าง”

บลอกที่ WordPress.com .

Up ↑