อุปนิสัยที่สำคัญของคนที่มี High Productivity

outstanding employee

เคยสงสัยหรือไม่ครับว่า ทำไมคนเราที่มีเวลาเท่ากันวันละ 24 ชั่วโมง ถึงสร้างผลงานออกมาได้ไม่เท่ากัน คำตอบก็คือ แต่ละคนจะมีอุปนิสัยที่แตกต่างกันในการทำงาน มีความมุ่งมั่นที่แตกต่างกันในแต่ละคน วันนี้เราลองมาดูกันว่า คนที่มีผลผลิตสูงๆ หรือที่ภาษาอังกฤษเขาเรียกกันว่า High Productivity นั้น เขาเป็นคนที่มีอุปนิสัยสำคัญๆ อะไรบ้าง อ่านเพิ่มเติม “อุปนิสัยที่สำคัญของคนที่มี High Productivity”

การบริหารคนสำหรับ SME ยาก หรือ ง่าย?

talented people

หลายๆ คนมักจะคิดว่า การบริหารทรัพยากรบุคคลสำหรับธุรกิจขนาดเล็กน่าจะไม่ยาก และไม่ซับซ้อนเท่ากับธุรกิจขนาดใหญ่ แต่เอาเข้าจริงๆ แล้ว SME กับการบริหารคนนั้น ก็มีความยากเช่นกัน แต่อาจจะยากกันไปคนละแบบกับธุรกิจขนาดใหญ่ ผมได้มีโอกาสเข้าไปช่วยเป็นที่ปรึกษาในการวางระบบให้กับธุรกิจ SME หลายแห่ง ก็พบว่า จริงๆ แล้ว SMEเองก็มีปัญหา และมีประเด็นทางด้านการบริหารคนไม่ต่างกับบริษัทใหญ่ๆ สักเท่าไหร่ เรามาดูกันว่า มีความยากอะไรกันบ้าง อ่านเพิ่มเติม “การบริหารคนสำหรับ SME ยาก หรือ ง่าย?”

นิทานสอนใจ ทัศนคติกับชีวิตที่ดี

attitude

เชื่อหรือไม่ว่า เรื่องของทัศนคตินั้นเป็นเรื่องที่มีความสำคัญมากในการดำรงชีวิตของคนเรา เราจะมีความสุข หรือมีความทุกข์ เราจะรู้สึกดีหรือไม่ดี เราจะประสบความสำเร็จ หรือไม่สำเร็จ ก็อยู่ที่ทัศนคติของเราทั้งสิ้น มีงานวิจัยมากมายที่พิสูจน์ให้เราเห็นว่า คนที่มีทัศนคติที่ดีนั้น 85% เป็นคนที่ประสบความสำเร็จในชีวิต และเป็นคนที่มีความสุขกับชีวิตของตนเอง ซึ่งก็แปลง่ายๆ ว่า ถ้าเรามีทัศนคติที่ดี เราเองก็น่าจะประสบความสำเร็จในสิ่งที่เราต้องการ และน่าจะมีความสุขกับสิ่งที่เรามีได้ อ่านเพิ่มเติม “นิทานสอนใจ ทัศนคติกับชีวิตที่ดี”

Feedback เป็นสิ่งที่ดี แต่ต้องใช้ให้ถูกวิธี

feedback

จากระบบบริหารผลงานที่หลายๆ องค์กรนำมาใช้งานจริงๆ ในองค์กร นอกจากการวางแผนผลงาน ก็คือ กำหนดตัวชี้วัดผลงานให้ชัดเจนแล้ว องค์กรที่มีการบริหารผลงานกันอย่างจริงจัง จะต้องพยายามสร้างระบบการให้ Feedback ให้เกิดขึ้นให้ได้ เพราะ Feedback และ Coaching นั้นก็คือการช่วยให้พนักงานได้รับการพัฒนา และผลจากการพัฒนานี้ ก็จะส่งผลต่อผลงานพนักงานอีกด้วย อ่านเพิ่มเติม “Feedback เป็นสิ่งที่ดี แต่ต้องใช้ให้ถูกวิธี”

Coaching ในองค์กรแนวโน้มที่กำลังมาแรง แต่เกิดยากในองค์กร

Coaching

เรื่องของการ Coaching เป็นอีกเรื่องที่กำลังได้รับความนิยมอย่างมากในยุคนี้ โดยเฉพาะในเรื่องของการพัฒนาพนักงานในองค์กร กล่าวคือแทนที่จะส่งพนักงานออกไปฝึกอบรมเพียงอย่างเดียว เราก็สามารถที่จะใช้พนักงาน และผู้บริหารที่เก่งในเรื่องนั้นๆ มาเป็น coach ให้กับพนักงานที่เราต้องการจะพัฒนาเขา เพราะถ้าเรามีคนเก่งเรื่องนั้นๆ อยู่ในองค์กรแล้ว เราก็น่าจะใช้เขาให้เป็นประโยชน์สำหรับการพัฒนาพนักงานภายในองค์กร อ่านเพิ่มเติม “Coaching ในองค์กรแนวโน้มที่กำลังมาแรง แต่เกิดยากในองค์กร”

บลอกที่ WordPress.com .

Up ↑