นิทานสอนใจ จุดเด่นและจุดด้อย

พระกับมาร

ผมได้อ่านนิทานอีกเรื่องจากหนังสือที่มีชื่อว่า นิทานคุณธรรม ซึ่งเรียบเรียนโดย เขียน-นิทัศน์ ธีระวิทย์ อ่านจบแล้วรู้สึกว่าได้ข้อคิดดีๆ มาอีกมากมาย ก็เลยนำเอามาถ่ายทอดให้กับท่านผู้อ่านได้อ่านกันบ้าง เรื่องราวมีดังนี้ครับ Continue reading “นิทานสอนใจ จุดเด่นและจุดด้อย”

อะไรที่พนักงานต้องการมากกว่าการขึ้นเงินเดือนประจำปี

motivationเคยมีผู้จัดการบางคนบอกผมว่า “พนักงานที่เข้ามาทำงานในองค์กร ไม่ได้ต้องการอะไรมากไปกว่าการขึ้นเงินเดือน และโบนัสหรอก” หรือบางคนก็พูดว่า “ถ้าอยากให้พนักงานมีแรงจูงใจในการทำงานก็ให้เงินเดือนเขามากขึ้นก็แค่นั้น” เท่าที่ได้ยินมา ก็คือผู้จัดการมักจะคิดง่ายๆ ว่าพนักงานไม่ต้องการอะไรมากไปกว่าค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน ที่มากขึ้น และด้วยเงินเท่านั้นที่จะทำให้พนักงานมีแรงจูงใจในการทำงาน คำถามก็คือ สิ่งที่ผู้จัดการกลุ่มนี้คิดนั้น จริงหรือ Continue reading “อะไรที่พนักงานต้องการมากกว่าการขึ้นเงินเดือนประจำปี”

เทคนิคการให้ Feedback ผลงานแก่พนักงาน

พูดถึงเรื่อง Feedback ผลงานเมื่อวานนี้ ก็มีท่านผู้อ่านสอบถามมาว่า เรื่องของ Feedback นั้นจริงๆ แล้วมีวิธีการ และเทคนิคในการให้อย่างไรบ้างที่จะทำให้ผู้ให้ไม่รู้สึกตะขิดตะขวงใจ และผู้รับเองก็ไม่รู้สึกแย่กับสิ่งที่ผู้ให้กำลังจะให้มา Continue reading “เทคนิคการให้ Feedback ผลงานแก่พนักงาน”

Performance Feedback กับการบริหารผลงาน

feedback111

เรื่องราวของการบริหารผลงานนั้น ยังคงได้รับความสนใจจากหลายองค์กรอยู่มาก ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ หรือเอกชน ซึ่งในระยะหลังๆ มานี้ องค์กรภาครัฐ เช่น ราชการ และรัฐวิสาหกิจหลายแห่ง ได้พยายามที่จะนำเอาระบบบริหารผลงานนี้มาใช้จริงในการทำงานขององค์กร ซึ่งก็คงต้องอาศัยเวลา และการเปลี่ยนแปลงแนวคิด และวิธีการทำงานภายในองค์กรค่อนข้างมาก เพราะเป็นเรื่องของการเปลี่ยนวัฒนธรรมในการทำงานกันเลยทีเดียว Continue reading “Performance Feedback กับการบริหารผลงาน”

อะไรบ้างที่ทำลายระบบบริหารผลงานขององค์กร

เรื่องของระบบบริหารผลงาน (Performance Management) เป็นอีกระบบหนึ่งที่ปัจจุบันหลายๆ องค์กรให้ความสำคัญกับระบบนี้มากขึ้น บางองค์กรพยายามนำระบบนี้เข้ามาใช้ในการบริหารจัดการผลงานขององค์กรให้ดีขึ้น บางองค์กรก็นำมาใช้เพื่อพัฒนาและปรับปรุงระบบการประเมินผลงาน โดยให้เชื่อมโยงกับผลงานขององค์กรด้วย ซึ่งไม่ว่าจะนำมาใช้เพื่ออะไรก็ตาม ระบบบริหารผลงานเป็นระบบที่ดี และส่งผลต่อความสำเร็จขององค์กรได้ เพียงแต่ในการนำเอาระบบนี้เข้ามาใช้นั้น จะต้องระวังให้ดี เพราะเป็นระบบที่ต้องอาศัยการเปลี่ยนแปลงในองค์กรค่อนข้างมากทีเดียว Continue reading “อะไรบ้างที่ทำลายระบบบริหารผลงานขององค์กร”

บลอกที่ WordPress.com .

Up ↑