เป็นหน้าที่ของใครกันแน่

ในการทำงานในองค์กรนั้น โดยปกติจะมีการแบ่งหน้าที่และความรับผิดชอบกันอย่างชัดเจนในแต่ละหน่วยงาน โดยจะมีการกำหนดขอบเขต ขั้นตอนการทำงาน ไว้อย่างชัดเจน เพื่อไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อนของการทำงาน โดยหน้าที่ของแต่ละหน่วยงานต่างก็จะถูกกำหนดเป็นภาระกิจหลักของหน่วยงานนั้นๆ เช่น ฝ่ายการตลาด ฝ่ายขาย ฝ่ายการเงิน ฝ่ายบัญชี ฝ่ายจัดซื้อ ฝ่ายบุคคล ฯลฯ ต่างฝ่ายก็ต่างมีหน้าที่ที่ตนจะต้องรับผิดชอบอย่างชัดเจน Continue reading “เป็นหน้าที่ของใครกันแน่”

ผลของงานอยู่ที่คนของใคร

ผมเชื่อว่าหลายๆ ท่านคงจะเคยได้ยินคำพูดนี้มาบ้าง บางท่านอาจจะได้ยินมา บางท่านอาจจะเป็นคนพูดเองด้วยซ้ำไป ผมเองได้ยินคำพูดนี้บ่อยมากๆ เวลาที่เข้าไปเป็นที่ปรึกษาในการวางระบบให้กับลูกค้า ไม่ว่าจะเป็นระบบบริหารค่าจ้างเงินเดือน หรือ ระบบบริหารผลงาน และก็สงสัยอยู่เสมอว่า อะไรที่ทำให้เขาพูดแบบนี้ออกมา Continue reading “ผลของงานอยู่ที่คนของใคร”

Reward Management มีอะไรมากกว่าแค่เรื่องเงิน

เวลาที่ผมบรรยายเรื่องของ Reward Management นั้น ผู้ฟังส่วนใหญ่มักจะมีมุมมองไปที่เรื่องของค่าจ้างเงินเดือน รวมไปถึงการทำโครงสร้างเงินเดือน อาจจะมองไปถึงเรื่องของการให้เงินได้อื่นๆ ที่นอกเหนือจากเรื่องของเงินเดือน เช่น โบนัส ค่าตำแหน่ง ค่าครองชีพ ฯลฯ แต่โดยสรุปก็คือ มักจะมองไปแค่เรื่องของรางวัลที่เป็นตัวเงินเท่านั้น Continue reading “Reward Management มีอะไรมากกว่าแค่เรื่องเงิน”

การธำรงรักษาพนักงานที่มีฝีมือ เป็นเรื่องที่คุ้มค่าแก่การลงทุน

เวลาที่พูดถึงเรื่องของการธำรงรักษาพนักงานที่มีฝีมือ ให้ทำงานกับองค์กรไปนานๆ  (Employee Retention) นั้น เรามักจะนึกถึงเรื่องของการหาวิธีการทำอย่างไรก็ได้ให้พนักงานที่เป็นคนเก่ง มีฝีมือ ทำงานกับองค์กรไปให้นานที่สุดเท่าที่จะนานได้ เพื่อให้เขาสร้างผลงานแก่องค์กรอย่างต่อเนื่อง Continue reading “การธำรงรักษาพนักงานที่มีฝีมือ เป็นเรื่องที่คุ้มค่าแก่การลงทุน”

ความเสี่ยงขององค์กร ถ้าไม่บริหารทรัพยากรบุคคลให้ดี

การบริหารทรัพยากรบุคคลในปัจจุบันนี้ทวีความสำคัญมากขึ้นเรื่อยๆ โดยเฉพาะกับธุรกิจที่ต้องการประสบความสำเร็จตามพันธกิจ วิสัยทัศน์ และเป้าหมายที่ตั้งไว้ ปัจจัยที่จะทำให้องค์กรประสบความสำเร็จได้ ส่วนหนึ่งก็คือ ทรัพยากรบุคคลขององค์กรนั่นเอง Continue reading “ความเสี่ยงขององค์กร ถ้าไม่บริหารทรัพยากรบุคคลให้ดี”

บลอกที่ WordPress.com .

Up ↑